• Türkçe
  • English

IPCEDU 2020 - Tam Metin Bildiri E-KitabıIPCEDU 2020 Tam Metin Kitabını İndirmek için Tıklayınız.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi'nde (IPCEDU-2020) sunulacak olan bildirilerin sahipleri dilerlerse; sunumları sırasında oturum başkanı ve dinleyicilerden almış oldukları dönütleri de kullanarak gözden geçirecekleri bildirilerini tam metin formatına getirerek Kasım 2020’de yayımlanacak “IPCEDU-2020 Tam Metin Bildiri Kitabı”nda basılması için başvuruda bulunabilirler. Tam Metin Bildiri Kitabı için yayın kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

Başvurular 11 Kasım-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmeye alınan yayınlar 20 Kasım-25 Kasım 2020 tarihleri arasında değerlendirme kurulu tarafından incelenerek yazarlara 2 Aralık 2020 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Tam Metin Bildiri Kitabı 7 Aralık 2020’ye kadar yayımlanacaktır.

IPCEDU-2020 Tam Metin Bildiri Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri:
Bölümler en az 5, en fazla 15 sayfa olmalıdır (Calibri, 10 punto, tek satır aralığı).
Bölümlerin konusu açıklanan temaların en az birine girmeli ve ana tema ile paralellik göstermelidir.
Bölümler Türkçe ya da İngilizce  olmalı ve dil sorunları olmamalıdır.
Çalışmada benzerlik (intihal) kontrolü yapılacak olup kaynakça gösterilmeyen cümleler barındırıyorsa, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Birebir alıntılamalarda ise kaynakça gösterilse dahi %15’i geçmemesi gerekmektedir, kullanılan kaynaklar kaynakça listesinde verilmelidir.

Örnek Tam Metin Bildiri E-Kitabı Şablonu için tıklayınız