• Türkçe
 • English

IPCEDU 2020 - Kongre KapsamıUluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması "Toplumsal Vicdanın Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü" belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde belirlenen kapsam aşağıda sunulmuştur. Ayrıca, kongre kapsamında uluslararası bir karma e-sergi de düzenlenecektir. Sergi Komisyonu tarafından seçilen eserler kongre süresince çevrimiçi (online) olarak sergilenecektir. Karma e-sergiye katılım koşulları ile ilgili bilgilere Uluslararası Sergi bağlantısından ulaşabilirsiniz.
 
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Çevre Eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Felsefe Grubu Eğitimi
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • İletişim Eğitimi
 • Kimya Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Müze Eğitimi
 • Müzik Eğitimi
 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
 • Öğretmen Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Sanat ve Tasarım Eğitimi
 • Sağlık Bilimleri Eğitimi
 • Sınıf Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Uzaktan Eğitim
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yaratıcı Drama Eğitimi
 • Yaşam Boyu Öğrenme