• Türkçe
  • English

IPCEDU 2020 - Conference ProgramSalon Zoom Bağlantıları

Malabadi Salonu Dicle Salonu İç Kale Salonu Zerzevan Salonu On Gözlü Köprü Salonu Yedi Kardeş Salonu Kırklar Dağı Salonu Pegem Salonu Keçi Burcu Salonu Ben-u Sen Salonu Sur Salonu Dağ Kapı Salonu Hevsel Bahçeleri Salonu

16 September 2020 Wednesday

09:30-11:00:

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
Açılış Konseri 'Diyarbakır Eyvan Geceleri'
Açılış Konuşmaları:
Suat Düz, Pegem Akademi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Giray Topal, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Safran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Uluslararası Sanal Sergi Açılışı
Hall: Canlı Yayın Salonu Aç

11:00-13:00:

Panel 1: “Toplumsal Vicdanın Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü”
Moderatör: Deniz Bayramoğlu
Panelistler:
Panelist 1. Prof. Dr. Acar Baltaş
Panelist 2. Prof. Dr. Sinan Canan
Panelist 3. Dr. Özgür Bolat
Hall: Canlı Yayın Salonu Aç

13:00-14:00:

Break

14:00-15:15:

1st Session

15:15-15:30:

Break

15:30-16:45:

2nd Session

16:45-17:00:

Break

17:00-18:15:

3rd Session

18:15-18:30:

Break

18:30-20:30:

Workshop: Çalıştay 1: Nicel Araştırmalara Eleştirel Bakış, Prof. Dr. Mehmet Taşpınar Hall: Canlı Yayın Salonu Aç


17 September 2020 Thursday

09:30-10:45:

4th Session

10:45-11:00:

Break

11:00-12:15:

5th Session

12:15-13:30:

Break

13:30-15:30:

Panel 2: “Eğitimde Sosyal Adalet”
Moderatör: Prof. Dr. Yaşar Kondakçı
Panelistler:
Panelist 1. Doç. Dr. Deniz Örücü
Panelist 2. Doç. Dr. Khalid Arar
Panelist 3. Doç. Dr. Kay Fuller
Hall: Canlı Yayın Salonu Aç

15:30-15:45:

Break

15:45-17:00:

6th Session

17:00-17:15:

Break

17:15-18:30:

7th Session

18:30-18:45:

Break

18:45-20:45:

Workshop: Çalıştay 2: Sorularla Nitel Araştırmanın Doğasına Yolculuk, Prof. Dr. Ali Ersoy Hall: Canlı Yayın Salonu Aç


18 September 2020 Friday

09:30-10:45:

8th Session

10:45-11:00:

Break

11:00-12:15:

9th Session

12:15-14:00:

Break

14:00-16:00:

Panel 3: “Mülteci Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonu”
Moderatör: Prof. Dr. Seyfi Özgüzel
Panelistler:
Panelist 1. Prof. Dr. Arvi Sepp
Panelist 2. Prof. Dr. Jeroen Aarssen
Panelist 3. Prof. Dr. Philippe Humblé
Hall: Canlı Yayın Salonu Aç

16:00-16:15:

Break

16:15-18:15:

Workshop: Çalıştay 3: Bir Makale Nasıl Yayımlanır? Makalelerin Reddedilme Sebepleri Nelerdir?, Doç. Dr. Serkan Dinçer Hall: Canlı Yayın Salonu Aç

18:15-18:30:

Break

18:30-19:30:

Closing and evaluation Hall: Canlı Yayın Salonu Aç

1st Session Wednesday 14:00-15:15
Malabadi Salonu Aç
BIOLOGY EDUCATION
Chair Professor Rıfat Efe
Vice-Chair: Assoc. Prof. Miraç Yılmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
289TurkishLisansüstü Öğrencisi Özlem BuluttekinDoç. Dr. Murat Hevedanli
Doç. Dr. I. Ümit Yapici
Lisansüstü Öğrencisi Özlem Buluttekin
Sinestezi Nedir? Biyolojik Boyutu, Otizm Ile Ilişkisi Ve Eğitim / What Is Synesthesia? Biological Dimension, Relationship With Autism And Education
774EnglishDr. Natavan BakhshaliyevaDr. Natavan Bakhshaliyeva
Öğretmen Konul Haciyeva
Prof. Dr. Mehmet Doğru
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirkol
Teachers' Beliefs In The Nature Of Science
784TurkishDr. Natavan BakhshaliyevaDr. Natavan Bakhshaliyeva
Öğretmen Konul Haciyeva
Prof. Dr. Mehmet Doğru
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirkol
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Inanışları
965TurkishÖğretmen Sema TakmazÖğretmen Sema Takmaz
Dr. Öğr. Üyesi Miraç Yılmaz
Ortaöğretim Öğrencilerinin Virüslere Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Viruses Topic Im Secondary Education In Terms Of Students’ Views1st Session Wednesday 14:00-15:15
Dicle Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Yücel Gelişli
Vice-Chair: Öğr. Gör. Dr. M. Emir Rüzgar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
67TurkishProf. Dr. Yücel GelişliProf. Dr. Yücel Gelişli
Arş. Gör. Yeliz Abbak
Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programı Örneği / Example Of Lifelong Learning Education Program
166TurkishÖğretmen Ali AteşÖğretmen Ali Ateş
Doç. Dr. Gülgün Bangir Alpan
Türkiye’de Yapılan Yaratıcı Problem Çözme Konulu Araştırmaların Incelenmesi / Investigation Of Researches On Creative Problem Solving Made In Turkey
729TurkishÖğr. Gör. Dr. M. Emir RüzgarÖğr. Gör. Dr. M. Emir Rüzgar
Okul Konulu Sinema Filmlerinde Öğretmen Tasviri: Bir Alanyazın Incelemesi / The Representation Of Teachers In School Films: A Literature Review
849TurkishÖğretmen Emrullah DenizÖğretmen Emrullah Deniz
Doç. Dr. Hilal Kazu
Algılanan Sosyal Desteğin Öğrencilerin Sosyal Medya Tutumlarına Etkisinin Yol Analizi Ile Incelenmesi / The Impact Of Perceived Social Support On Students' Social Media Attitudes Through Path Analysis1st Session Wednesday 14:00-15:15
İçkale Salonu Aç
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Levent Mercin
Vice-Chair: Assoc. Prof. Zühal Dinç Altun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
154TurkishLisansüstü Öğrencisi Cemile Ozan GeyikProf. Dr. Ali Osman Alakuş
Lisansüstü Öğrencisi Cemile Ozan Geyik
Diyarbakır Ilindeki Resmi Kurum Ve Kuruluşların Sanatsal Etkinlikleriyle Görsel Sanatlar Eğitimine Katkıları / The Contributions Of Official Institutions And Organizations In Diyarbakır To Visual Arts Education Through Their Artistic Activities
234TurkishLisansüstü Öğrencisi Zehra ÖzLisansüstü Öğrencisi Zehra Öz
Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Ait Öğretmen Kılavuz Kitabı Ve Öğrenci Ders Kitabının Bulunmamasına Ilişkin Görüşleri / Classroom Teachers' Views On The Absence Of The Teacher Guidebook And Student Textbook For The Visual Arts Course
355TurkishDr. Öğr. Üyesi Bekir InceÖğretmen Emre Yıldım
Dr. Öğr. Üyesi Bekir Ince
Ilköğretim 8. Sinif Görsel Sanatlar Dersinde Kavramsal Sanat Uygulamalarina Ilişkin Algilar (denizli Ili Örneği) / Elementary School 8th Grade Conceptual Art Practices In The Visual Arts Lesson Detects (denizli Province Example)
694TurkishÖğretmen Ergin KayaÖğretmen Ergin Kaya
Toplumsal Vicdanın Ve Değerlerin Geliştirilmesi Bakımından Sanat Eğitiminin Önemi / Importance Of Art Education In Socıal Conscience And Development Of Values
902TurkishÖğretmen Dilek Güneş EginProf. Dr. Ali Osman Alakuş
Öğretmen Dilek Güneş Egin
Bilim Ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Ortaokul Görsel Sanatlar Dersinde Teknolojiden Faydalanma Düzeyleri / Levels Of Benefiting Science And Art Center Students From Technology In Secondary School Visual Arts Course
1149TurkishDr. Öğr. Üyesi Şükran BulutDr. Öğr. Üyesi Şükran Bulut
Covid-19 Pandemi, Öğrenci Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme / Covid-19 Pandemi, Öğrenci Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme/an Overview Of Student-focused Activities In The Context Of Covid-19 Pandemic1st Session Wednesday 14:00-15:15
Zerzevan Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Gürbüz Ocak
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
238TurkishLisansüstü Öğrencisi Sinem YaylaliProf. Dr. Ijlal Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Sinem Yaylali
Etik Zihin Özelliklerine Ilişkin Öğretmenlerin Görüşlerinin Incelenmesi / Examining Teachers' Views On Ethical Attributes Of Mind
260TurkishLisansüstü Öğrencisi Tuğçe Zehra KızılgölProf. Dr. Gürbüz Ocak
Öğr. Gör. Burak Olur
Lisansüstü Öğrencisi Tuğçe Zehra Kızılgöl
4. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin Mind Movies Tekniği Kullanılarak Geliştirilmesi / Developing The Understanding Skills Of 4thgrade Students By Using Mind Films Technique
264TurkishProf. Dr. Gürbüz OcakProf. Dr. Gürbüz Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Umut Döndü Acar
Ingilizce Konuşma Problemlerinin Görsel Materyal Destekli Diyaloglar Yoluyla Giderilmesi / Eliminating English Speech Problems Through Visual Material Assisted Dialogues
334TurkishLisansüstü Öğrencisi Tuğçe Zehra KızılgölProf. Dr. Gürbüz Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Mustafa Tepe
Lisansüstü Öğrencisi Tuğçe Zehra Kızılgöl
Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of Social Constructivist Learning Environment Scale1st Session Wednesday 14:00-15:15
On Gözlü Köprü Salonu Aç
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Ali Azar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Esra Kabataş Memiş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
247TurkishArş. Gör. Havva YamanArş. Gör. Havva Yaman
Doç. Dr. Burcu Anılan
Madde Ve Isı Ünitesi Kapsamında Sorumluluk Değeri Kazandırmaya Yönelik Öğrenci Temelli Etkinlik Örnekleri / Student-based Activity Examples For Gaining Responsibility Value Within The Scope Of Matter And Heat Unit
571TurkishProf. Dr. Ali AzarArş. Gör. Özlem Aydın Şengüleç
Doç. Dr. Eralp Bahçivan
Doç. Dr. Ömer Faruk Özdemir
Prof. Dr. Ali Azar
Argümantasyonun Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mekanik Konularındaki Başarılarına Etkisi / The Effect Of Argumentation On Academic Achievement In Teaching Mechanics To Pre-service Science Teachers
654TurkishArş. Gör. Emine KahramanArş. Gör. Emine Kahraman
Prof. Dr. Özlem Koray
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geribildirim Sürecinde Hazırladıkları Ürün Dosyasına (portfolyo) Yönelik Görüşleri / Opinions Of Science Preservice Teachers About The Product File (portfolio) Prepared In The Feedback Process
1086TurkishArş. Gör. Dr. Mustafa AlyarArş. Gör. Dr. Mustafa Alyar
Sanal Laboratuvar Ile Fen Öğretimi: Örnek Bir Uygulama / Science Teaching With Virtual Laboratory: An Example Application
1128TurkishArş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm DurukanArş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Prof. Dr. Ayşegül Sağlam-arslan
Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarinin Prakseolojik Analiz Ile Incelenmesi / Investigation Of Secondary Education Physics Course Books By Praxeological Analysis1st Session Wednesday 14:00-15:15
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Chair Professor Ismail Doğan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Halide Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
126TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir KaraboğaDr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir Karaboğa
Sosyal Medya Konulu Yüksek Lisans Tez Çalışmalarına Yönelik Bir Içerik Analizi / A Content Analysis For Master Thesis Studies On Social Media
1078TurkishDr. Muhterem AltinDr. Muhterem Altin
Türkiye’de Eğitim Ve Sosyolojik Düşünebilme Yeteneği / Education And Ability To Think Sociologically In Turkey
1093TurkishDoç. Dr. Halide AslanDoç. Dr. Halide Aslan
Osmanlı Devleti'nde Fakir Çocuklara Yönelik Eğitim Destekleri(tanzimat Dönemi Sonrası) / Educational Supports For Poor Children In The Ottoman Empire (after Tanzimat Period)
1189TurkishProf. Dr. Ismail DoğanProf. Dr. Ismail Doğan
Ailede Çocuklara Müdahale Ve Engellemelerin Yol Açtiği Sosyo-pedagojik Sorunlar / Socio-pedagogical Problems Originated From The Intervention And Prevention Towards Children In A Family1st Session Wednesday 14:00-15:15
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mukadder Boydak Özan
Vice-Chair: Assist. Prof. Hüseyin Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
132TurkishLisansüstü Öğrencisi Serdar BozanDoç. Dr. Necdet Konan
Lisansüstü Öğrencisi Serdar Bozan
Okullarda Kapsayıcı Eğitim Uygulamalarına Ilişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri / Views Of School Principals On Inclusive Education Practices In Schools
372TurkishÖğretmen Efraim ÖztürkProf. Dr. Mukadder Boydak Özan
Öğretmen Efraim Öztürk
Öğretmen Zülküf Nanto
Öğretmen Adaylarinin Mesleğe Yönelik Görüşleri / Opinions Of The Teacher Candidates On The Profession
537TurkishÖğretmen Murat AslanÖğretmen Murat Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Etik Değerlere Uyma Düzeyinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Level Of Teachers’ Obeying The Occupational Ethical Values According To Secondary And High School Students’ Perceptions1st Session Wednesday 14:00-15:15
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Figen Ereş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yüksel Gündüz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
283TurkishLisansüstü Öğrencisi Tamer ÇağırgaLisansüstü Öğrencisi Tamer Çağırga
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Ilkokul Öğretmenlerinin Performansını Arttırmada Okul Yöneticisinin Rolü 1 / The Role Of School Administrators In Increasing Primary School Teachers' Performance
390TurkishDoç. Dr. Yüksel GündüzDoç. Dr. Yüksel Gündüz
Lisansüstü Öğrencisi Sinan Yüceünlü
Mesleki Teknik Liselerin Mesleki Beceri Kazandırmasına Ilişkin Öğrenci Görüşleri / Student’s Views Relating To Occupational Skill Traning Of Vocational And Technical High Schools
573TurkishProf. Dr. Ayşen BakioğluProf. Dr. Ayşen Bakioğlu
Arş. Gör. Kadriye Begüm Doğruyol Aladak
Öğretmenlerin Mesleki Hayatlarındaki Belirsizlik Toleransları / Ambiguity Tolerance Of Teachers In Their Professional Lives
782TurkishProf. Dr. Ayşe Ottekin DemirbolatProf. Dr. Ayşe Ottekin Demirbolat
Lisansüstü Öğrencisi Emine Doğan
Okul Yönetiminde Veriye Dayalı Karar Verme Sürecinin Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesine Ilişkin Ölçek Geliştirme Çalışması / Scale Development Study On Evaluation Of Data-based Decision Making Processes Of School Administrators According To The Views Of Administrators1st Session Wednesday 14:00-15:15
Keçi Burcu Salonu Aç
SOCIAL STUDIES EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Fatih Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Özcan Ekici
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
129TurkishDoç. Dr. Fatih YilmazDoç. Dr. Fatih Yilmaz
Dr. Öğr. Üyesi Özcan Ekici
Vicdan Bilincinin Bireyler Arasında Güven Duygusu Oluşumundaki Rolüne Ilişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Views On The Role Of Consciousness Awareness In The Formation Of A Sense Of Confidence Among Individuals
458TurkishDr. Öğr. Üyesi Sibel YazıcıDr. Öğr. Üyesi Sibel Yazıcı
Lisansüstü Öğrencisi Ilhan Kulaca
8. Sınıf Öğrencilerinin Milli Mücadeleyi Sona Erdiren Anlaşmalara Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime Ilişkilendirme Testi Aracılığıyla Değerlendirilmesi / Evaluation Of Cognitive Structures Of 8th Grade Students For Agreements That End National Struggle Through Word Association Test
471TurkishDr. Öğr. Üyesi Sibel YaziciDr. Öğr. Üyesi Sibel Yazici
Lisansüstü Öğrencisi Ilhan Kulaca
Lisansüstü Öğrencisi Abdurrahman Ertürk
8. Sinif Öğrencilerinin Mondros Ateşkes Antlaşmasi Ve Sevr Bariş Antlaşmasi’na Ilişkin Bilişsel Yapilarinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Cognitive Structures Of 8th Grade Students On Mondros Armistice Treaty And Sevres Peace Treaties
575TurkishLisans Öğrencisi Zehra IlerLisans Öğrencisi Zehra Iler
Prof. Dr. Arife Figen Ersoy
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaşlık Kazanımlarını Günlük Yaşamlarında Kullanımları / The Use Of Secondary School Students 'socıal Studıes Course Cıtızenshıp Gaıns In Daıly Lıfe
646TurkishDr. Yakup SubaşıDr. Yakup Subaşı
Iran Ortaokul 2. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Türk Tarihinin Işlenişi / Processing Of Turkish History In Iran Middle School 2nd Grade Social Studies Textbook1st Session Wednesday 14:00-15:15
Ben-u Sen Salonu Aç
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Hacer Daglioglu
Vice-Chair: Assist. Prof. Iskender Gelir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
280TurkishDr. Öğr. Üyesi Zerrin MercanDr. Öğr. Üyesi Zerrin Mercan
Prof. Dr. Adalet Kandır
5-8 Yaş Çocuklar Için Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / The Validity And Reliability Of Spatial Visual Reasoning Test For 5-8 Years Old
348EnglishDr. Öğr. Üyesi Iskender GelirDr. Öğr. Üyesi Iskender Gelir
Teachers Use Different Strategies To Engage Syrian Preschool Children In Classroom Activities In Nursery Classrooms In Siirt, Turkey
840TurkishDr. Öğr. Üyesi Hatice DağliDr. Öğr. Üyesi Hatice Dağli
Prof. Dr. Hacer Elif Dağlioğlu
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan El-ele (1-2-3) Kitaplarının Matematik Içeriği Açısından Incelenmesi / An Analysis Of El-ele (1-2-3) Books Used In Preschools In Terms Of Mathematics Contents
1046TurkishDr. Öğr. Üyesi Servet KardeşDr. Öğr. Üyesi Servet Kardeş
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Stem Eğitimine Ilişkin Görüşleri / Preschool Teachers' Views On Stem Education
1205TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaban AkgülDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaban Akgül
Uzaktan Eğitim Kapsamında Temel Eğitim Gören Çocukların Duygusal Durumlarının Ve Aile Içi Ilişkilerinin Incelenmesi / Examination Of Emotional Status And Family Relations Of Children Who Are Receiving Basic Education In Distance Education1st Session Wednesday 14:00-15:15
Sur Salonu Aç
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Adem Sezer
Vice-Chair: Assoc. Prof. Hüseyin Anilan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
251TurkishProf. Dr. Adem SezerProf. Dr. Adem Sezer
Öğretmen Ali Sevinç
Kırsal Ve Kentsel Alanlarda Yaşayan Ilkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Algıları / Environmental Perceptions Of Primary School 4th Grade Students Living In Rural And Urban Areas
327TurkishDr. Fehmi DemirDr. Fehmi Demir
Sınıf Yönetimi Kavramına Ilişkin Metaforlar / Metaphors Regarding The Concept Of Classroom Management
499TurkishDoç. Dr. Hüseyin Anılan
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Gezer
Kodlama Etkinliklerine Ve Analitik Düşünme Becerisine Yönelik Sinif Öğretmenlerinin Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Primary School Teachers' Views About Coding Activities And Analytical Thinking Skills
679TurkishDr. Fehmi DemirDr. Fehmi Demir
Ilkokul Birinci Sınıf Okul Zümre Öğretmenler Kurulu Kararlarının Incelenmesi / Investigation Of Primary School First Class Teachers' Meeting Decisions
1007TurkishArş. Gör. Sema Duran BaytarArş. Gör. Sema Duran Baytar
Öğretmen Zerrin Akşak Ertaş
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları Ile Üstbilişsel Okuma Stratejileri Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi / Determining The Relation Between The Reading Attitudes And Metacognitive Reading Strategies Of Primary School Teacher Trainees1st Session Wednesday 14:00-15:15
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Şerife Işik
Vice-Chair: Assist. Prof. Asude Malkoç
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
171TurkishArş. Gör. Furkan KaşikciArş. Gör. Furkan Kaşikci
Üniversite Yaşamına Uyum Ile Iyi Oluş Arasında Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü / The Mediating Role Of Personality Traits Between Adjustment To University Life And Well-being
461TurkishArş. Gör. Baki BüyüksevindikArş. Gör. Baki Büyüksevindik
Prof. Dr. Şerife Işık
Okul Psikolojik Danışmanlarında Kültürel Tevazu / Cultural Humility In School Psychological Counselors
785TurkishDr. Öğr. Üyesi Asude MalkoçDr. Öğr. Üyesi Asude Malkoç
Öğretmenlik Mesleğine Tutum Ve Psikolojik Iyi Oluş Arasındaki Ilişkide Umut Ve Empatinin Aracı Rolü / The Mediating Role Of Hope And Empathy In The Relationship Between Attitude To Teaching Profession And Psychological Well-being
1138TurkishDr. Mustafa Alperen KurşuncuDr. Mustafa Alperen Kurşuncu
Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer
Çekirdek Ailede Duygusal Süreçler Ve Evlilik Doyumu: Ilişkisel Ve Öz-gelişimsel Yönelimlerin Aracı Rolü / Nuclear Family Emotional Process And Marital Satisfaction: The Mediator Roles Of Interrelational And Self-developmental Orientations
1141TurkishArş. Gör. Dr. Faruk BozdagArş. Gör. Dr. Faruk Bozdag
Lisansüstü Öğrencisi Sabiha Bozdağ
Toplumsal Duyarlılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi / Development Of The Social Sensitivity Scale


1st Session Wednesday 14:00-15:15
Hevsel Bahçeleri Salonu Aç
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION
Chair Professor Idris Kadioğlu
Vice-Chair: Dr. Erkan Aydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
169TurkishProf. Dr. Idris KadioğluProf. Dr. Idris Kadioğlu
Istiklal Marşinda Milli Ve Manevi Değerler / National And Spiritual Values In Istiklal Anthem
521TurkishDr. Öğr. Üyesi Mustafa Said KiymazDr. Öğr. Üyesi Mustafa Said Kiymaz
Arş. Gör. Ibrahim Doyumğaç
Arş. Gör. Canan Nimet Mert Duran
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Türleri Üzerine Hazırlıksız Konuşma Başarılarının Değerlendirilmesi Hakkında Bir Araştırma / A Study On Evaluation Of Unprepared Speaking Achievements Of Turkish Teacher Candidates On Text Types
666TurkishDr. Erkan AydınDr. Erkan Aydın
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Hikâye Edici Metinlerin Kelime Sıklığı Bakımından Incelenmesi / Analysis Of The Story Texts ın The Class 5 Turkish Course Book ın Terms Of Word Frequency
720TurkishDr. Erkan AydınDr. Erkan Aydın
Arş. Gör. Dr. Mustafa Kaya
Şimdiki Çocuklar Harika Eserinden Hareketle Aziz Nesin’in Çocuğa Yönelik Algıları / The Perceptions Of Aziz Nesin Towards The Child Based On The Work Of Simdiki Cocuklar Harika
799TurkishLisansüstü Öğrencisi Orhan BeyazLisansüstü Öğrencisi Orhan Beyaz
Kuruluş Osman Adli Televizyon Dizisinin Kültür Aktarimi Açisindan Incelenmesi / Analysis Of Tv Series, KuruluŞ Osman, In Terms Of Cultural Transfer


2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Malabadi Salonu Aç
GEOGRAPHY EDUCATION
Chair Professor Eyüp Artvinli
Vice-Chair: Assist. Prof. Öznur Yazici
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
248TurkishProf. Dr. Servet KarabağArş. Gör. Songül Aslan
Arş. Gör. Bilgen Orhan
Prof. Dr. Servet Karabağ
Coğrafya Öğretim Programında Küresel Sorunların Analizi / Analysıs Of Global Issues ın Geography Currıculum
1127TurkishDr. Öğr. Üyesi Öznur YaziciDr. Öğr. Üyesi Öznur Yazici
Koruma Coğrafyasi Yönüyle Ortaöğretim Coğrafya Dersi Programi / Secondary Education Geography Course Program In Terms Of Conservation Geography
1178EnglishProf. Dr. Eyüp ArtvinliProf. Dr. Eyüp Artvinli
How To Use Landscape Images In Geography Textbooks: Example Of Some Countries
1179EnglishProf. Dr. Eyüp ArtvinliProf. Dr. Eyüp Artvinli
Evaluating Natural Disasters In Turkish Geography Textbooks2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Dicle Salonu Aç
TEACHER EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Meltem Yalin Uçar
Vice-Chair: Assist. Prof. Nesip Demirbilek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
229TurkishDoç. Dr. Meltem Yalın UçarDoç. Dr. Meltem Yalın Uçar
Doç. Dr. Fırat Kıyas Birel
Ilkokul Öğretmenlerinin Perspektifinden Öğretmenlik Mesleği Ve Öğretmenlik Uygulaması / Teaching Profession And Teaching Practice From The Perspective Of Primary School Teachers
900TurkishArş. Gör. Dr. Kibar GülArş. Gör. Dr. Kibar Gül
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Ateş
Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlarının Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Anlaşılması / Understanding Pre-service Teachers’ Mobile Learning Readiness Using Theory Of Planned Behavior
981EnglishArş. Gör. Dr. Hasan Yücel ErtemArş. Gör. Dr. Hasan Yücel Ertem
Opinions Of Pedagogical Formation Students About Student Response System2nd Session Wednesday 15:30-16:45
İçkale Salonu Aç
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Hakan Pehlivan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Feryal Beykal Orhun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
148TurkishProf. Dr. Erol KiliçProf. Dr. Erol Kiliç
Orta Öğretim I. Kademe 6, 7, 8. Sınıflarda Görsel Sanatlar Dersinde Estetik Bilinçlenme Ve Sanatta Farkındalık Bilincinin Oluşmasına Yönelik Program Önerisi / Secondary Education I. Levels 6, 7, 8th In The Classroom Program Proposal For The Formatıon Of Aesthetic Awareness And Art Awareness In Visual Art
236TurkishArş. Gör. Lütfi AkdenizArş. Gör. Lütfi Akdeniz
Görsel Sanatlar Dersinde 8.sınıfların Banksy’nin Eserleri Etkisinde Yaptıkları Çalışmalar Ile Ilgili Görüşleri / Opinions Of 8th Grade Students About The Works Of Banksy Under The Effect Of Banksy In Visual Arts Course
592TurkishProf. Dr. Hakan PehlivanProf. Dr. Hakan Pehlivan
Sanat Eserinde Esinlenme Mi Kopyalama Mı? / Inspiration Or Copy In Art Education
721TurkishPınar Özpolat AkdemirPınar Özpolat Akdemir
Doç. Dr. F. Evren Daşdağ
Performans Sanatının Önemine Dair Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Performans Sanatının Önemine Dair Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
943TurkishDoç. Dr. Feryal Beykal OrhunDoç. Dr. Feryal Beykal Orhun
Resim-iş Eğitiminde Okuyan Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma / A Research On Measurement And Evaluation Methods Of Teacher Candidates Studying In Art Education
1100TurkishArş. Gör. Dr. Remzi SanArş. Gör. Dr. Remzi San
Dijital Oyun Tasarımcılarının Içerik Anlatımı Sürecinde Kullandığı Sinematiklerin Eğitsel Aktarımlarının Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı Bağlamında Incelenmesi: Oddmar Platform Oyunu Örneği / Investigation Of The Educational Transfers Of Cinematics Used By Digital Game Designers In The Content Expression Process In The Context Of Cognitive Theory Of Multimedia Learning: Oddmar Platform Game Example2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Zerzevan Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Assoc. Prof. Kasım Kıroğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Bars
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
242TurkishLisansüstü Öğrencisi Sinem YaylaliProf. Dr. Ijlal Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Sinem Yaylali
Ortaokul Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Sorgulama Beceri Algısı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Scale Perception Of The Secondary School Students 'scale Perception Of Science: Validity And Reliability Study
671TurkishLisansüstü Öğrencisi Necmeddin Berk HamidiDr. Öğr. Üyesi Ismail Kinay
Lisansüstü Öğrencisi Necmeddin Berk Hamidi
Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Dersine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / An Analysis Of Preservice Teachers’ Opinions About Micro Teaching Course
919TurkishLisansüstü Öğrencisi Nuran Güler KaradenizProf. Dr. Ali Osman Engin
Lisansüstü Öğrencisi Nuran Güler Karadeniz
Ingilizce Ders Başarılarının Fen Lisesi Öğrencilerinin Özgüvenlerine Ve Sosyalleşme Süreçlerine Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of The Effects Of English Course Achievements On Science High School Students' Self-confidence And Socialization Processes
932TurkishÖğretmen Nihat YetkinDr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Öğretmen Nihat Yetkin
Öğretmen Medine Doğan
Öğretmen Emrullah Erk
Ilkokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Sürecinde, Bilgi Ve Iletişim Teknolojisi Araçlarını Kullanmalarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluation Of Primary School Students' Use Of Information And Communication Technologies In Mathematics Learning Process In Terms Of Teacher's Views
998TurkishÖğretmen Muhammet TuncaDr. Öğr. Üyesi Şule Çeviker Ay
Öğretmen Muhammet Tunca
Medya Okuryazarlığı Ders Kitabı Etkinliklerinin Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı Kazanımlarına Ve Medya Okuryazarlığı Değerlerine Göre Incelenmesi / Investigation Of Media Literacy Textbook Activities According To Media Literacy Curriculum Objectives And Media Literacy Values2nd Session Wednesday 15:30-16:45
On Gözlü Köprü Salonu Aç
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Hakan Şevki Ayvacı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Esra Kabataş Memiş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
256TurkishProf. Dr. Ali YıldızProf. Dr. Ali Yıldız
Bilimsel Çalışmaların Başlığında Yer Alan Araştırma Ve Inceleme Sözcüklerinin Doğru Kullanılmasının Tartışılması / A Discussion On The Correct Use Of Research And Examination Words Included In The Titles Of Scientific Research Studies
305TurkishDr. Ibrahim BenekDr. Ibrahim Benek
Doç. Dr. Funda Savaşçı Açıkalın
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritası Geliştirmesine Yönelik Fenomenolojik Bir Çalışma / A Phenomenological Study On Sixth-grade Students' Development Of Mind Maps
366TurkishDr. Ibrahim BenekDr. Ibrahim Benek
Prof. Dr. Behiye Akçay
Türkiye’nin Kırsal Bir Bölgesindeki Yedinci Sınıf Öğrencilerinin 4006-tübitak Bilim Fuarları Destekleme Programı Kapsamında Yer Alan “araştırma Projeleri”ne Yönelik Bakış Açıları / Perspectives Of Seventh-grade Students In A Rural Area Of Turkey On "research Projects" Within The Scope Of 4006-tÜbİtak Science Fairs Support Program
868TurkishDoç. Dr. Esra Kabataş MemişDoç. Dr. Esra Kabataş Memiş
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Nur Çakan Akkaş
Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Bilginin Oluşum Sürecine Yönelik Düşünceleri / Elemantary School Teachers' Thoughts On The Formation Process Of Scientific Knowledge
1115TurkishDr. Kadriye BayramDr. Kadriye Bayram
Prof. Dr. Salih Ateş
Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Özgü Pedagojik Alan Bilgisi Tanımlamaları Ile Ilişkisel Çıkarımlarındaki Gelişime Yönelik Karşılaştırmalı Analiz / Comparative Analysis On Development Of Pre-service Teachers’ Socio-scientific Issues-specific Pedagogical Content Knowledge Definitions And Their Relational Inferences2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Chair Professor Hüseyin Hüsnü Bahar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Selman Tunay Kamer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
100TurkishDoç. Dr. Selman Tunay KamerDoç. Dr. Selman Tunay Kamer
Ibrahim Alâeddin Gövsa Ve Karma Eğitimle Ilgili Fikirleri / İbrahİm AlÂeddİn GÖvsa And His Opinions Of Coeducation
815TurkishArş. Gör. Abdulkadir KurtArş. Gör. Abdulkadir Kurt
Prof. Dr. Erdoğan Köse
Mesleki Eğitim Ve Öğretim Dergisinin Bibliyometrik Analizi / Bibliometric Analysis Of The Journal Of Vocational Education And Training
1172TurkishProf. Dr. Hüseyin Hüsnü BaharProf. Dr. Hüseyin Hüsnü Bahar
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Incelenmesi / Examining The Life Satisfaction Levels Of University Students
1190TurkishProf. Dr. Hüseyin Hüsnü BaharProf. Dr. Hüseyin Hüsnü Bahar
Ebeveyn Öğrenim Durumuna Göre Üniversite Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik Algısı Ve Bu Algının Akademik Başarıyı Yordama Gücü / Academic Self-efficacy Perception Of University Students According To Parents' Education Status And Predictive Power Of This Perception On Academic Achievement2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mukadder Boydak Özan
Vice-Chair: Assist. Prof. Bünyamin Ağalday
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
364TurkishArş. Gör. Aslı YurttaşProf. Dr. Murat Taşdan
Arş. Gör. Aslı Yurttaş
Arş. Gör. Ziyaeddin Ipek
Türkiye’de Göç Ve Eğitim: Sistematik Gözden Geçirme / Migration And Education In Turkey: A Systematic Review
414TurkishÖğretmen Ahmet KaragözoğluProf. Dr. Mukadder Özan
Öğretmen Ahmet Karagözoğlu
Öğr. Gör. Dr. Hakan Polat
Ortaöğretim Kurumlarinda Rehberlik Servisine Yönlendirilen Istenmeyen Öğrenci Davranişlari Ve Çözümüne Ilişkin Rehber Öğretmen Görüşleri / Unwanted Student Behaviors That Referred To The Guidance Service In Secondary Education Institutions And Guidance Teacher's Views On The Solution
509TurkishLisansüstü Öğrencisi Nizamettin ErkekLisansüstü Öğrencisi Nizamettin Erkek
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ağalday
Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetme Becerilerine Ilişkin Öğretmen Algılarının Incelenmesi / Investigation Of Teachers' Perceptions On School Principals' Conflict Management Skills
1095TurkishLisansüstü Öğrencisi Hatice YılmazDr. Öğr. Üyesi Akif Köse
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Yılmaz
Eğitim Yönetimi Alanı Akademisyenlerine Göre Okul Müdürlerince Yapılan Ders Denetimlerinin Denetim Ilkelerine Uygunluğu / The Compliance Of Course Supervision Conducted By School Principals To The Supervision Principles According To Education Administration Academics2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Yaşar Kondakçı
Vice-Chair: Dr. Fatma Kesik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
181TurkishLisansüstü Öğrencisi Osman KeleşLisansüstü Öğrencisi Osman Keleş
Doç. Dr. Uğur Akın
Eğitimde Ödül Ve Ceza Kullanımı: “beni Ödülle Cezalandırma” Kitabının Öğretmen Görüşlerine Etkisi / Reward And Punishment In Education:the Effect Of ‘’don’t Punish Me With An Award’’ Book On Teacher
465TurkishDr. Fatma KesikDr. Fatma Kesik
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Öğretmenlerin Değişime Hazır Olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / An Investigation Of The Levels Of Teachers' Readiness For Change According To Certain Variables
639TurkishLisansüstü Öğrencisi Yusuf KılıçLisansüstü Öğrencisi Yusuf Kılıç
Doç. Dr. Hüseyin Fazlı Ergül
Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerine Ilişkin Öğretmen Algıları Nasıldır? / What Are The Teachers 'perceptions Of School Administrators' Leadership Styles?
1049TurkishLisansüstü Öğrencisi Ramazan ErtürkLisansüstü Öğrencisi Ramazan Ertürk
Öğretmen Özerkliği: Kavramsal Bir Inceleme / Teacher Autonomy: A Conceptual Analysis
1054TurkishLisansüstü Öğrencisi Ramazan ErtürkLisansüstü Öğrencisi Ramazan Ertürk
Öğretmenlerin Içsel Motivasyonlari Ile Işe Angaje Olma Davranişlari Arasindaki Ilişki / The Relationship Between Teachers' Intrinsic Motivations And Their Work Engagement Behavior2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Keçi Burcu Salonu Aç
SOCIAL STUDIES EDUCATION
Chair Professor Hakkı Yazıcı
Vice-Chair: Assist. Prof. Vural Tünkler
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
184TurkishDr. Öğr. Üyesi Vural TünklerDr. Öğr. Üyesi Vural Tünkler
Sosyal Bilgiler Lisans Öğrencilerinin Öğretme Motivasyonlarının Incelenmesi / Examination Of Motivation To Teach Of Undergraduate Social Studies Students
445TurkishProf. Dr. Hakkı YaziciProf. Dr. Hakkı Yazici
Lisansüstü Öğrencisi Abdurrahman Ertürk
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Kimlik Çeşitleri Bakımından Incelenmesi / Investigation Of Social Studies Curriculum In Terms Of Identity Types
478TurkishProf. Dr. Nusret KocaProf. Dr. Nusret Koca
Lisansüstü Öğrencisi Cemal Bilgiç
Sosyal Bilgiler Dersinde Ters Yüz Öğrenme Modeline Ilişkin Öğrenci Görüşleri / Student Opinions On Flipped Learning Model In Social Studies Course
582TurkishÖğretmen Canan KaraçağılÖğretmen Canan Karaçağıl
Hukuk Ve Adalet Dersi Çerçevesinde Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Sorunlarla Ilgili Tutumlarının Ve Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Attitudes And Opinions Of Secondary School Students About Social Problems Within The Framework Of Legal And Justice Course
660TurkishProf. Dr. Ismail DemircioğluDoç. Dr. Ebru Demircioğlu
Arş. Gör. Ayça Sümeyra Aykut
Prof. Dr. Ismail Demircioğlu
Eğitim Alanında Göçle Ilgili Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi / Evaluation Of Academic Studies On Migration In The Field Of Education2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Ben-u Sen Salonu Aç
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Serdal Seven
Vice-Chair: Assist. Prof. Bengü Türkoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
89TurkishLisansüstü Öğrencisi Kübra DemirLisansüstü Öğrencisi Kübra Demir
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Soysal
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorularının Türevlerinin Araştırılması / Exploring The Typologies Of The Questions Of Preschool Teachers
812TurkishLisans Öğrencisi Esra Nur GençoğlanLisans Öğrencisi Esra Nur Gençoğlan
Dr. Öğr. Üyesi Bengü Türkoğlu
Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarin Açik Hava Oyunlari (etkinlikleri) Hakkindaki Görüşleri (konya Ili Örneği) / Preschoolers’ Opinions About Outdoor Games (activities) (the Case Of Konya Province)
987TurkishLisansüstü Öğrencisi Sinem ÇakırDr. Öğr. Üyesi Gülhan Güven
Lisansüstü Öğrencisi Sinem Çakır
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Genç
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yayımlanmış Resimli Hikâye Kitaplarının Konularına Göre Incelenmesi / Analysis Of Published Picture Story Books For Preschool Children By Subject
1051TurkishLisansüstü Öğrencisi Yasemin FıratLisansüstü Öğrencisi Yasemin Fırat
Sosyal Medyadaki Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Sanat Etkinliklerinin Yaratıcılık Bakımından Incelenmesi / An Analysis Of Art Activities For Preschool Children In Social Media In Terms Of Creativity
1101TurkishLisansüstü Öğrencisi Sevilay ÇubukLisansüstü Öğrencisi Sevilay Çubuk
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sahillioğlu
Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Dönemi Duygusal Istismarı Farkındalık Ve Bilgi Düzeyi / Awareness And Knowledge Level Of Preschool Teachers' Emotional Abuse In Early Childhood2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Sur Salonu Aç
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Assoc. Prof. Ömür Gürdoğan Bayir
Vice-Chair: Assist. Prof. Ferat Yılmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
194TurkishDoç. Dr. Ömür Gürdoğan BayırDoç. Dr. Ömür Gürdoğan Bayır
Doç. Dr. Melis Yeşilpınar Uyar
Öğretmen Adaylarının Kompozisyonlarında Ve Resimlerinde Eğitim: Göstergebilimsel Bir Analiz / Education In The Essays And Paintings Of Prospective Teachers: A Semiotic Analysis
493TurkishLisansüstü Öğrencisi Merve Can YıldırımLisansüstü Öğrencisi Merve Can Yıldırım
Doç. Dr. Murat Çalışoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin “ilkokul Öğrencileri Için Oyun” Kavramına Ilişkin Metaforları / Primary School Teachers’ Metaphors About The Concept Of Playing Game For Primary School Student
643TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşe ÖzçınarLisansüstü Öğrencisi Ayşe Özçınar
Ilkokul 4. Sınıf Programında Yer Alan Milli Kültürümüz Konusunun Okul Dışı (outdoor) Bir Öğrenme Ortamı Olan Müzede Etkinliklerle Desteklenerek Öğretilmesi. / Teaching The Subject Of Our National Culture In Primary School 4th Grade Program By Supporting Activities In The Museum, Which Has An Outdoor Learning Environment.
714TurkishLisansüstü Öğrencisi Ibrahim CeyhanLisansüstü Öğrencisi Ibrahim Ceyhan
Lisansüstü Öğrencisi Yağmur Salman
Doç. Dr. Murat Çalışoğlu
2009-2019 Yılları Arası Sınıf Öğretmenliği Ve Zamanla Değişen Ismiyle Sınıf Eğitimi Bölümlerinde Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Incelenmesi / A Meta-analysİs On Postgraduate Theses In The Field Of Classroom Education
1204TurkishDr. Öğr. Üyesi Ferat YilmazDr. Öğr. Üyesi Ferat Yilmaz
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (2018) Kazanımlarının Karakter Güçleri Açısından Incelenmesi / The Examination Of The Learning Outcomes Of The Life Sciences Curriculum (2018) In Terms Of Character Strengths2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Alim Kaya
Vice-Chair: Assist. Prof. Birsen Şahan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
113TurkishDr. Öğr. Üyesi Bahadır ÖzcanDr. Öğr. Üyesi Bahadır Özcan
Lisansüstü Öğrencisi Yusuf Ziya Kültür
Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavına Ilişkin Aile, Arkadaş Ve Öğretmen Başarı Beklentisi Ile Sınav Başarısı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigating The Relationship Between Achievement Expectation From Family, Friends, And Teacher And Achievement Regarding University Entrance Exam
189TurkishDoç. Dr. Adem PekerDoç. Dr. Adem Peker
Arş. Gör. Muhammed Akat
Ergenlerin Gelişimsel Rehberlik Ihtiyaçlarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of The Scale For Determining The Needs Guidance Developmental Of Adolescents
535TurkishDr. Öğr. Üyesi Birsen ŞahanDr. Öğr. Üyesi Birsen Şahan
Ebeveyn-çocuk Rolleri Değişimi Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özellikleri / Development Of Parent-child Role Reversal Scale And Psychometric Properties
672TurkishArş. Gör. Kasım SezginArş. Gör. Kasım Sezgin
Dr. Bünyamin Han
Lise Öğrencilerinin Internet Bağımlılığı Ile Manevi Iyi Oluş Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigating The Relationship Between Internet Addiction And Spirituel Well Being Levels Of High School Students
1033TurkishArş. Gör. Saadet ZümbülArş. Gör. Saadet Zümbül
Genç Yetişkinlerde Ruminasyon Eğilimine Öğrenilmiş Pasiflik Yönünden Bakış: Koruyucu Ve Otoriter Ebeveyn Tutumları Ile Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Rolü Algılarının Yordayıcı Rolleri / A Look On The Rumination Tendency In Terms Of Learned Passivity In Young Adults: Predictive Roles Of The Perceived Protective And Authoritarian Parental Attitudes And Traditional Gender Role Perceptions


2nd Session Wednesday 15:30-16:45
Hevsel Bahçeleri Salonu Aç
TURKISH EDUCATION
Chair Professor Engin Yilmaz
Vice-Chair: Dr. Yıldız Yenen Avci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
60TurkishProf. Dr. Engin YılmazProf. Dr. Engin Yılmaz
Türk Çocuk Edebiyatinda Şiddet Olgusu Kapsaminda Dil Kullanimi / Language Use Within The Scope Of Violence In Turkish Children's Literature
335TurkishÖğretmen Hamdi KaramanÖğretmen Hamdi Karaman
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Yılar
2005’ten Günümüze Türkçe Öğretim Programlarında Okuma Yazma Öğretimi Alanındaki Değişimler / Changes İn Teaching Of Literacy İn Turkish Curricula From 2005 To Present
668TurkishArş. Gör. Emir YeganehArş. Gör. Emir Yeganeh
Doç. Dr. Dilek Ceran
Ilkokul Türkçe Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Incelenmesi / Investigation Of Primary School Turkish Textbooks In Terms Of Intangible Cultural Heritage
1002TurkishArş. Gör. Rukiye Işik AydinArş. Gör. Rukiye Işik Aydin
Türkçe Öğrenen Yabancıların Konuşurken Kurdukları Cümleler Üzerine Bir Inceleme / A Study On Sentences Made While Speaking By Turkish Learning Foreigners
1142TurkishDr. Yıldız Yenen AvciDr. Yıldız Yenen Avci
Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Bağlaçlar / Conjunctions In Turkey Turkish Proverbs
1143TurkishDr. Yıldız Yenen AvciDr. Yıldız Yenen Avci
Sınıf Içinde Olumsuz Davranış Gösteren Öğrencilerin Türkçe Dersi Ve Okul Kavramına Yönelik Görüşleri / The Views Of Students Who Have Negative Behaviors In The Classroom Towards Turkish Lessons And School Concept


3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Malabadi Salonu Aç
GEOGRAPHY EDUCATION
Chair Professor Ali Meydan
Vice-Chair: Assist. Prof. Cennet Şanli
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
912TurkishLisansüstü Öğrencisi Dilek AkçaLisansüstü Öğrencisi Dilek Akça
Prof. Dr. Ali Meydan
Coğrafya Dersi Dijital Okuryazarlik Becerisi Ve Lise Öğrencilerinin Uygulama Düzeyleri / Digital Literacy Skills And Application Levels Of High School Students In Geography
1019TurkishDr. Öğr. Üyesi Cennet ŞanliDr. Öğr. Üyesi Cennet Şanli
Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / An Investıgatıon Of Geography Preservice Teachers’ Opinions Towards Scıentıfıc Research Process
1135TurkishArş. Gör. Dr. Rukiye AdanalıArş. Gör. Dr. Rukiye Adanalı
Müze Ve Kütüphanelerde Konum Tabanlı Mobil Oyunlar: Geocaching, Scavenger Hunt, Actionbound / Location-based Mobile Games In Museums And Libraries: Geocaching, Scavenger Hunt, Actionbound
1167TurkishArş. Gör. Dr. Rukiye AdanalıArş. Gör. Dr. Rukiye Adanalı
Eğitim Araştırmalarında Enerji Kavramı: 2006-2019 Dönemi Lisansüstü Tezlerinin Içerik Analizi / Energy Concept In Educational Researches: A Content Analysis Of The Postgraduate Theses Of 2006-20193rd Session Wednesday 17:00-18:15
Dicle Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Behçet Oral
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ahmet Çoban
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
635TurkishÖğretmen Hüseyin AslanÖğretmen Hüseyin Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt
Ilkokul Dördüncü Sinif Fen Bilimleri Öğretim Programinin Ve Uygulamalarinin Öğrencilere Üst Düzey Düşünme Becerilerini Kazandirma Durumlarinin Incelenmesi / Analysis Of Students’ Attainment Levels Of High Order Thinking Skills Through Primary School Fourth Grade Science Curriculum And Implementations
690TurkishÖğretmen Şükriye GürbüzÖğretmen Şükriye Gürbüz
Dr. Öğr. Üyesi Halime Şenay Şen
Ingilizce Öğretmenlerinin Ingilizce Öğretim Programına Bağlılıklarının Incelenmesi / Investigation Of English Teachers' Curriculum Fidelity
928TurkishÖğretmen Sedat ÖnenÖğretmen Sedat Önen
Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Gelişmesi Önündeki Engeller: Bir Araştırma Derlemesi / Barriers To The Development Of Students' Creativity: A Research Review
1045TurkishÖğretmen Nefise Ömerağa ÇelikÖğretmen Nefise Ömerağa Çelik
Doç. Dr. Serdal Işıktaş
Ilköğretimde Ev Ödevi Uygulamalarına Ilişkin Öğretmen Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Teachers' Views On Homework Practices In Primary Education
1123TurkishÖğretmen Esra BülbülÖğretmen Esra Bülbül
Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Candan Hamurcu
Teknopedagoji Alaninda Yapilan Çalişmalara Ilişkin Içerik Analizi / Content Analysis Of Works In The Field Of Technopedagogy3rd Session Wednesday 17:00-18:15
İçkale Salonu Aç
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Serdar Tuna
Vice-Chair: Assoc. Prof. Zühal Dinç Altun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
213TurkishProf. Dr. Meliha YılmazProf. Dr. Meliha Yılmaz
Öğr. Gör. Mehmet Ali Gökdemir
5.sinif Görsel Sanatlar Dersinde Fikralar Kaynakli Seramik Rölyef Çalişmalari / The Efect Of Anecdotes On Ceramic Reliefs At The 5 Grade Visual Art Classes
214TurkishÖğr. Gör. Mehmet GökdemirÖğr. Gör. Mehmet Gökdemir
Lisansüstü Öğrencisi Sevgi Yaşa
Anasinifi Sanat Etkinliklerinde Çocuk Şarkilari Kaynakli Seramik Rölyef Çalişmalari / Ceramic Relief Studies Based On Children's Songs In Preschool Art Activities
227TurkishLisansüstü Öğrencisi Ahmet TuliçelikLisansüstü Öğrencisi Ahmet Tuliçelik
Lisansüstü Öğrencisi Tolgahan Şahin
Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Çocuklarına Özel Resim Dersi Aldıran Velilerin Bu Derse Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Examining The Views Of Parents Regarding Private Painting Lessons Taken By Their Children
252TurkishÖğr. Gör. Şebnem NoyatÖğr. Gör. Şebnem Noyat
Okul Öncesi Öğrencilerin Sanat Eğitimi Dersinde Üç Boyutlu Tasarım Çalışmasında Montessori Yaklaşım Yöntemi / Preschool Students In Art Education Course In Three Dimensional Design Work Montessori Approach Method
253TurkishÖğr. Gör. Şebnem NoyatÖğr. Gör. Şebnem Noyat
Sanat Eğitiminin Tekstil Tasarımdaki Önemi ‘‘vincent Van Gogh’un Eserlerinin, Tekstil Tasarımında Uygulama Örneği’’ / Importance Of Art Education In Textile Design ‘‘application Of Vincent Van Gogh's Works In Textile Design’’3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Zerzevan Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Ilhami Bulut
Vice-Chair: Assoc. Prof. Meltem Yalin Uçar
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
442TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülşah MalkamakLisansüstü Öğrencisi Gülşah Malkamak
Doç. Dr. Gülgün Bangir Alpan
Ilk Ve Ortaokul Öğrencilerinin Teneffüsle Ilgili Görüşleri / Primary And Secondary School Students' Views On Break Time
794TurkishLisansüstü Öğrencisi Sefa SarıkoçLisansüstü Öğrencisi Sefa Sarıkoç
Prof. Dr. Remzi Yavaş Kıncal
Türkiye’de Eleştirel Düşünme Araştırmalarına Yönelik Sistematik Bir Inceleme / A Systematic Review Towards Critical Thinking Research In Turkey
878TurkishLisansüstü Öğrencisi Caner SunayLisansüstü Öğrencisi Caner Sunay
Doç. Dr. Adnan Taşgın
Ortaöğretim T.c Inkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeli Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Secondary Education Turkish Revolution History And Kemalism Curriculum According To Teachers' Views In The Context Of Educational Criticism Model
1193TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülin YakıtLisansüstü Öğrencisi Gülin Yakıt
Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar
Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrenci Ve Velilerin Birinci Ara Tatile Ilişkin Görüşleri / The Parents’ And The Anatolian High School The 11th Grade Students’ Views About The First Fall Break Holiday3rd Session Wednesday 17:00-18:15
On Gözlü Köprü Salonu Aç
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Erdal Şenocak
Vice-Chair: Assoc. Prof. Esra Kabataş Memiş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
78TurkishLisansüstü Öğrencisi Nergiz AtikProf. Dr. Erdal Şenocak
Lisansüstü Öğrencisi Nergiz Atik
Nanobilim Ve Nanoteknoloji Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların Genel Eğilimleri / Trends Of Nanoscience And Nanotechnology Education Research In Turkey
93TurkishÖğretmen Mehmet Ali PınarLisansüstü Öğrencisi Songül Büşra Şener
Lisansüstü Öğrencisi Mücahit Ismailoğlu
Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül
Öğretmen Mehmet Ali Pınar
Öğretmen Adaylarinin Epilepsiye Karşi Bilgi, Tutum Ve Davranişlari / Pre-servİce Teachers' Knowledge, Attitude And Behaviors Against Epilepsy
241EnglishLisansüstü Öğrencisi Havva SağlamDoç. Dr. Sevda Yerdelen-damar
Doç. Dr. Fikret Korur
Lisansüstü Öğrencisi Havva Sağlam
Interrelationships Among Science And Mathematics Achievement, Socioeconomic Status, Gender And Stem Career Interest
526TurkishDoç. Dr. Esra Kabataş MemişDr. Muhittin Öz
Doç. Dr. Esra Kabataş Memiş
Atbö Yaklaşımına Entegre Edilen Çoklu Modsal Betimleme Kullanımının 6. Sınıf Öğrencilerin “güneş Sistemi Ve Tutulmalar” Ünitesindeki Akademik Başarılarına Etkisi / Effect Of Swh Approach With Using Multi Modal Representation On 6th Grade Students Academic Achievement Of “solar System And Eclipses” Unit
704TurkishLisansüstü Öğrencisi Güldan GünDoç. Dr. Hülya Aslan Efe
Lisansüstü Öğrencisi Güldan Gün
Stem Eğitiminin Tutuma Etkisi: Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Meta-sentezi / The Efect Of Stem Education To Attitude: Meta-synthesis Of The Masters Thesis Made In Turkey3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Durmuş Kılıç
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yüksel Gündüz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
133TurkishLisansüstü Öğrencisi Imran AzboyLisansüstü Öğrencisi Imran Azboy
Lisansüstü Öğrencisi Arzu Şahin
Koda (köy Okulları Değişim Ağı) Ve Öğretmen Toplulukları / Koda (village Schools Changing Network) And Teachers Communities Programmes
362TurkishLisansüstü Öğrencisi Pınar BaydurLisansüstü Öğrencisi Pınar Baydur
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Öğretmen Görüşlerine Göre Zümre Öğretmenler Kurulu Kararlarının Gerçekleşme Durumu / The Realization Of Coterie Teachers Board Decisions According To Teachers' Views
446TurkishDr. Öğr. Üyesi Şule Betül TosuntaşDr. Öğr. Üyesi Şule Betül Tosuntaş
Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Öz-yeterliklerinin Incelenmesi / Investigation Of Prospective Teachers' Self-efficacy Of Technopedagogical Content Knowledge
495TurkishLisansüstü Öğrencisi Vahit Ağa YıldızLisansüstü Öğrencisi Vahit Ağa Yıldız
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Öğretmenlerin Sene Başı Ve Sene Sonu Mesleki Seminerlerine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Teachers' Opinions On Professional Seminars At The Beginning And End Of The Year
859TurkishDr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpaslan SulakDr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpaslan Sulak
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen, Öğretmenlik Mesleği Ve Üniversite Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of University First Grade Students For Teacher, Teaching Profession And University Concepts3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Türkan Argon
Vice-Chair: Dr. Züleyha Ertan Kantos
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
28TurkishGülseda KirişciProf. Dr. Niyazi Can
Gülseda Kirişci
Eğitim Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna Ilişkin Görüşleri / Educational Managers Remarks On The Glass Ceiling Syndrome
108TurkishÖğretmen Özgür Sami AkgülÖğretmen Özgür Sami Akgül
Prof. Dr. Habib Özkan
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Öğrencilerine Yönelik Hoşgörü Algılarının Incelenmesi / Investigation Of Teachers' Perceptions Of Tolerance To Their Students According To The Opinions Of The Teachers
399TurkishÖğretmen Özgür Sami AkgülÖğretmen Özgür Sami Akgül
Prof. Dr. Habib Özkan
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Öğrenci, Okul Idaresi Ve Topluma Karşı Sorumluluk Algılarının Incelenmesi / Examining Teachers' Perceptions Of Responsibility Towards Students, School Administration And Society According To Their Opinions.
817TurkishLisansüstü Öğrencisi Mustafa KemerLisansüstü Öğrencisi Mustafa Kemer
Prof. Dr. Soner Polat
Damgalama Yaşayan Öğretmenlerin Imajları
1121TurkishDr. Züleyha Ertan KantosDr. Züleyha Ertan Kantos
Prof. Dr. Zuhal Topcu
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Ve Yöneticilerin Hesap Verebilirlikleri / Accountability Of Teachers And Managers In Dıstance Educatıon3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Figen Ereş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Pınar Yengin Sarpkaya
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
412TurkishLisansüstü Öğrencisi Cemal Bilge KapçakDoç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya
Lisansüstü Öğrencisi Cemal Bilge Kapçak
Okul Müdürlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları / Leisure Time Habits Of School Principles
971EnglishProf. Dr. Figen EreşProf. Dr. Figen Ereş
A Study On Immigrant Education Policies For Integration Of Immigrants
1047TurkishÖğretmen Alper ÇelebiÖğretmen Alper Çelebi
Doç. Dr. Serdal Işiktaş
Ilkokul Öğretmenlerinin Ders Işleyişinde Teknolojik Araç Kullanımına Yönelik Tutumları / Attitudes Of Primary School Teachers Towards The Use Of Technological Tools In Course Teaching
1124TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülbahar MelikProf. Dr. Figen Ereş
Lisansüstü Öğrencisi Gülbahar Melik
Lisansüstü Öğrencisi Eda Çarıkçı
Türkiye’deki Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Toplumsal Kalkınmaya Etkileri / Effects Of Syrian Refugees On Societal Development In Turkey3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Keçi Burcu Salonu Aç
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Mustafa Kandemir
Vice-Chair: Assoc. Prof. Cemil Inan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
98TurkishLisans Öğrencisi Hediye DemirLisans Öğrencisi Hediye Demir
Doç. Dr. Ibrahim Kepceoğlu
Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Öğretmen Adayları Gözünden Incelenmesi / Investigation Of Teaching Styles Of Mathematics Teachers By Observations Of Preservice Teachers
596TurkishÖğretmen Ali EricekDr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydin
Öğretmen Ali Ericek
Tam Sayılar Konusuna Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması / Developing An Achievement Test For Integers
1000TurkishÖğretmen Aykan AkçaDr. Öğr. Üyesi Kamil Akbayir
Öğretmen Aykan Akça
Sınıf Öğretmenlerinin Doğal Sayıları Ve Doğal Sayılarla Dört Işlem Kavramlarını Bilme Düzeyleri / Classroom Teachers' Knowledge Of Natural Numbers And Four Process Concepts With Natural Numbers
1001TurkishÖğretmen Aykan AkçaDr. Öğr. Üyesi Kamil Akbayir
Öğretmen Aykan Akça
Sınıf Öğretmenlerinin Kesir, Kesir Sayısı Ve Ondalık Sayı Kavramlarını Bilme Düzeyleri / Level Of Class Teachers' Knowledge Of Fraction, Fraction Number And Decimal Number Concepts3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Ben-u Sen Salonu Aç
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Yaşare Aktaş Arnas
Vice-Chair: Assist. Prof. Zerrin Mercan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
466TurkishProf. Dr. Yaşare Aktaş ArnasÖğr. Gör. Imray Nur
Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas
Okul Öncesi Dönemde Ebeveyn-çocuk Bağlanması Ve Arkadaşlık: Öğretmen-çocuk Ilişkilerinin Düzenleyici Rolü / Parent-child Attachment And Friendship In Early Childhood: Teacher-child Relationship As Moderator
577TurkishÖğr. Gör. Imray NurÖğr. Gör. Imray Nur
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kale
Okul Öncesi Dönem Çocukların Problem Davranışları Ve Arkadaşlık Ilişkilerinin Niteliği / Preschool Children's Problem Behaviors And Friendship Quality
625TurkishProf. Dr. Gürbüz OcakProf. Dr. Gürbüz Ocak
Öğr. Gör. Burak Olur
Lisansüstü Öğrencisi Mine Eker Uz
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Preschool Teachers' Attitudes Towards The Use Of Technological Tools In Terms Of Various Variables
732TurkishLisansüstü Öğrencisi Büşra BilirDr. Öğr. Üyesi Zerrin Mercan
Arş. Gör. Mihriban Özcan
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Bilir
Lisansüstü Öğrencisi Leman Özkurt
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yapı-inşa Süreçlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma / The Qualitative Research On The Preschoolers Construction Process3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Sur Salonu Aç
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Ibrahim Diken
Vice-Chair: Assist. Prof. Elif Akay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
775TurkishÖğretmen Cengiz AndiçiÖğretmen Cengiz Andiçi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Özel Eğitim Meslek Okullarinda Engellilere Yönelik Verilen Eğitimin Etkililiği / Effectiveness Of Education Given For Disabled Students Studying In Special Education Vocational Schools
829TurkishDr. Öğr. Üyesi Derya GirginDr. Öğr. Üyesi Derya Girgin
Prof. Dr. Çavuş Şahin
Özel Eğitim Dersi Alan Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Ilişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Examining The Attitudes Of Teacher Candidates Taking Special Education Courses Regarding Inclusive Education In Terms Of Various Variables
856TurkishDr. Öğr. Üyesi Ömer ErdimezDr. Öğr. Üyesi Ömer Erdimez
Arş. Gör. Emir Yeganeh
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Algıları / Pre-service Elemantary School Teachers' Perceptions Of Special Education
1015TurkishLisansüstü Öğrencisi Seher ÇelikLisansüstü Öğrencisi Seher Çelik
Özel Eğitim Öğrencilerine Hayat Bilgisi Dersinde Duyu Organlari Konusunun 5e Yöntemi Ile Sunulmasinin Etkililiği / The Effectiveness Of Teaching Sensory Organs Subject To Special Education Students With The 5e Method
1176TurkishDr. Öğr. Üyesi Elif AkayDr. Öğr. Üyesi Elif Akay
Işitme Kayıplı Öğrencilerin Eğitiminde Materyal Kullanımının Önemi / The Importance Of Using Materials In Education Of Students With Hearing Impairment


3rd Session Wednesday 17:00-18:15
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Başaran Gençdoğan
Vice-Chair: Assist. Prof. Suat Kiliçarslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
63TurkishProf. Dr. Başaran GençdoğanProf. Dr. Başaran Gençdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Gülbahçe
Algilanan Helikopter Ebeveyn Tutumunun Psikolojik Iyi Oluş Ve Yaşam Doyumunu Yordamasi / A Good Parent Is Not Always The Parent Who Does Everything, Every Time For His/her Child: Prediction To Psychological Well-being And Life Satisfaction Of Helicopter Parent Attitude
267TurkishProf. Dr. Selahiddin ÖğülmüşProf. Dr. Selahiddin Öğülmüş
Arş. Gör. Furkan Kaşikci
Yeni Bir Kültürel Farklılaşma Boyutu Olarak Hücum Kültürü Ve Savunma Kültürü Ölçeğinin Geliştirilme Çalışması / Development Study Of Attacking Culture And Defending Culture Scale As A New Cultural Differentiation Dimension
555TurkishUzman Ayşe Rojda AbbasigilUzman Ayşe Rojda Abbasigil
Prof. Dr. Banu Inanç Yazgan
Evli Bireylerde Sosyal Medya Kullanım Süresi, Kişilerarası Iletişim Becerileri Ve Evlilik Doyum Ilişkisi / The Relatıonshıp Between Socıal Medıa Usage Perıod, Interpersonal Skılls And Marrıage Satısfactıon In Marrıed Indıvıduals
995TurkishDr. Öğr. Üyesi Yunus AkanDr. Öğr. Üyesi Yunus Akan
Ergen Öğrencilerinin Arkadaş Kıskançlığı, Özyeterlik Ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Incelenmesi / Investigation Of Friend Jealousy, Self-efficacy And Self-esteem Levels Of Adolescent Students
1043TurkishDr. Öğr. Üyesi Suat KiliçarslanDr. Öğr. Üyesi Suat Kiliçarslan
Cinsiyet, Eğitim Düzeyi, Çocuk Sayısı Ve Gelir Düzeyinin Evlilik Uyumu Ve Iletişim Becerileri Arasındaki Ilişkideki Moderatör Etkisi / The Moderating Effect Of Gender, Education Level, Number Of Children And Income Level On The Relationship Between Marital Adjustment And Communication Skills


4th Session Thursday 09:30-10:45
Malabadi Salonu Aç
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Chair Assoc. Prof. Umut Canli
Vice-Chair: Assist. Prof. Cüneyt Taşkın
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
1079TurkishLisansüstü Öğrencisi Kurtca Enes DemirciLisansüstü Öğrencisi Kurtca Enes Demirci
Doç. Dr. Umut Canlı
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Bağlılık Düzeylerinin Incelenmesi (tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği) / Investigation Of Sports Attachment Levels Of Physical Education And Sports High School Students (example Of Tekirdağ Namık Kemal University)
1108TurkishLisansüstü Öğrencisi Aydın TufanLisansüstü Öğrencisi Aydın Tufan
Doç. Dr. Umut Canlı
Türk Ulusal Kadın Softbol Takımının Antropometrik Değişkenleri Ve Motor Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Anthropometric Variables And Motor Efficiencies Of Turkish National Women's Softball Team
1109TurkishLisansüstü Öğrencisi Aslıhan BuksurLisansüstü Öğrencisi Aslıhan Buksur
Doç. Dr. Umut Canli
6-9 Yaş Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Parametrelerinde Cinsiyetin Rolü / Role Of Gender In Physical Fitness Parameters Amongst The Children Between 6-9
1110TurkishLisansüstü Öğrencisi Aslıhan BuksurLisansüstü Öğrencisi Aslıhan Buksur
Doç. Dr. Umut Canli
Ilkokul Öğrencilerinde Motor Yeterlilik Unsurlarının Korelasyonları / Correlation Of Motor Skill Elements Amongst The Primary School Students
1111TurkishLisansüstü Öğrencisi Süleyman ViranLisansüstü Öğrencisi Süleyman Viran
Doç. Dr. Umut Canli
Doç. Dr. Aydın Karaçam
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Futbol Alan Bilgisi Düzeylerinin Incelenmesi / Analysis Of Football Field Knowledge Level Of Physical Education Teachers4th Session Thursday 09:30-10:45
Dicle Salonu Aç
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Assoc. Prof. Serkan Dinçer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
209TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet RamazanoğluDr. Öğr. Üyesi Mehmet Ramazanoğlu
Oyunlaştirilmiş Kodlama Eğitimin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Gamified Coding Education On Computational Thinking Skill Levels Of Secondary School Students
441TurkishLisansüstü Öğrencisi Candeğer AkmanDoç. Dr. Mehmet Akif Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Candeğer Akman
Programlama Eğitiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi / The Effect Of Programming Education On Grade 5 Students' Problem - Solving Skills
651TurkishArş. Gör. Yusuf Islam BolatArş. Gör. Yusuf Islam Bolat
Arş. Gör. Dr. Tuncay Ardiç
Öğretmen Adaylarinin Yaşam Boyu Öğrenme Bağlaminda Sosyal Medya Kullanimlarinin Incelenmesi
871TurkishDr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpaslan SulakDr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpaslan Sulak
Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Ve Eleştirel Internet Okuryazarlığının Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi / Examining The Media Literacy And Critical Internet Literacy Of Teacher Candidates In Terms Of Some Variables
1146TurkishLisansüstü Öğrencisi Yasemin YaylaLisansüstü Öğrencisi Yasemin Yayla
Doç. Dr. Sibel Somyürek
Sosyal Öğrenme Ortamlarından Gerçek Hayattaki Geometri Örneklerinin Paylaşılması / Sharing Real-life Geometry Examples Through Social Learning Environments4th Session Thursday 09:30-10:45
İçkale Salonu Aç
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Ayşe Çakır Ilhan
Vice-Chair: Assist. Prof. Berivan Ekinci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
145TurkishDr. Öğr. Üyesi Yahya HiçyilmazDr. Öğr. Üyesi Yahya Hiçyilmaz
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Vicdan Kavramına Yönelik Metaforik Algıları / Visual Arts Teacher Candidates’ Metaphoric Perceptions For The Concept Of Conscience
462TurkishDr. Öğr. Üyesi Berivan EkinciDr. Öğr. Üyesi Berivan Ekinci
Dr. Öğr. Üyesi Derya Evran
Çocuk Servislerine Çizilen Görsellerin Hasta Çocuklar Üzerindeki Etkileri / The Effects Of The Visuals Drawn On The Walls Of Pediatric Surgery Service On The Children In The Service
708TurkishLisansüstü Öğrencisi Ibrahim Halil DemirDoç. Dr. Şeyda Eraslan Taşpınar
Lisansüstü Öğrencisi Ibrahim Halil Demir
Sanat Tarihinden Örneklerle Resim Sanatının Toplumsal Vicdan Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Painting On Social Conscience With Examples From Art History
890TurkishÖğretmen Ayşenur BakırhanÖğretmen Ayşenur Bakırhan
Doç. Dr. Orhan Taşkesen
Sinif Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Ilişkin Tutumlari Ve Alan Bilgisi Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştirma / The Attitudes Of The Class Teachers On The Course Of Visuals Understanding
891TurkishDr. Öğr. Üyesi Yasemin GülDr. Öğr. Üyesi Yasemin Gül
Kil Uygulamasi Etkinliklerinin 4 Yaş Grubu Öğrencilerin Yaraticilik Ve Motivasyonlarina Etkisi / The Effect Of Clay Application Activities On Creativity And Motivations Of 4 Years Of Students4th Session Thursday 09:30-10:45
On Gözlü Köprü Salonu Aç
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Paşa Yalçın
Vice-Chair: Assoc. Prof. Menşure Alkiş Küçükaydin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
633TurkishLisansüstü Öğrencisi Suzan AtmacaLisansüstü Öğrencisi Suzan Atmaca
Prof. Dr. Paşa Yalçin
Taşımalı Ilköğretim Uygulamasının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumuna Etkisi / The Effect Of The Bussed Primary School On Students' Attitude Towards Science Lesson
1089TurkishÖğretmen Gökhan TaşkinÖğretmen Gökhan Taşkin
Prof. Dr. Gökhan Aksoy
2013 Ve 2018 Fen Öğretim Programlarına Ilişkin Yapılan Çalışmaların Incelenmesi / Investigation Of Study Conducted In 2013 And 2018 On The Science Curriculum
1158TurkishDoç. Dr. Menşure Alkiş KüçükaydinDoç. Dr. Menşure Alkiş Küçükaydin
Neden Öğretmen Olmak Istiyorum? / Why Do I Want To Be A Teacher?
1160TurkishDoç. Dr. Menşure Alkiş KüçükaydinDoç. Dr. Menşure Alkiş Küçükaydin
Bilim Ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Bilim Insanı Imajları: Ereğli Bilsem Örneği / Scientist Images Of Science And Art Center Students: The Example Of Ereğli Science And Art Center4th Session Thursday 09:30-10:45
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
TEACHER EDUCATION
Chair Professor Mehmet Gültekin
Vice-Chair: Research Assistant Özgür Osman Demir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
315TurkishÖğretmen Aslıhan HafızoğluÖğretmen Aslıhan Hafızoğlu
Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Argümantasyon Çalışmalarının Incelenmesi (literatür Karşılaştırması) / Investigation Of Argumentation Studies In Science Education (literature Comparison)
384TurkishÖğretmen Cihan TezuçarÖğretmen Cihan Tezuçar
Doç. Dr. Fatma Sadık
Öğretmenlerin Mesleki Etik Ilkeleri Benimseme Ile Etkili Öğretmen Özellik Ve Davranışlarına Sahip Olma Durumlarına Yönelik Algılarının Incelenmesi / An Investigation Of Teachers' Perceptions Of Adopting Professional Ethical Principles And Having Effective Teacher Characteristics And Behaviors
486TurkishArş. Gör. Emine KahramanLisansüstü Öğrencisi Sena Erdoğan
Prof. Dr. Özlem Koray
Arş. Gör. Emine Kahraman
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Preservice Teachers' Information Literacy And Critical Thinking Disposition In Terms Of Different Variables
558TurkishArş. Gör. Özgür Osman DemirDoç. Dr. Ramin Aliyev
Arş. Gör. Özgür Osman Demir
Arş. Gör. Mehmet Göktaş
Öğretmen Gelişiminde Eylem Araştırması: Ilk Aşama Ihtiyaçların Belirlenmesi / Action Research In Teacher Development: First Stage Needs Determination
822TurkishArş. Gör. Ecmel YaşarProf. Dr. Mehmet Gültekin
Doç. Dr. Ömür Gürdoğan Bayır
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kılıç
Arş. Gör. Ecmel Yaşar
Arş. Gör. Mediha Güner Özer
Üniversite-okul Işbirliği Modeline Dayali Mesleki Gelişim Etkinliklerinin Sinif Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime Ve Hizmet Içi Eğitime Ilişkin Tutumlarina Etkisi / The Effects Of Professional Development Activities Based On University-school Cooperation Model To Primary School Teachers’ Attitudes On Professional Development And In-service Training4th Session Thursday 09:30-10:45
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Assoc. Prof. Esef Hakan Toytok
Vice-Chair: Dr. Züleyha Ertan Kantos
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
271TurkishÖğretmen Işıl TabakProf. Dr. Türkan Argon
Öğretmen Işıl Tabak
Ilkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadıkları Sorunlar Ve Üstesinden Gelme Yolları / Problems That First Grade Teachers Of Primary Schools Have With Parents And The Solution Strategies
343TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatih GünLisansüstü Öğrencisi Fatih Gün
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Çoban
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri Ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesiları / A Study On Transformational Leadership Characteristics Of School Administrators And Teachers' Organizational Commitment
718TurkishLisansüstü Öğrencisi Serdar HazarDr. Öğr. Üyesi Ahmet Saylık
Lisansüstü Öğrencisi Serdar Hazar
X Ve Y Kuşağı Okul Müdürlerin Iletişim Becerilerinin Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi / Impact Of The Communication Skills Of X And Generation Y School Principals On Teachers' Organizational Socialization Levels
954TurkishLisansüstü Öğrencisi Murat ŞahinLisansüstü Öğrencisi Murat Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Ersin Kuşci
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları Ile Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Between High School Final Year Students' Academic Procrastination Behaviors And Exam Anxiety Levels
1122TurkishDr. Züleyha Ertan KantosDr. Züleyha Ertan Kantos
Ilkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Ile Ilgili Görüşleri / Opinions Of Prımary School Fırst Class Students About Dıstance Educatıon4th Session Thursday 09:30-10:45
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Cevat Elma
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ertuğ Can
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
52TurkishDoç. Dr. Ibrahim GülDoç. Dr. Ibrahim Gül
Öğretmen Hakan Süleyman Köse
Aday Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Mesleki Yetkinlikleri / Pre-service Professional Competencies Of Prospective Teachers
492TurkishÖğretmen Arzu BalÖğretmen Arzu Bal
Prof. Dr. Cevat Elma
Mobbing'e Maruz Kalma: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Çalışma / Exposure To Mobbing: A Qualitative Study Based On The Views Of School Administrators
541TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed Sıddık BalProf. Dr. Zülfü Demirtaş
Lisansüstü Öğrencisi Muhammed Sıddık Bal
Eğitimcilerin Sendikaya Katılım Amacı, Beklentileri Ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi / The Aim, Expectations And Expectations Of Educators To Join The Union
600TurkishDoç. Dr. Ertuğ CanDoç. Dr. Ertuğ Can
Türk Millî Eğitim Şûra Kararları (1939-2014): Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi Ve Okul Yöneticileri / Turkish National Education Council Decisions (1939-2014): Education Management, School Management And School Administrators
619TurkishProf. Dr. Imam Bakır ArabaciProf. Dr. Imam Bakır Arabaci
Öğretmen Zülküf Nanto
Aday Öğretmenlik Süreci Uygulamalarina Yönelik Danişman Öğretmenlerin Görüşleri / Opinions Of Advisor Teachers For Candidate Teaching Process Applications4th Session Thursday 09:30-10:45
Keçi Burcu Salonu Aç
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Cemil Inan
Vice-Chair: Assist. Prof. Nadide Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
480TurkishLisansüstü Öğrencisi Merve ErkarslanLisansüstü Öğrencisi Merve Erkarslan
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Öğrencilerin Kosinüs Kuralına Ilişkin Kavrayışları, Argümanları Ve Yaptıkları Ispat Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi / Examination Of The Relationships Among Students’ Conceptions, Arguments And Construction Of Proof Concerning The Law Of Cosines
659TurkishLisansüstü Öğrencisi Berna YiğitLisansüstü Öğrencisi Berna Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gök
Matematik Öğretmeni Adaylarinin Simetrik Denklemler Ile Ilgili Bilgilerinin Didaktiğin Antropolojik Teorisi Işiğinda Incelenmesi / Investigation Of Pre-service Mathematics Teachers' Knowledge Related To Symmetric Equations Through Anthropological Theory Of Didactic
797TurkishDoç. Dr. Cemil InanDoç. Dr. Cemil Inan
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretmenlerin Yapması Gereken Davranışların Incelenmesi / Examining Behaviors Of What Teachers Should Do According To The Constructivist Learning Approach
836TurkishDoç. Dr. Cemil InanDoç. Dr. Cemil Inan
Öğretmen Görüşlerine Göre Yaratıcı Düşünme Engellerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Creative Thinking Disabilities According To Teachers' Opinions
975TurkishDr. Öğr. Üyesi Nadide YılmazDr. Öğr. Üyesi Nadide Yılmaz
Doç. Dr. I. Elif Yetkin Özdemir
Öğretmen Adaylarının Istatistiği Öğretme Bilgilerinin Öğretmenlik Uygulaması Temelli Ders Araştırması Bağlamında Incelenmesi:aritmetik Ortalama Ve Açıklık Kavramları / Pre-service Teachers' Statistical Knowledge For Teaching Within The Context Of Practicum Based Lesson Study: The Concepts Of Mean And Range
977TurkishDr. Öğr. Üyesi Nadide YılmazDr. Öğr. Üyesi Nadide Yılmaz
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Yüksek Bilişsel Istem Içeren Görevler Oluşturmaya Ilişkin Bilgi Ve Becerilerinin Bir Öğretmen Eğitimi Programı Bağlamında Incelenmesi / Investigation Of The Pre-service Middle School Mathematics Teachers' Knowledge And Skills Related To Development Of High Level Cognitively Demanding Tasks Within The Context Of A Teacher Education Program4th Session Thursday 09:30-10:45
Ben-u Sen Salonu Aç
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Serdal Seven
Vice-Chair: Assist. Prof. Zeynep Seda Çavuş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
396TurkishÖğretmen Gülşah AfyonÖğretmen Gülşah Afyon
Prof. Dr. Adalet Kandır
Okul Öncesi Çocuklar Için Kişisel Yetkinlik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / Validity Reliability Study Of The Personal Competence Scale For Preschool Children
626TurkishProf. Dr. Ijlal OcakProf. Dr. Ijlal Ocak
Öğr. Gör. Burak Olur
Lisansüstü Öğrencisi Mine Eker Uz
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özyeterlilik Inançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Preschool Teachers' Self-efficacy Beliefs In Terms Of Various Variables
642TurkishDr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇavuşDr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş
Prof. Dr. Adalet Kandir
“48-72 Aylık Çocuklar Için Temel Sanat Becerilerini Değerlendirme Aracı” Nın Geçerlik-güvenirlik Çalışması / Validity-reliability Study Of4th Session Thursday 09:30-10:45
Sur Salonu Aç
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Assoc. Prof. Ruhan Karadağ Yilmaz
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Özenç
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
33TurkishÖğretmen Erdoğan ErdalÖğretmen Erdoğan Erdal
Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazma Kurslarında Karşılaştıkları Sorunlar / Problems Encountered By Classroom Teachers In Literacy Courses
286TurkishDoç. Dr. Ruhan Karadağ YılmazDoç. Dr. Ruhan Karadağ Yılmaz
Arş. Gör. Emir Yeganeh
Toplumsal Vicdanın Geliştirilmesi Bağlamında Ilkokul Ders Kitaplarının Incelenmesi / Investigation Of Primary School Textbooks In The Context Of Development Of Social Conscience
657TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖzençDr. Öğr. Üyesi Mehmet Özenç
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar / Class Teachers' Problems In Teaching Mathematics
733TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖzençDr. Öğr. Üyesi Mehmet Özenç
Geleceğin Okulu / School Of The Future
1018TurkishLisansüstü Öğrencisi Muhammed Safa AkdaşLisansüstü Öğrencisi Muhammed Safa Akdaş
Lisansüstü Öğrencisi Ömer Alper Türkmenoğlu
Arş. Gör. Dr. Melike Özyurt
Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Yönelik Yöntem Tekniklerin Kullanımına Ilişkin Görüşleri (gaziantep Ili Örneği) / Elementary School Teachers' Views Related To Usage Of Method And Techniques Improving Creative Thinking (gaziantep Sample)4th Session Thursday 09:30-10:45
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Başaran Gençdoğan
Vice-Chair: Assist. Prof. Özlem Tolan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
349TurkishLisansüstü Öğrencisi Berfin DeğerLisansüstü Öğrencisi Berfin Değer
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolan
Dr. Rojin Yazar
Ergenlik Döneminde Otomatik Düşünceler Ve Duygu Düzenleme Ile Depresyon, Anksiyete, Stres Arasındaki Ilişkiler / The Relationships Between Automatic Thoughts, Emotion Regulation And Depression, Anxiety Stress In Adolescence
419TurkishLisansüstü Öğrencisi Fazilet Yavuz BirbenLisansüstü Öğrencisi Fazilet Yavuz Birben
Prof. Dr. Halil Ekşi
Ahlaki Kayıtsızlık Kuramı Temelinde Kültürel Bir Model Önerisi / A Cultural Approach To Moral Disengagement
1064TurkishLisansüstü Öğrencisi Emine Sümeyye YıldızLisansüstü Öğrencisi Emine Sümeyye Yıldız
Doç. Dr. Fatih Yazıcı
Ilkokul Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarını Ve Okul Doyumlarını Yordamada Aile Içi Ilişkilerinin Rolü / The Role Of Family Relationships In Predicting Primary School Students' Life Satisfaction And School Satisfaction
1069TurkishLisansüstü Öğrencisi Filiz BudakLisansüstü Öğrencisi Filiz Budak
Dr. Öğr. Üyesi Didem Aydoğan
Üstün Yetenekli Çocuklarda Aile Sisteminde Üçüncü Dalga Olarak Kardeş Ilişki Özellikleri Ve Anne-baba Tutumlarının Incelenmesi / Investigation Of Sibling Relationship Characteristics And Parental Attitudes As The Third Wave In Family System Of Gifted Children
1104TurkishLisansüstü Öğrencisi Hayrunnisa ÖzgürLisansüstü Öğrencisi Hayrunnisa Özgür
Prof. Dr. Jale Eldeleklioğlu
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri Ve Affetme / Attachment Styles And Forgiveness In University Students


4th Session Thursday 09:30-10:45
Hevsel Bahçeleri Salonu Aç
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION
Chair Professor Nuri Doğan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mustafa Mavaşoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
650EnglishÖğretmen Kivilcim MeriçÖğretmen Kivilcim Meriç
Öğretmen Muhammed Ali Zoroğlu
Öğretmen Halil Eser
Öğretmen Ayfer Şule Aksan
Investigation Of Teachers' Burnout Levels In  terms Of Various Variables
808TurkishProf. Dr. Nuri DoğanÖğretmen Funda Atalay
Prof. Dr. Nuri Doğan
Işitsel-dilsel Öğretim Yönteminin Yabancı Dil Başarısına Etkisi / The Effect Of Audio-lingual Teaching Method On Foreign Language Success
818TurkishArş. Gör. Dr. Davut DivarcioğluArş. Gör. Dr. Davut Divarcioğlu
Dil Öğrenimi/öğretiminde Buzları Kırmak: Izlence Tasarımı Üzerine Bir Araştırma / Breaking The Ice In Language Learning / Teaching: A Study On Syllabus Design
1170TurkishDoç. Dr. Mustafa MavaşoğluDoç. Dr. Mustafa Mavaşoğlu
Fransızca Öğrencilerinin Nesne Ilgi Tümceciklerinde Dilbilgisel Zaman Seçimi / Tense Use In Object Relative Clauses With Que By Turkish Learners Of French
1195EnglishDr. Öğr. Üyesi Osman SolmazDr. Öğr. Üyesi Osman Solmaz
Harnessing The Urban Print In English Language Classrooms: An Introduction To Linguistic Landscapes


5th Session Thursday 11:00-12:15
Malabadi Salonu Aç
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Chair Assoc. Prof. Umut Canli
Vice-Chair: Assist. Prof. Cüneyt Taşkın
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
1099TurkishÖğretmen Hilal GürsoyÖğretmen Hilal Gürsoy
Doç. Dr. Umut Canlı
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği / Determining The Level Of University Students’ Physical Activities: Namık Kemal University Sample
1103TurkishÖğretmen Hilal GürsoyÖğretmen Hilal Gürsoy
Doç. Dr. Umut Canlı
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Inanç Düzeylerinin Incelenmesi / Analysing The Levels Of Physical Education Teachers’ Occupational Belief
1112TurkishLisansüstü Öğrencisi Süleyman ViranLisansüstü Öğrencisi Süleyman Viran
Doç. Dr. Umut Canli
8-13 Yaş Futbolcularda Denge, Sürat, Çeviklik Ve Koordinasyon Unsurlarının Yaş Düzeyine Göre Değişimi / Change Of Balance, Speed, Agility And Coordination Features According To Age Level Of Football Players Aged 8 To 13 Years5th Session Thursday 11:00-12:15
Dicle Salonu Aç
COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION
Chair Professor Hasan Karal
Vice-Chair: Assoc. Prof. Serkan Dinçer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
952TurkishProf. Dr. Hasan KaralProf. Dr. Hasan Karal
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat Erümit
Arş. Gör. Muharrem Aydin
Prof. Dr. Vasif Nabiyev
Eğitsel Oyunlara Yönelik Uyarlama Tasarim Yöntemlerinin Incelenmesi / Investigation Of Adaptive Design Methods For Educational Games
1061TurkishDr. Öğr. Üyesi Eren Ekin ErcanDr. Öğr. Üyesi Eren Ekin Ercan
Gazetecilik Öğrencilerinin Basının Kamu Vicdanı Oluşturmasındaki Rol Kavrayışları / Journalism Students' Role Comprehension Of The Press In Constructing Public Conscience
1125TurkishDr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu AkbaşDr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş
Iletişim Eğitiminde Oyunlaştırma: ‘halkla Ilişkiler Kampanyaları’ Dersinin Oyunlaştırma Tasarımı Üzerinden Değerlendirilmesi / Gamification In Communication Education: Evaluation Of 'public Relations Campaigns' Course On Gamification Design
1131TurkishDr. Sezan SezginDr. Sezan Sezgin
Kaçd Tabanli Eylem Araşitirmasi: Öğretmen Adaylarinin Tekno-pedagojik Ayriliklarinin Bütüncül Yaklaşimla Desteklenmesi / Mooc Based Action Research: Bridging The Techno-pedagogical Divide Of Preservice Teachers With A Holistic Approach5th Session Thursday 11:00-12:15
İçkale Salonu Aç
FINE ARTS EDUCATION
Chair Professor Ali Osman Alakuş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Zülfükar Sayin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
193TurkishDr. Öğr. Üyesi Melike Bakar FındıkcıDr. Öğr. Üyesi Melike Bakar Fındıkcı
Dr. Sevda Ceylan Dadakoğlu
Görsel Sanatlar Eğitiminde Mobil Tasarım Uygulamalarının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Katkısı / Contribution Of Mobile Design Applications To Students' Creativity In Art Education
897TurkishDr. Öğr. Üyesi Selma TaşkesenDr. Öğr. Üyesi Selma Taşkesen
Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Ve Öğrencilerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Yetenek Sinavlarina Ve Uygulanan Baraj Puanlarina Ilişkin Görüşleri Ve Motivasyonlarina Etkisi
937TurkishDoç. Dr. Zülfükar SayınDoç. Dr. Zülfükar Sayın
Sanat Ve Tasarım Uygulamalarının Eğitim-öğretim Süreçlerindeki Yeri / The Position Of Art And Design Applications In Education Process
1020TurkishDr. Öğr. Üyesi Ebru GülerDr. Öğr. Üyesi Ebru Güler
Sosyal Adalet Ve Sanat Eğitimi / Social Justice And Arts Education
1107TurkishDr. Öğr. Üyesi Tolga ErkanDr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan
Internet Üzerinden Verilen Web Tasarım Dersi Için Öğrenci Görüşleri: Içerik, Eğitim Modeli, Değerlendirme, Altyapı Ve Katılım / Opinions Of Students For Web Design Course Given On The Internet-based Education: Content, Education Model, Evaluation, Infrastructure, And Participation
1116TurkishÖğr. Gör. Yasemin KayabaşıDoç. Dr. Aydın Zor
Öğr. Gör. Yasemin Kayabaşı
Interaktif/etkileşimli Tasarım Kapsamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi / An Examination Of Postgraduate Dissertations In The Field Of Interactive Design5th Session Thursday 11:00-12:15
Zerzevan Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Mustafa Çelebi
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Bars
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
112TurkishArş. Gör. Yeliz AbbakDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Arş. Gör. Yeliz Abbak
Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Demografik Özellikleri Ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Demographic Characteristics And Professional Burnout Levels Of Faculty Members In Education Faculties
115TurkishLisansüstü Öğrencisi Esra SertLisansüstü Öğrencisi Esra Sert
Doç. Dr. Mustafa Güçlü
Doç. Dr. Mustafa Çelebi
Ingilizce Öğretmen Adaylarinin Öğreterek Öğrenme Yöntemine Ilişkin Görüşleri: Erciyes Üniversitesi Örneği / İngİlİzce ÖĞretmen Adaylarinin ÖĞreterek ÖĞrenme YÖntemİne İlİŞkİn GÖrÜŞlerİ: Ercİyes Ünİversİtesİ ÖrneĞİ
150TurkishLisansüstü Öğrencisi Pınar OrmanLisansüstü Öğrencisi Pınar Orman
Doç. Dr. Mustafa Çelebi
Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi / The Effects Of Realistic Mathematic Education On Secondary School Students' Academic Achievement
168TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatma Melek UzunluDr. Öğr. Üyesi Emre Toprak
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Melek Uzunlu
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Eğitim Programı Okuryazarlığının Sınıflamasında Yürütücü Biliş Becerilerinin Etkisi / The Effect Of The Metacognition Skills In Classification Of Curriculum Literacy5th Session Thursday 11:00-12:15
On Gözlü Köprü Salonu Aç
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Rıfat Efe
Vice-Chair: Assist. Prof. Ali Çetin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
118TurkishDr. Öğr. Üyesi Ali ÇetinDr. Öğr. Üyesi Ali Çetin
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Stem Kavramına Ilişkin Bilişsel Yapılarının Kelime Ilişkilendirme Testi Ile Incelenmesi / Investigation Of Elementary Teaching Pre-service Teachers Cognitive Structures With Word Association Test About Stem Concept
427TurkishLisansüstü Öğrencisi Gülşah Zerman KepceoğluLisansüstü Öğrencisi Gülşah Zerman Kepceoğlu
Doç. Dr. Murat Pektaş
Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitiminde Sosyobilimsel Konularda Yapilan Lisansüstü Çalişmalarin Tematik Analizi / Thematic Analysis Of The Graduate Studies In Science Education About Socio-scientific Issues
630TurkishLisansüstü Öğrencisi Kübra KöymenLisansüstü Öğrencisi Kübra Köymen
Doç. Dr. Hülya Aslan Efe
Prof. Dr. Rıfat Efe
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Motivasyonlarina Sinav Kaygisinin Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of Secondary School Students' Effect Of Test Anxiety Towards Science Learning Motivations
731TurkishLisansüstü Öğrencisi Edanur CingözLisansüstü Öğrencisi Edanur Cingöz
Dr. Öğr. Üyesi Emine Uzun
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Oluşturma Düzeyleri Ve Argümantasyona Dayalı Öğrenme Yöntemi Ile Ilgili Görüşleri / Preservice Science Teachers' Level Of Forming Argumentation And Their Opinions About Argumentation-based Learning Method
1105TurkishLisansüstü Öğrencisi Ebru ErtuğrulLisansüstü Öğrencisi Ebru Ertuğrul
Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu
Sosyobilimsel Konularla Ilgili Zihinsel Modeller Konusunda Yapılan Çalışmaların Incelenmesi / Investigation Of Studies On Mental Models Related To Socioscientific Issues5th Session Thursday 11:00-12:15
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
TEACHER EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Savaş Karagöz
Vice-Chair: Assist. Prof. Canan Cengiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
370TurkishÖğr. Gör. Serdar BozanÖğr. Gör. Serdar Bozan
Teoriden Uygulamaya: Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitimi Sürecinde Sınıf Öğretmeleri / From Theory To Practice: Classroom Teachers In Education Process Of Students With Learning Difficulties
435TurkishDoç. Dr. Savaş KaragözDoç. Dr. Savaş Karagöz
Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Niteliğini Artırmaya Yönelik Örnek Uygulama (darulmuallimin Tatbikat Mektebi Örneği) / Increasing The Quality Of Teacher Training Process: Sample Application (darulmuallimin Drill School )
1004TurkishÖğretmen Zerrin Akşak ErtaşÖğretmen Zerrin Akşak Ertaş
Arş. Gör. Sema Duran Baytar
Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecine Ilişkin Öz-yeterlik Inançları Ile Öğretme Motivasyonları Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi / Identification Of The Relationship Between Self Efficacy Perceptions Of Pre-service Teachers And Their Motivation For Teaching
1083TurkishÖğretmen Gül Nihal KaragözÖğretmen Gül Nihal Karagöz
Dr. Öğr. Üyesi Canan Cengiz
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlük Tutma Sürecine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining Pre-service Teachers’ Views Regarding Reflective Journaling Process
1118TurkishDr. Öğr. Üyesi Canan CengizDr. Öğr. Üyesi Canan Cengiz
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri Yapılandırmada Kullanılan Yönlendirici Sorulara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining Pre-service Teachers' Views About The Question Prompts Used In Structuring Reflective Journals5th Session Thursday 11:00-12:15
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Gülsün Baskan
Vice-Chair: Assist. Prof. Ebru Külekçi Akyavuz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
754TurkishDr. Öğr. Üyesi Emine DağliDr. Öğr. Üyesi Emine Dağli
Ilkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Destek Ile Öz Yeterlik Algilari Arasindaki Ilişkinin Incelenmesi / The Relationship Between Perceived Organizational Support And Self-efficacy Perceptions Of Teachers In Primary Schools
838TurkishDr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi-akyavuzDr. Öğr. Üyesi Esra Asici
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi-akyavuz
Sosyal Duyarlilik Dersinin Yardimseverlik Ve Kültürlerarasi Duyarlilik Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Social Sensitivity Course On Benevolence And Intercultural Sensitivity
1038TurkishDr. Öğr. Üyesi Nesip DemirbilekDr. Öğr. Üyesi Nesip Demirbilek
Uzaktan Öğretime Ilişkin Görüşler (muş Alparslan Üniversitesi Örneği) / Opinions On Distance Education (bingöl University Example)
1060TurkishDr. Öğr. Üyesi Bünyamin AğaldayDr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ağalday
Türkiye Ve Italya Öğretmen Yetiştirme Ve Atama Sistemlerinin Karşılaştırılması / Comparison Of Turkey And Italy Teacher Training And Assignment Systems5th Session Thursday 11:00-12:15
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor I. Bakır Arabaci
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
250EnglishDoç. Dr. Abidin DağlıDoç. Dr. Abidin Dağlı
Öğretmen Zuhal Akyol
Favouritism Behaviours Of School Administrators According To Perceptions Of The Secondary School Teachers*
622TurkishProf. Dr. Imam Bakır ArabaciProf. Dr. Imam Bakır Arabaci
Öğretmen Ceyda Akilli
Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Kavram Olan Kalite Konusunda Eğitim Işgörenlerin Görüşleri / The Views Of Employees Training On Quality A Concept That Has Been Forgotten
826TurkishArş. Gör. Dr. Gül KurumArş. Gör. Dr. Gül Kurum
Arş. Gör. Özge Erdemli
Arş. Gör. Tuğba Güner Demir
Algılanan Içsel Statü Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması / The Study Of Adapting Perceived Insider Status Scale To Turkish
1129TurkishArş. Gör. Dr. Ismail KarsantıkArş. Gör. Dr. Ismail Karsantık
Akademisyenlerin Inovasyon Yönetimine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Faculty Members' Views On Innovation Management
1155EnglishArş. Gör. Dr. Burcu AltunArş. Gör. Dr. Burcu Altun
Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya
Teachers' Professional Development Experiences5th Session Thursday 11:00-12:15
Keçi Burcu Salonu Aç
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yılmaz Zengin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
400TurkishDoç. Dr. Güney HaciömeroğluDoç. Dr. Güney Haciömeroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Elmali-erdem
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Incelenmesi / Examining Middle School Students’ Self-efficacy Regarding Mathematics
404TurkishArş. Gör. Tuğba ÖrnekArş. Gör. Tuğba Örnek
Prof. Dr. Yasin Soylu
Kesirlerle Toplama Ve Çıkarma Işlemine Yönelik Kurulan Problemleri Değerlendirmek Için Puanlama Yönergesi Geliştirilmesi / Development Of Scoring Rubric To Evaluate Problems For Addition And Subtraction With Fractions
460TurkishArş. Gör. Begüm ÖzmusulArş. Gör. Begüm Özmusul
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Han Dizman
Prof. Dr. Ali Bozkurt
Ilköğretim Matematik Öğretmenleri Adaylarının Bağıntı Ve Fonksiyon Konularındaki Öğrenme Güçlükleri / Learning Difficulties Of Primary School Mathematics Teachers Regarding Relation And Function
738TurkishArş. Gör. Dr. Aysun Yeşilyurt ÇetinArş. Gör. Dr. Aysun Yeşilyurt Çetin
Arş. Gör. Dr. Zeynep Çiftci
Arş. Gör. Dr. Tuba Öz
Matematiksel Ispat Ve Matematiksel Akıl Yürütme Üzerine Kuramsal Bir Çalışma / A Theoretical Study On Mathematical Proof And Mathematical Reasoning
747TurkishArş. Gör. Dr. Zeynep ÇiftciArş. Gör. Dr. Zeynep Çiftci
Arş. Gör. Dr. Tuba Öz
Arş. Gör. Dr. Aysun Yeşilyurt Çetin
Matematiksel Akıl Yürütme Stratejilerinin Keşfinde Göz Izleme Yönteminin Kullanımına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma / A Conceptual Study On The Use Of Eye Tracking Method In The Discovery Of Mathematical Reasoning Strategies5th Session Thursday 11:00-12:15
Ben-u Sen Salonu Aç
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Yaşare Aktaş Arnas
Vice-Chair: Research Assistant Sema Çelebi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
833TurkishArş. Gör. Şerife Nur KaraçelikArş. Gör. Şerife Nur Karaçelik
Doç. Dr. Özkan Sapsağlam
Bakım Veren Kişilerin Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimine Etkisi / The Effect Of Caregivers On Language Development In Early Childhood
969TurkishArş. Gör. Sema ÇelebiArş. Gör. Sema Çelebi
Doç. Dr. Cemal Aküzüm
Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Etkileşimli Kitap Okumaya Yönelik Görüşleri / Parents' Opinions Of Children On Interactive Reading Books In Preschool Period
1152TurkishDr. Öğr. Üyesi Binnur Yıldırım HacıibrahimoğluDr. Öğr. Üyesi Binnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu
Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Eğitim Haklarına Ilişkin Görüşleri / Opinions Of Mothers Of Children With Special Needs In Preschool About Their Children's Rights To Education
1161TurkishDr. Öğr. Üyesi Bengü TürkoğluDr. Öğr. Üyesi Bengü Türkoğlu
Engeli Olan Çocuklar Için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nde Yer Alan Etkinlik Kitaplarının Meb Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Kazanımlara Uygunluğunun Incelenmesi / Review Of The Eligibility Of The Activity Books In The Inclusive Early Childhood Education For Children With Disabilities Project To The Acquisitions Of The Preschool Education Program Of The Ministry Of National Education5th Session Thursday 11:00-12:15
Sur Salonu Aç
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Ayfer Şahin
Vice-Chair: Assist. Prof. Serkan Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
19TurkishDr. Öğr. Üyesi Serkan AslanDr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ilkokuma Yazma Öğretiminde Animasyon Ve Simülasyon Kullanımına Yönelik Deneyimlerinin Incelenmesi / Investigation Of Elementary Teacher Candidates' Experiences On The Use Of Animation And Simulation In First Reading And Writing Teaching
109TurkishÖğretmen Erdoğan ErdalÖğretmen Erdoğan Erdal
Okul Müdürlerinin Ders Denetimlerine Ilişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Assessment Of The Views Of School Teachers Regarding Course Controls Of School Principals
261TurkishÖğretmen Evren ArıÖğretmen Evren Arı
Sınıf Öğretmenlerinin Bakışıyla Akıl Ve Zekâ Oyunlarının Ilkokul Öğrencilerinin Zorunlu Derslerine Etkisi / The Effect Of Mind And Intelligence Games On Primary School Students' Compulsory Lessons From The Views Of Classroom Teachers
631TurkishÖğretmen Sinan ÖzerÖğretmen Sinan Özer
2023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları Doğrultusunda Eğitime Verilen Ara Tatilin Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Açısından Incelenmesi / Investigation Of The Intermediate Holiday Given To Education In Line With 2023 Education Vision Studies In Terms Of Primary School Teachers' Opinions
855TurkishProf. Dr. Ayfer ŞahinProf. Dr. Ayfer Şahin
Öğretmen Ibrahim Kaya
Sınıfında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Karşılaştığı Sorunların Incelenmesi / Investigation Of The Problems In Classroom Management Faced By Teachers Who Have Syrian Students In Their Classrooms


5th Session Thursday 11:00-12:15
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Feride Bacanlı
Vice-Chair: Assist. Prof. Nur Okutan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
352TurkishProf. Dr. Feride BacanlıProf. Dr. Feride Bacanlı
Arş. Gör. Baki Büyüksevindik
Kariyer Kararsızlığı Yaşayan Bir Ergenle Çözüm Odaklı Kariyer Psikolojik Danışma Uygulaması / The Solution- Focused Career Psychological Counseling Practice With An Adolescent Experiencing Career Indecision
758TurkishLisansüstü Öğrencisi Nuri ErdemirLisansüstü Öğrencisi Nuri Erdemir
Lisansüstü Öğrencisi Ezgi Sumbas
Toplumsal Cinsiyet Algısı Ile Duygu Düzenleme Arasındaki Ilişki / The Relationship Between Gender Perception And Emotion Regulation
1062TurkishLisansüstü Öğrencisi Serkan CengizLisansüstü Öğrencisi Serkan Cengiz
Doç. Dr. Adem Peker
Ergenlerde Kovid-19 Korkusu Ile Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Kovid-19 Fear And Social Media Addiction In Adolescents
1081TurkishDr. Öğr. Üyesi Nur OkutanDr. Öğr. Üyesi Nur Okutan
Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşımla Öğretmen Adaylarının Vicdan Kavrayışları / Preservice Teachers’ Understanding Of Conscience With A Social Psychological Approach
1082TurkishDr. Öğr. Üyesi Nur OkutanDr. Öğr. Üyesi Nur Okutan
Vicdanın Değerlendirilmesinde Kullanılan Veri Toplama Yöntem Ve Araçlarının Gözden Geçirilmesi / A Review Of Data Collection Methods And Instruments Using In Assessing Of Conscience


6th Session Thursday 15:45-17:00
Malabadi Salonu Aç
RELIGIOUS CULTURE AND MORALS EDUCATION
Chair Professor Samih Bayrakçeken
Vice-Chair: Dr. Ahmet Çin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
503TurkishDr. Tülay YücelDr. Tülay Yücel
Toplumsal Vicdanın Gelişmesine Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Katkısı: Hak ‎kavramı Örneği / A Contribution Of Religious Culture And Moral Knowledge Course To The Development ‎of Social Conscience: The Concept Of Right
566TurkishÖğretmen Veysel GöçerÖğretmen Veysel Göçer
Öğr. Gör. Emrah Köseoğlu
Öğretmen Mehmet Ürünibrahimoğlu
Öğretmen Sinan Bayat
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimini Temel Alan Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi / Examination Of Graduate Thesis Based On Religious Culture And Ethics Education
753TurkishDr. Ahmet ÇinDr. Ahmet Çin
Çocukluk Dönemi Vicdan Eğitiminin Toplumsal Vicdanı Geliştirmeye Etkisi / The Effect Of Childhood Conscience Education On Developing Social Conscience
983TurkishÖğretmen Tezcan CanikDr. Hasan Uştu
Öğretmen Tezcan Canik
Lisansüstü Öğrencisi Esra Yüceer
Sınıf Öğretmenlerinin Okullarda Tecrübe Ettikleri Ve Ideallerindeki Ahlak Eğitimine Ilişkin Metaforik Algıları / Sınıf Öğretmenlerinin Okullarda Tecrübe Ettikleri Ve İdeallerindeki Ahlak Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları6th Session Thursday 15:45-17:00
Dicle Salonu Aç
PHILOSOPHY OF EDUCATION
Chair Professor Mustafa Ergün
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ahmet Çoban
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
70TurkishProf. Dr. Mustafa ErgünProf. Dr. Mustafa Ergün
Eleştirel Düşünme Yerine Araştiral Düşünme
409EnglishDoç. Dr. Mustafa Zeki ÇirakliDoç. Dr. Mustafa Zeki Çirakli
Öğr. Gör. Dr. Nilgün Müftüoğlu
Learning Settings As Maternal Space In Sarah Fielding’s The Governess; Or, The Little Female Academy
846TurkishAhmet ÇobanAhmet Çoban
2023 Eğitim Vizyonu Ve Yenilikler / 2023 Education Vision And Innovations
1133TurkishArş. Gör. Maide Şila TiftikçiArş. Gör. Maide Şila Tiftikçi
Analitik Eğitim Felsefesi Geleneği Kapsamında “doğaya Göre Eğitim” Ifadesinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Statement Of “education According To Nature” Within The Scope Of The Tradition Of Analytical Philosophy Of Education6th Session Thursday 15:45-17:00
İçkale Salonu Aç
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Kürşat Yenilmez
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kemal Özgen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
429TurkishÖğretmen Remzi AktayÖğretmen Remzi Aktay
Şifreleme Algoritmalarının Matematik Öğretimindeki Yeri Ve Önemi / Encryption Algorithms: Their Place And Importance In Mathematics Teaching
477TurkishÖğretmen Faruk SavaşÖğretmen Faruk Savaş
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez
Lgs Sınav Sorularının Matematiksel Düşünme Bileşenleri Açısından Incelenmesi / Examination Of Hsps Exam Questions In Terms Of Mathematical Thinking Components
728TurkishLisansüstü Öğrencisi Müjgan AvciDoç. Dr. Kemal Özgen
Lisansüstü Öğrencisi Müjgan Avci
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
9. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusundaki Problem Kurma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of 9th Grade Students' Problem-posing Skills On Triangles In Terms Of Some Variables
1034TurkishÖğretmen Ilker GönenÖğretmen Ilker Gönen
Öğretmen Nazife Arat
2015-2020 Yılları Içinde Özel Yeteneklilerin Matematik Eğitimi Üzerine Çalışmalar / Studies On Mathematics Education Of Special Talents In 2015-2020
1037TurkishÖğretmen Nazife AratÖğretmen Nazife Arat
Öğretmen Ilker Gönen
2015-2020 Yılları Arasında Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmalar / The Studies On The Use Of Technology In Mathematics Education Between 2015-20206th Session Thursday 15:45-17:00
Zerzevan Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Mustafa Çelebi
Vice-Chair: Assist. Prof. Mehmet Bars
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
164TurkishDoç. Dr. Mustafa ÇelebiDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Öğretmen Saliha Su
9. Sınıf Öğrencilerinin Akıl Yürütme Becerileri Ile Matematik Dersi Başarısı Arasındaki Ilişki / 9th Grade Students' Reasoning Skills Relationship Between Student And Mathematics Course Success
333TurkishLisansüstü Öğrencisi Maram AbushammalaDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Lisansüstü Öğrencisi Nefise Aksoy
Lisansüstü Öğrencisi Maram Abushammala
Dijital Hikayenin Ilkokul 4. Sinif Ingilizce Dersi Öğrencilerinin Akademik Başarisina Etkisi / The Effect Of Digital Story On Primary School 4th Grade Students Of The English Course Academic Success
340TurkishLisansüstü Öğrencisi Aliya YerbolatProf. Dr. Mustafa Çelebi
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Aksoy
Lisansüstü Öğrencisi Aliya Yerbolat
Türkiye- Moğolistan Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi / Comparison Of Social Studies Curriculum Turkey- Mongolia
524TurkishÖğretmen Sine TemircanProf. Dr. Mustafa Çelebi
Öğretmen Sine Temircan
Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Dil Öğrenme Inanç Ve Beklentilerinin Incelenmesi / Investigatıon Of Beliefs And Expectations About Language Learning Of Foreign Language Learners
673TurkishArş. Gör. Dr. Tuncay ArdiçArş. Gör. Dr. Tuncay Ardiç
Arş. Gör. Yusuf Islam Bolat
Yükseköğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Deneyimleri: Diyarbakir Örneği6th Session Thursday 15:45-17:00
On Gözlü Köprü Salonu Aç
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Selahattin Gönen
Vice-Chair: Assist. Prof. Fulya Zorlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
85TurkishÖğretmen Mehmet Ali PinarÖğretmen Mehmet Ali Pinar
Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül
Sanal Ve Geleneksel Laboratuvar Uygulamalarinin 7. Sinif Öğrencilerinin Kuvvet Ve Enerji Ünitesiyle Ilgili Ders Tutum Ve Motivasyonlarina Etkisinin Karşilaştirilmasi / Comparison Of The Effect Of Virtual And Traditional Laboratory Applications On The Attitudes And Motivations Of The 7th Grade Students About The Force And Energy
224TurkishLisansüstü Öğrencisi Hüseyin YanardağLisansüstü Öğrencisi Hüseyin Yanardağ
Prof. Dr. Selahattin Gönen
Tersyüz Sınıf Modeli Ile Gerçekleştirilen Fen Öğretiminin Öğrenci Deneyimlerine Dayalı Olarak Incelenmesi / Investigation Of Science Teaching Realized With The Flipped Classroom Model Based On Student Experiences
561TurkishLisansüstü Öğrencisi Bulut KarabulutLisansüstü Öğrencisi Bulut Karabulut
Prof. Dr. Oktay Baykara
Ortaokul 5.sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Incelenmesi / Examination Of The Anxiety Of The 5th Grade Students Of Secondary School Towards The Science Lesson
1174TurkishÖğretmen Mirac Furkan BayarÖğretmen Mirac Furkan Bayar
Doç. Dr. Yasemin Taş
Tasarım Temelli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi / Effects Of Design Based Science Learning On Students’ Academic Achievement
1203TurkishDr. Öğr. Üyesi Fulya ZorluDr. Öğr. Üyesi Fulya Zorlu
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Zorlu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Konusunda Hazırladıkları Projelerin Incelenmesi / Investigation Of The Projects Prepared By The Preservice Science Teachers On The Environment6th Session Thursday 15:45-17:00
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
TEACHER EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Hasan Hüseyin Şahan
Vice-Chair: Assist. Prof. Serap Yılmaz Özelçi
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
65TurkishDr. Öğr. Üyesi Kürşad KaraDr. Öğr. Üyesi Kürşad Kara
Rehber Öğretmen Adaylarinin Vicdan Algisi / Guide Teacher Candidates Perception Of Victory
81TurkishDoç. Dr. Hasan Hüseyin ŞahanUzman Hasan Özkan
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Şahan
Etkileşimli Tahtanın Öğretimde Kullanımının Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Use Of Interactive Whiteboards
935TurkishDr. Öğr. Üyesi Gökçe Güvercin-seçkinDr. Öğr. Üyesi Gökçe Güvercin-seçkin
Genç Yetişkinlerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamındaki Deneyimlerinin Özyönetimli Öğrenme Kuramı Açısından Incelenmesi / The Analysis Of The Experiences Of Emerging Adults In The Context Of Community Service Practices Course In Terms Of Self-directed Learning Theory
1003TurkishDr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz ÖzelçiDr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz Özelçi
Öğretim Elemanlarının Gözünden Pandemide Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması / Teacher Training In Pandemic Through The Eyes Of Teaching Staff: A Case Study
1154TurkishDr. Öğr. Üyesi Derya GirginDr. Öğr. Üyesi Derya Girgin
Sinif Öğretmeni Adaylarinin 21. Yüzyil Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açisindan Incelenmesi / An Examination Of 21st Century Skills Of Primary Teacher Candidates In Terms Of Various Variables6th Session Thursday 15:45-17:00
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mehmet Özbaş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Nedim Özdemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
35TurkishProf. Dr. Mehmet ÖzbaşProf. Dr. Mehmet Özbaş
Sokakta Çalışmak Zorunda Bırakılan Ya Da Dilendirilen Zorunlu Eğitim Çağındaki Çocukların Ekonomik Ve Sosyo-kültürel Istismarı / Economic And Socio-cultural Abuse Of Children Of Compulsory Education Age Who Are Begged Or Forced To Work In The Streets
54TurkishÖğretmen Özcan TalıÖğretmen Özcan Talı
Doç. Dr. Ibrahim Gül
Ortaokullardaki Sosyal Etkinliklerin Öğrenci Gelişimine Etkileri / Effects Of Social Activities In Secondary Schools On Student Development
68TurkishÖğretmen Sevil CoşgungönülÖğretmen Sevil Coşgungönül
Doç. Dr. Ibrahim Gül
Ilkokul Öğretmenlerinin Okul Yönetiminin Demokratikleşmesine Ilişkin Görüşleri / Opinions Of Primary School Teachers On Democratization Of School Management
740TurkishÖğretmen Servet DalgiçÖğretmen Servet Dalgiç
Prof. Dr. Halil Işik
Ilk Ve Ortaokul Müdürlerinin Canlandırıcı Liderlik Davranışlarının Örgütsel Kültürü Yordaması / The Prediction Of Organizational Culture By Uplifting Leadership Behaviors Of Primary And Secondary School Directors
968TurkishArş. Gör. Feyza GünDr. Öğr. Üyesi Nedim Özdemir
Arş. Gör. Feyza Gün
Okul-aile Bağlantısı Ölçeğinin (oabö) Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Development Of School-parents Connection Scale (spcs): The Validity And Reliability Study6th Session Thursday 15:45-17:00
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Ruhi Sarpkaya
Vice-Chair: Assist. Prof. Süheyla Bozkurt
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
40TurkishLisansüstü Öğrencisi Abdullah ÇevikLisansüstü Öğrencisi Abdullah Çevik
Prof. Dr. Niyazi Can
Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Makamsal Güç Kaynakları Ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Ve Örgütsel Sinizm Davranışları / The Investigation Of The Relationship Between Organızational Citizenship And Organizational Cynism Behaviors Of Teachers With Multiple Power Resources Using School Administrators
244TurkishArş. Gör. Dr. Fatih ŞahinArş. Gör. Dr. Fatih Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Örgüt Kültürü Ve Öz Yeterlik Algıları Ile Onların Kendilerini Engelleme Davranışları Arasındaki Ilişki / The Relationship Between University Students' Organizational Culture And Self-efficacy Perceptions, And Their Self-handicapping Behaviors
302TurkishDr. Öğr. Üyesi Süheyla BozkurtDr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt
Öğretmenlerin Kolektif Yeterlik Algıları Ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi / Analyzing The Relationship Between Teachers' Collective Efficacy Perceptions And Their Self-efficacy Perceptions
798TurkishUzman Nuray GünUzman Nuray Gün
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ders Denetim Sorunları* / The Classroom Supervision Problems Of Preschool Teachers
985TurkishLisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalo EfeLisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalo Efe
Doç. Dr. Seyithan Demirdağ
Öğretmenlerin Öğretimsel Liderliği Ve Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretim Ortamındaki Kuşaklararası Iklim Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi / Investigation Of Teachers' Instructional Leadership And Classroom Management Skills On The Intergenerational Climate
1162TurkishÖğr. Gör. Barış ÇavuşÖğr. Gör. Barış Çavuş
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya
Okullarda Yengeç Sepeti Olgusu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması / Crab Bucket Phenomenon At Schools: A Scale Development Study6th Session Thursday 15:45-17:00
Keçi Burcu Salonu Aç
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Adnan Baki
Vice-Chair: Assoc. Prof. Yılmaz Zengin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
415TurkishDoç. Dr. Güney HaciömeroğluDoç. Dr. Güney Haciömeroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Elmali-erdem
Ortaokul Öğrencilerinin Fetemm Kariyer Ilgi Düzeylerinin Incelenmesi / Examining Middle School Students’ Stem Career And Interest
607TurkishDr. Öğr. Üyesi Enes DemirDr. Öğr. Üyesi Enes Demir
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Obay
Öğretmen Ibrahim Ergün
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıkları Ile Mesleki Faaliyetleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. / Investigation The Relationship Between Reading Habits And Professional Activities Of Secondary School Mathematics Teachers.
761TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet AydinDr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydin
Öğretmen Recep Dinç
Ortaokul 7. Sinif Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin Incelenmesi / Investigation Of 7th Grade Middle School Students' Mathematical Modeling Qualifications
842TurkishDr. Öğr. Üyesi Aziz IlhanDr. Öğr. Üyesi Aziz Ilhan
Dr. Serdal Poçan
Öğretmen Muharrem Gemcioğlu
Matematik Dersine Yönelik Bağlılık Ve Kaygı: Ortaokul Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma / Engagement And Anxiety To Mathematics Course: A Study On Secondary School Students
1059TurkishDr. Öğr. Üyesi Gülşah Özdemir BakiDr. Öğr. Üyesi Gülşah Özdemir Baki
Bir Ortaokul Matematik Öğretmenin Fark Etme Becerisinin Ders Videoları Kullanılarak Incelenmesi / Investigation Of A Middle School Mathematics Teacher's Noticing Skill Using Videos6th Session Thursday 15:45-17:00
Ben-u Sen Salonu Aç
SOCIAL STUDIES EDUCATION
Chair Professor Selahattin Kaymakcı
Vice-Chair: Assist. Prof. Serkan Aslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
92TurkishDr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÇatakDr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çatak
Fıkralarla Değerler Eğitimi / Values Education With Jokes
103TurkishDr. Öğr. Üyesi Serkan AslanDr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adayları Ne Düşünmektedirler? / Out-of-school Learning Environments: What Do Social Studies Teacher Candidates Think?
160TurkishDr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÇatakDr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çatak
Dr. Öğr. Üyesi Ilyas Karadeniz
Dr. Öğr. Üyesi Sungur Gürel
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Bavlı
Yeni Bir Teknik Önerisi: Noktalama Öğretim Tekniği / A New Technical Proposal: Punctuation Teaching Technique
579TurkishÖğr. Gör. Talha TurhanÖğr. Gör. Talha Turhan
Geç Dönem Osmanlı’dan Erken Dönem Cumhuriyet’e Kalemiye Sınıfının Sosyo-kültürel Kimliği / The Socio-cultural Identity Of The Scribal Class From The Late Ottoman To The Early Republican Era
725TurkishProf. Dr. Selahattin KaymakcıProf. Dr. Selahattin Kaymakcı
Kapsayıcı Eğitim Açısından Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Incelenmesi / Examination Of Life Studies And Social Studies Curriculum In Terms Of Inclusive Education6th Session Thursday 15:45-17:00
Sur Salonu Aç
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Durmuş Kılıç
Vice-Chair: Assist. Prof. Yavuz Sökmen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
23TurkishÖğretmen Ebru Tuncer GünaydınÖğretmen Ebru Tuncer Günaydın
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Ve Sosyal Destek Düzeyleri / The Aggression And Social Support Of 5th Grade Students
504TurkishLisansüstü Öğrencisi Vahit Ağa YıldızLisansüstü Öğrencisi Vahit Ağa Yıldız
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Ilkokul Öğrenci Velilerinin Eğitim Ve Okullara Ilişkin Beklentileri / Expectations Of Elementary School Students' Parents About Education And School
638TurkishLisansüstü Öğrencisi Narin BozanLisansüstü Öğrencisi Narin Bozan
Prof. Dr. Durmuş Kiliç
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirkol
Çocuklarin Fonolojik Farkindaliğini Desteklemeye Yönelik Öğretmen Uygulamalari / Teachers Practices To Expand Children’s Phonological Awareness
644TurkishDr. Öğr. Üyesi Yavuz SökmenDr. Öğr. Üyesi Yavuz Sökmen
Dr. Öğr. Üyesi Ismail Sarikaya
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Öyküleme Oluşturma Ve Kullanımına Ilişkin Görüşleri / Primary School Teacher Candidates' Opinions About Creating And Using Digital Storytelling In Social Studies Teaching
831TurkishLisansüstü Öğrencisi Murat ŞahinDoç. Dr. Muhammet Baştuğ
Lisansüstü Öğrencisi Murat Şahin
Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi / The Development Of Reading Skılls Of A Student With Reading Difficulty6th Session Thursday 15:45-17:00
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Serap Nazlı
Vice-Chair: Assist. Prof. Bahadır Özcan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
258TurkishLisans Öğrencisi Feyza ParıltanDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Arş. Gör. Ahmet Metin
Lisans Öğrencisi Feyza Parıltan
Lisans Öğrencisi Ahmet Can Bolat
Üniversite Öğrencilerinin Maddeyi Kötüye Kullanma Ve Internet Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi / Investigation Of Undergraduate Students' Substance Abuse And Internet Addiction Levels According To Some Variables
262TurkishLisans Öğrencisi Feyza ParıltanDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Arş. Gör. Ahmet Metin
Lisans Öğrencisi Ahmet Bolat
Lisans Öğrencisi Feyza Parıltan
Lise Öğrencilerinin Internet Bağımlılığı Ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki Ilişki / The Relationships Between High School Students’ Internet Addiction And Perceived Social Support
324TurkishProf. Dr. Serap NazliProf. Dr. Serap Nazli
Öğretmen Derya Halisdemir
Doç. Dr. Deniz Gülleroğlu
Çocuk Ve Yetişkin Boşanmaya Uyum Ölçeklerinin Geliştirilmesi / Development Of Child And Adult Divorce Adaptation Scales
548TurkishDr. Öğr. Üyesi Bahadır ÖzcanDoç. Dr. Hakkı Kontaş
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Özcan
Pisa 2018 Sonuçlarına Göre Okuma Becerilerinin Matematik Okuryazarlığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Türkiye Örneklemi / Predictive Effect Of Reading Literacy On Mathematical Literacy In Pisa 2018: Turkey Sampling
853TurkishLisansüstü Öğrencisi Gizem ŞahinDoç. Dr. Isa Yücel Işgör
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Hilal Karakaya
Lisansüstü Öğrencisi Turgay Bingöl
Lisansüstü Öğrencisi Yücel Altay
Mutluluktan Korkulur Mu?: Beş Faktör Kişilik Boyutlarına Göre Mutluluk Korkusunun Incelenmesi / Is Happiness Something To Be Afraid Of?: An Examination Of Fear Of Happiness According To Five Factor Personalitytraits


6th Session Thursday 15:45-17:00
Hevsel Bahçeleri Salonu Aç
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Assoc. Prof. Ömer Yilar
Vice-Chair: Assist. Prof. Ayten Arslan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
36TurkishLisansüstü Öğrencisi Elif Zengin AksuLisansüstü Öğrencisi Elif Zengin Aksu
Doç. Dr. Ömer Yılar
Ders Kitaplarında Değer Değişimine Ilişkin Bir Araştırma / A Research About The Chance Of Values In School Books
342TurkishEbru KirDr. Öğr. Üyesi Elif Kir Cullen
Ebru Kir
7'den 77'ye Vicdan / Conscience From 7 To 77
523TurkishDoç. Dr. Ömer YilarDoç. Dr. Ömer Yilar
Öğretmenlerin Beden Dilini Kullanmalarinin Eğitimdeki Etkileri / Teachers 'situation Of Body Language Situation Effect On Education
649TurkishArş. Gör. Dr. Hanifi ŞekerciArş. Gör. Dr. Hanifi Şekerci
Ilkokul Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi / Examining Conflict Resolution Skills Of Primary School Students According To Various Variables
1080TurkishDr. Öğr. Üyesi Ayten ArslanDr. Öğr. Üyesi Ayten Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Kartal
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden “bilimci” / "scientist" Through The Eyes Of Classroom Teacher Candidates


7th Session Thursday 17:15-18:30
Malabadi Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Murat Tuncer
Vice-Chair: Assist. Prof. Sultan Selen Kula
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
15TurkishDoç. Dr. Murat TuncerDoç. Dr. Murat Tuncer
Öğr. Gör. Mehmet Temur
Ingiliz Dili Ve Eğitimi Ve Ingiliz Dili Ve Edebiyatı Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejilerinin Araştırılması / Investigations Of Language Learning Strategies Of Students Studying In English Language Education And English Language And Literature Programs
858TurkishDr. Öğr. Üyesi Yusuf SözerDr. Öğr. Üyesi Yusuf Sözer
Lise Öğretmenlerinin Kalıp Yargılarına Dayalı Klişe Söylemlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Stereotypes Of High School Teachers Based On Students' Views
910TurkishArş. Gör. Dr. Ufuk UluçınarArş. Gör. Dr. Ufuk Uluçınar
Prof. Dr. Erkan Dinç
Özgün Performans Görevleriyle Işlenen Özel Eğitim Dersi Hakkında Öğrenci Görüşleri / Students’ Viewpoints On Authentic Performance Tasks In Special Education Course
1139TurkishDr. Öğr. Üyesi Özlem KarakişDr. Öğr. Üyesi Özlem Karakiş
Öğretmen Adaylarının Kaygı Ve Akademik Öz-yeterlik Düzeyleri Arasındaki Ilişki / The Relationship Between Prospective Teachers' Anxiety And Academic Self-efficacy Levels
1169TurkishDr. Öğr. Üyesi Sultan Selen KulaDr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula
Yaratıcı Düşünme Becerileri Ile Ilgili Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi: Türkiye Örneği / An Investigation Of Graduate Dissertations About Creative Thinking Skills The Caseof Turkey7th Session Thursday 17:15-18:30
Dicle Salonu Aç
PHILOSOPHY OF EDUCATION
Chair Professor Hasan Ünder
Vice-Chair: Assoc. Prof. Raşit Çelik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
551TurkishDoç. Dr. Raşit ÇelikDoç. Dr. Raşit Çelik
Adil Bir Toplumda Eğitim / Education In A Just Society
599TurkishDoç. Dr. Zafer YilmazDoç. Dr. Zafer Yilmaz
Martin Buber’in Egzistansiyalist Eğitim Anlayışı Ve Günümüze Yansımaları
612TurkishDoç. Dr. Raşit ÇelikDoç. Dr. Raşit Çelik
Eğitim Ve Ticaret Ilişkisinde Toplumsal Adalet(sizlik) / Social (in)justice In The Relationship Between Education And Commerce
726TurkishProf. Dr. Hasan ÜnderProf. Dr. Hasan Ünder
Etkili Bir Toplumsal Vicdan Eğitiminin Felsefi Ve Siyasal Temelleri / The Philosophical And Political Foundations Of An Effective Social Conscience Education
1188TurkishÖğretmen Seda ÖzÖğretmen Seda Öz
2023 Eğitim Vizyonu'nda 21. Yüzyıl Becerilerinin Yansımaları / Reflections Of 21st Century Skills In Education Vision 20237th Session Thursday 17:15-18:30
İçkale Salonu Aç
ÇEVRE EĞİTİMİ
Chair Professor Samih Bayrakçeken
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Duygu Bilen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
172TurkishLisansüstü Öğrencisi Ebru ŞahinLisansüstü Öğrencisi Ebru Şahin
Doç. Dr. Betül Demirdöğen
Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarındaki Eğilimler: Lisansüstü Tezlerin Içerik Analizi / Trends In Chemistry Education Research In Turkey: Content Analysis Of Graduate Theses
387TurkishLisansüstü Öğrencisi Kübra ÇelikkayaLisansüstü Öğrencisi Kübra Çelikkaya
Prof. Dr. Samih Bayrakçeken
Prof. Dr. Nurtaç Canpolat
2018 Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının Yeni Marzano Taksonomisi Ile Değerlendirilmesi / The Examination Of The Outcomes Of 2018 High School Chemistry Curriculum With New Marzano Taxonomy
663TurkishArş. Gör. Dr. Duygu BilenArş. Gör. Dr. Duygu Bilen
Lise Öğrencilerinin Asit- Baz Konusu Ile Ilgili Başarılarının Incelenmesi / Investigation Of High School Students’ Achievement On Acid-base
848TurkishDr. Öğr. Üyesi Esra SaraçDr. Öğr. Üyesi Esra Saraç
Öğr. Gör. Mehmet Selim Yıldırım
Hayat Bilgisi Ve Ilkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Çevre Kimliği Faktörleri Açısından Incelenmesi / Analysis Of Life Sciences And Elementary Science Textbooks In Terms Of Environmental Identity Factors7th Session Thursday 17:15-18:30
Zerzevan Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Özcan Demirel
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kasım Kıroğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
432TurkishArş. Gör. Muhammed AkinciArş. Gör. Muhammed Akinci
Prof. Dr. Erdoğan Köse
Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Programlara Ilişkin Bir Meta-değerlendirme Çalışması / A Meta-evaluation Study On Teacher Training Programs In Turkey
479TurkishArş. Gör. Dr. Vildan Donmuş KayaArş. Gör. Dr. Vildan Donmuş Kaya
Eğitim Bilimlerinde Akıllı Telefonsuz Kalma Korkusuna (nomofobi) Ilişkin Yapılan Çalışmaların Incelenmesi: Türkiye Örneği / The Examination Of Research About Nomophobia In Educational Sciences: The Case Of Turkey.
490TurkishDoç. Dr. Feysel TaşçıerDoç. Dr. Feysel Taşçıer
Dünya Sorunları Karşısında Eğitimin Önemi / The Importance Of Education Against World Problems
827TurkishDoç. Dr. Hilal KazuDoç. Dr. Hilal Kazu
Öğretmen Emrullah Deniz
Öğrencilerin Sosyal Medya Tutumları, Okul Iklimi Algıları Ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi / Examination Of The Relationships Between Students' Social Media Attitudes, School Climate Perceptions And Levels Of Alienation
991TurkishDr. Ahmet KesiciDr. Ahmet Kesici
Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Sosyal Ağları Kullanma Sıklığına Göre Incelenmesi / Analysis Of University Students’ Critical Thinking Dispositions In Terms Of Frequency In Their Social Networks Usage7th Session Thursday 17:15-18:30
On Gözlü Köprü Salonu Aç
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Hakan Şevki Ayvacı
Vice-Chair: Assist. Prof. Meral Öner Sunkur
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
233TurkishÖğretmen Tuba GülerÖğretmen Tuba Güler
Doç. Dr. Haki Peşman
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fetemm Alanlarındaki Ders Başarına Bazı Değişkenlerin Etkisi / Investigation Of Some Factors Explaining The Attitudes Of Seventh Grade Secondary School Students Against Stem Areas
303TurkishArş. Gör. Murat Berat UçarArş. Gör. Meliha Atasoy
Arş. Gör. Murat Berat Uçar
Öğretmen Adaylarının Okudukları Metin Ve Görselleri Anlayabilme Durumlarının Incelenmesi / Investigation Of Teacher Candidates’ Understandings In Reading Of Texts And Visuals
368TurkishLisansüstü Öğrencisi Evren Osman YalçinLisansüstü Öğrencisi Evren Osman Yalçin
Prof. Dr. Paşa Yalçin
Prof. Dr. Sema Altun Yalçin
Dezavantajlı Öğrencilerinin “sosyal Destek Algıları Ile Fen Bilimleri Ve Matematik Akademik Başarıları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / Analyzing Of The Correlation Between Perceptions Of Social Support And Academic Achievement In Science And Mathematics Of Disadvantaged Students
748TurkishDr. Öğr. Üyesi Meral Öner SunkurDr. Öğr. Üyesi Meral Öner Sunkur
Arş. Gör. Dr. Elçin Ayaz
2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bilim Okuryazarlığı Açısından Analizi / Analysis Of Learning Outcomes In 2018 Science Curriculum In Terms Of Science Literacy
1036TurkishÖğretmen Özlem EltemÖğretmen Özlem Eltem
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Berber
Madde Ve Özellikleri Konusuna Yönelik Eğitsel Oyun Tasarımı / Educational Game Design For Substance And Properties
1175TurkishÖğretmen Mirac Furkan BayarÖğretmen Mirac Furkan Bayar
Doç. Dr. Yasemin Taş
Tasarım Temelli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi / Effects Of Design Based Science Learning On Students’ Scientific Process Skills7th Session Thursday 17:15-18:30
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Zekeriya Nartgün
Vice-Chair: Dr. Hatice Inal
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
199TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞataDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin Yeşilçinar
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Performansının Değerlendirilmesinde Akran Değerlendirmenin Rolü / The Role Of Peer Assessment In Assessing Pre-service Teachers’ Teaching Performance
547TurkishDr. Öğr. Üyesi Ilhan KoyuncuDr. Öğr. Üyesi Ilhan Koyuncu
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Fırat
Okuma Başarısını Yordayan Değişkenlerin Pisa Verileri Işığında Incelenmesi / Investigation Of Variables Predicting Reading Literacy In The Light Of Pisa Data
569TurkishDr. Öğr. Üyesi Ilhan KoyuncuDr. Öğr. Üyesi Ilhan Koyuncu
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Fırat
Okumanın Becerisinin Fen Ve Matematik Başarısını Nasıl Yordadığının Pisa Verilerine Dayalı Incelenmesi / Examining How Reading Literacy Predict Science And Mathematics Performance Based On Pisa Data
580TurkishLisansüstü Öğrencisi Izzettin AydoğanLisansüstü Öğrencisi Izzettin Aydoğan
Vicdani Değer Yargılarının Bireylerin Eğitim Düzeylerine Göre Sıralanarak Ölçeklenmesi / Scaling Conscientious Value Judgements By Ordering According To Education Level Of Individuals
1098EnglishDr. Hatice InalDr. Hatice Inal
Dr. Serap Büyükkidik
Academic Performance Of State And Private Universities: A Panel Data Analysis
1198TurkishArş. Gör. Dr. Burcin CoşkunArş. Gör. Dr. Burcin Coşkun
Öğretmen Niteliklerinin Timss 2015 Fen Ve Matematik Başarısına Etkisi / Effects Of The Teacher Qualifications On Timss 2015 Mathematics And Science Achievement7th Session Thursday 17:15-18:30
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mehmet Özbaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
249EnglishDoç. Dr. Abidin DağlıDoç. Dr. Abidin Dağlı
Öğretmen Zuhal Akyol
Examination of Secondary School Teachers’ Perceptions On Organizational Commitment According To Some Variables / Examination Of Secondary School Teachers’ Perceptions On Organizational Commitment According To Some Variables*
326TurkishLisansüstü Öğrencisi Şeyma BilyayLisansüstü Öğrencisi Şeyma Bilyay
Prof. Dr. Mehmet Özbaş
Görevlendirme Usulüyle Görev Yapan Yöneticilerin Hesap Verebilirlik Ve Okul Etkililiğine Ilişkin Görüşleri / Views Of School Managers Working With The Assignment Procedure On Accountability And School Effectiveness
491TurkishÖğretmen Meral GünbayÖğretmen Meral Günbay
Prof. Dr. Cevat Elma
Ev Ziyaretleri: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme / Home Visits: An Evaluation Based On Teachers’ Opinions
759TurkishÖğretmen Niyazi Ozan AkdenizliÖğretmen Niyazi Ozan Akdenizli
Öğretmen Ismail Yıldız
Öğretmen Ayhan Karaca
Öğretmen Vildan Öcal
Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Organizational Silence Levels Of Teachers In Terms Of Various Variables
1048TurkishÖğretmen Recep AbakanÖğretmen Recep Abakan
Doç. Dr. Serdal Işiktaş
Ilkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Kullanımına Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Investigation Of Primary School Teachers' Opinions On The Use Of Distance Education7th Session Thursday 17:15-18:30
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Mehmet Korkmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ertuğ Can
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
365TurkishArş. Gör. Ziyaeddin IpekProf. Dr. Murat Taşdan
Arş. Gör. Ziyaeddin Ipek
Arş. Gör. Aslı Yurttaş
Okul Müdürlerinin Mentorluğu: Sistematik Bir Derleme / School Principle Mentorship: A Systematic Review
436TurkishÖğretmen Erdal KesginÖğretmen Erdal Kesgin
Öğretmen Edagül Bumin
Öğretmen Niyazi Ozan Akdenizli
Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Academic Procrastination Levels Of Secondary School Students In Terms Of Various Variables
516TurkishDoç. Dr. Ertuğ CanDoç. Dr. Ertuğ Can
Öğrenci Görüşlerine Göre Yükseköğretimde Kalite Göstergeleri (kırklareli Üniversitesi Örneği) / According To Student Opinions Quality Indicators In Higher Education (kirklareli University Case)
1091TurkishÖğretmen Ayben DeliceÖğretmen Ayben Delice
Dr. Öğr. Üyesi Akif Köse
Yöneticilerin Paternalist Liderlik Özellikleri Ile Okul Etkililiği Arasındaki Ilişki* / The Relationship Between The Administrators' Paternalistic Leadership Characteristics And The Effectiveness Of Schools
1147TurkishÖğretmen Haci TuranÖğretmen Haci Turan
Doç. Dr. Serdal Işıktaş
Okul Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Etkinliğine Ilişkin Öğretmen Görüşlerinin Incelenmesi Ini / Investigation Of School Administrators 'teacher Opinions About Educational Administration Activity Haci Turan Serdal Işıktaş7th Session Thursday 17:15-18:30
Keçi Burcu Salonu Aç
MUSEUM EDUCATION
Chair Professor Ayşe Çakır Ilhan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ayşe Okvuran
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
75TurkishÖğretmen Derya YildirimÖğretmen Derya Yildirim
Zerzevan Kalesi Ile Kültürel Mirasımı Öğreniyorum / I Learn My Cultural Heritage Through Zerzevan Castle
243TurkishÖğr. Gör. Büşra FayetörbayÖğr. Gör. Büşra Fayetörbay
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Yağız
Yaratıcı Drama Ile Müzede Öğrenme Deneyimi / Learning Experience In The Museum By Creative Drama
482TurkishProf. Dr. Ayşe Çakır IlhanProf. Dr. Ayşe Çakır Ilhan
Prof. Dr. Müge Artar
Öğretmenlerin Müze Eğitimi Algısı / Teachers' Perception Of Museum Education
522TurkishLisansüstü Öğrencisi Seval TopcuProf. Dr. Ali Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Seval Topcu
Göbekli Tepe’den Yeni Bir Paradigmaya / From Göbekli Tepe To A New Paradigm
528TurkishÖğretmen Vasfiye ÖzakÖğretmen Vasfiye Özak
Müze Eğitimi Ve Ziyaretleriyle Kültürel Miras Bilinci / Cultural Heritage Awareness Through Museum Education And Visits7th Session Thursday 17:15-18:30
Ben-u Sen Salonu Aç
BEST PRACTICES FOR TEACHERS
Chair Assoc. Prof. Muhammet Baştuğ
Vice-Chair: Assist. Prof. Mevlüt Ersoy
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
21TurkishÖğretmen Buse IbaÖğretmen Buse Iba
Eğitimde Iyi Örnekler / Good Examples In Education
180TurkishLisansüstü Öğrencisi Aslı VuralLisansüstü Öğrencisi Aslı Vural
Doç. Dr. Arzu Önel
6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Oyunları Dersi Ile Ilgili Görüşlerinin Incelenmesi / Examining The Opinions Of 6th And 7th Grade Students About İntelligence Games Lesson
801TurkishÖğretmen Selda BuğrulÖğretmen Selda Buğrul
Yazar Merkezli Çalışmayla Okuma Alışkanlıklarını Güçlendirme / Strengthening Reading Habits With Author-centered Work
913TurkishÖğretmen Ersin KiliçibüyükÖğretmen Ersin Kiliçibüyük
Tokat Ili Örneği: Ilköğretim 1.kademe Öğrencilerinin Meslekleri Doğal Ortamında Tanımasına Yönelik Gezi Ve Gözlem Araştırması / Example Of Tokat Province: A Trip And Observation Survey For Primary School 1st Level Students' Defining Professions In Their Natural Environment
978TurkishÖğretmen Ömer AdıgüzelÖğretmen Ömer Adıgüzel
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ersoy
Dijital Dönüşüm Sürecinde E-anahtar Destekli Okul Yönetim Sistemi / E-key Supported School Management System In The Digital Transformation Process
1106TurkishDr. Ayten Doğan-keskinDr. Ayten Doğan-keskin
Çocuklarda Sosyal Farkındalık Becerilerinin Gelişiminde Çocuk Meclislerinin Rolü / The Role Of Child Councils In The Development Of Social Awareness Skills In Children7th Session Thursday 17:15-18:30
Sur Salonu Aç
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Ibrahim Diken
Vice-Chair: Assist. Prof. Oğuz Keleş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
322TurkishLisansüstü Öğrencisi Emin YaşarProf. Dr. Behçet Oral
Dr. Öğr. Üyesi Ismail Kinay
Lisansüstü Öğrencisi Emin Yaşar
Bilim Ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Genel Öz-yeterlik Inançları / General Self-efficacy Beliefs Of Teachers Working In Science And Art Centers
515TurkishÖğretmen Behçet GülenayLisans Öğrencisi Hikmet Üneşi
Öğretmen Behçet Gülenay
Üstün Yetenekli Suriyeli Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma (batman Örneği) / A Research On Problems Of Syrian Students Which They Faces (sample Of Batman)
549TurkishÖğretmen Oğuz AkkayaArş. Gör. Dr. Fatma Nur Aktaş
Öğretmen Oğuz Akkaya
Öğretmen Ezgi Akbaş
Görme Engelli Bireyler Için Geometri Öğretiminde Origami Uygulamalarının Değerlendirilmesi / Evaluation Of Origami Applications In Teaching Geometry For Individuals With Visual Disability
916TurkishArş. Gör. Emine Seçil KaramukluProf. Dr. Hakan Sarı
Arş. Gör. Emine Seçil Karamuklu
Destek Eğitim Odalarında Ders Veren Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Kullanılan Materyal Ve Teknolojik Aletlerin Teminine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Investıgatıon Of The Opınıons Of Supplıed Resources For Teachers In The Support Educatıon Rooms
1028TurkishDr. Öğr. Üyesi Oğuz KeleşDr. Öğr. Üyesi Oğuz Keleş
Arş. Gör. Elif Zeynep Özbey
Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Covid 19 Sürecine Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi / Analyzing The Views Of Families With Children With Special Needs About The Process Of Covid-19


7th Session Thursday 17:15-18:30
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Songül Tümkaya
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
97TurkishUzman Fikret KoncaUzman Fikret Konca
Uzman Mutlu Cantaş
Öğretmen Özgür Tanrıverdi
Öğretmen Işıl Yavuzol
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin “öz Disiplin” Kavramına Ilişkin Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi / 8th Grade Students' Cognitive Structures Regarding Self-discipline
101TurkishProf. Dr. Songül TümkayaProf. Dr. Songül Tümkaya
Psikolojik Danışmanların Aile Katılımı Süreci Hakkındaki Görüşlerinin Incelenmesi / Investigating The Views Of Psychological Counsellors On The Family Participation Process
519TurkishÖğretmen Besra GündüzÖğretmen Besra Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Ismail Ay
Zorba Ve Mağdur Olan Ortaokul Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Incelenmesi / Examining The Resilience Of Secondary School Children Peer Bully And Victims
835TurkishUzman Canan GüvenUzman Canan Güven
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Mesleki Ve Teknik Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalik Düzeylerinin Bazi Değişkenler Açisindan Incelenmesi / An Examination Of Cyberbullying Levels Of Vocational And Technical High School Students According To Certain Variables
1026TurkishUzman Ramazan DemirUzman Ramazan Demir
Uzman Cihat Çelik
Lisansüstü Öğrencisi Sümeyye Özer
Arş. Gör. Büşra Ünverdi
Lisans Öğrencisi Azime Ipek
Lisans Öğrencisi Fatma Erdinç
Yeter Kaçmaz
Uzman Mehmet Şirin Akça
Lisansüstü Öğrencisi Zülfiye Topkaya
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Kuştepe
Lisansüstü Öğrencisi Medine Demir
Lisansüstü Öğrencisi Ebru Talibe Görünmek
Arş. Gör. Fatma Kürker
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tanhan
Online Seslifoto (osf) Yöntemiyle Covid-19 Sürecinde Öğrencilerin Biyopsikososyal Manevi Ve Ekonomik Meseleleri Ve Genel Iyi Oluş Düzeyini Anlamak / Understanding College Students’ Biopsychosocial Spiritual And Economic Issues And Wellbeing During Covid-19 Through Online Photovoice


8th Session Friday 09:30-10:45
Malabadi Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Gürcü Koç Erdamar
Vice-Chair: Dr. Sevilay Aydemir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
14TurkishDoç. Dr. Murat TuncerÖğr. Gör. Mehmet Temur
Doç. Dr. Murat Tuncer
Konuşma Halkası Öğrenme Tekniğinin Yabancı Dil Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi / The Effect Of Speech Learning Circus Technique’s On Academic Achievement In Teaching Foreign Languages
198TurkishLisansüstü Öğrencisi Berna YolcuLisansüstü Öğrencisi Berna Yolcu
Doç. Dr. Mustafa Çelebi
Yaratıcı Dramanın Kavram Öğretimi Üzerine Etkisi / The Effect Of Creative Drama On Concept Teaching
344TurkishDr. Sevilay AydemirDr. Sevilay Aydemir
Dr. Eda Öz
Prof. Dr. Gürcü Erdamar
Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Araştırmalarına Yönelik Tematik Içerik Analizi / A Thematic Review Of Gender Education Research
790TurkishLisansüstü Öğrencisi Alimu AbidanLisansüstü Öğrencisi Alimu Abidan
Çin Ve Türk Ilköğretim Sistemlerinin Karşılaştırılması / Comparison Of China And Turkey Primary Education Systems
992TurkishArş. Gör. Dr. Serap Nur DumanProf. Dr. Gürcü Erdamar
Arş. Gör. Dr. Serap Nur Duman
Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Akademik Ve Idari Sürecin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Academic And Administrative Process In The Educational Sciences Institutes Of Universities8th Session Friday 09:30-10:45
Dicle Salonu Aç
LIFELONG LEARNING
Chair Professor Firdevs Güneş
Vice-Chair: Assoc. Prof. Şengül Kocaman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
16TurkishDoç. Dr. Şengül KocamanDoç. Dr. Şengül Kocaman
Tiyatroyla Vicdana Dokunmak / Reaching Conscience Through The Theater
688TurkishÖğr. Gör. Emrah KöseoğluÖğr. Gör. Emrah Köseoğlu
Öğretmen Veysel Göçer
Öğretmen Mehmet Ürünibrahimoğlu
Kültürel Etkileşimden Eğitimsel Ilerlemeye: Bir Anlatı Araştırması / From Cultural Interaction To Educational Progress: A Narrative Research
1006EnglishÖğr. Gör. Dr. Ecevit BeklerÖğr. Gör. Dr. Ecevit Bekler
Designing Societies Through Education: Utopia By Thomas More And A Brave New World By Aldous Huxley
1102TurkishProf. Dr. Firdevs GüneşProf. Dr. Firdevs Güneş
Gizli Okumaz Yazmazlığın Yükselişi / The Rise Of Secret Illiteracy
1171TurkishÖğr. Gör. Melike Burcu YılmazÖğr. Gör. Melike Burcu Yılmaz
Yetişkin Eğitiminde Katılım Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma / Yetişkin Eğitiminde Katılım Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma8th Session Friday 09:30-10:45
İçkale Salonu Aç
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Necla Turanli
Vice-Chair: Assoc. Prof. Kemal Özgen
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
165TurkishÖğretmen Serhat DağhanÖğretmen Serdar Erkuş
Öğretmen Serhat Dağhan
Ilkokul 4. Sinif Matematik Dersinde Eba Içeriklerinin Kullanilmasinin Öğrencilerin Akademik Başari Ve Tutumlarina Etkisinin Incelenmesi / The Analysis Of The Impact Of The Use Of Educational Information Network Content In Primary School 4th Grade Mathematics Course On Academic Achievements And Attitudes Of The Students
707TurkishÖğretmen Serhat DağhanÖğretmen Serdar Erkuş
Öğretmen Serhat Dağhan
Öğretmen Şeyma Büyüksakallı
Ilkokul 3. Sinifta Okuma Saati Uygulamasinin Öğrencilerin Matematik Başari Ve Tutumlarina Etkisinin Incelenmesi / Analysis Of The Impact Of Reading Hour Application On Mathematical Achievements And Attitudes Of The Elementary School 3rd Grade Students
796TurkishDoç. Dr. Kemal ÖzgenDoç. Dr. Kemal Özgen
Öğretmen Burcu Aparı
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Geogebra Yazılımıyla Desteklenen Problem Kurma Temelli Öğrenme Ortamının Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurma Öz Yeterliklerine Etkisi / The Effect Of Problem Posing Based Learning Environment Supported By Geogebra Software On Middle School Students’ Problem Posing Self Efficacy
1022TurkishLisansüstü Öğrencisi Selay YebremÖğretmen Bahattin Inam
Arş. Gör. Meltem Coşkun
Lisansüstü Öğrencisi Selay Yebrem
Prof. Dr. Necla Turanlı
2013 Ve 2018 Matematik Dersi (9 Ve 10. Sınıf) Öğretim Programlarının Karşılaştırılması / A Comparison Of Curricula Of 2013 And 2018 Math Course (9th And 10th Grades)
1072TurkishLisansüstü Öğrencisi Özge ÖrdekArş. Gör. Meltem Coşkun
Lisansüstü Öğrencisi Özge Ördek
Prof. Dr. Necla Turanlı
Geometrik Ölçme: Matematik Eğitimi Öğrencilerinin Alan Bilgileri, Tutumları Ve Öz Değerlendirmeleri / Geometrical Measurement: The Content Knowledge, Attitudes And Self-assessment Of Mathematics Education Students’8th Session Friday 09:30-10:45
Zerzevan Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Isa Korkmaz
Vice-Chair: Assoc. Prof. Memet Karakus
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
34TurkishDr. Halil Ibrahim ÖztürkDr. Halil Ibrahim Öztürk
Doç. Dr. Birsel Aybek
Disiplinlerarası Yaklaşım Temelli Geliştirilen Öğretim Programı Tasarımının Fen Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi / Examining The Effect Of Interdisciplinary Approach Based Developed Curriculum Design On Critical Thinking Skills In Science Education
94TurkishDr. Öğr. Üyesi Burcu GürkanDr. Öğr. Üyesi Burcu Gürkan
Ortaöğretim Öğrencilerinin Demokratik Vatandaşlık Tutumları Ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi / An Analysis Of Secondary Students’ Attitudes To Democratic Citizenship And Critical Thinking Dispositions In Terms Of Certain Variables
620TurkishDoç. Dr. Memet KarakuşDoç. Dr. Memet Karakuş
Öğretmen Aslı Özgök
Disiplinlerarasi Bağlamda Mühendislik Alaninda Yapilan Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi / Investigation Of Postgraduate Theses In Engineering In The Interdisciplinary Context
1168TurkishDr. Öğr. Üyesi Cansev KarakuşDr. Öğr. Üyesi Cansev Karakuş
Hayat Bilgisi Programinda (2018) Yer Alan Yaşam Becerilerine Yönelik Kazanimlarin Incelenmesi / Hayat Bİlgİsİ Programinda (2018) Yer Alan YaŞam Becerİlerİne YÖnelİk Kazanimlarin İncelenmesİ8th Session Friday 09:30-10:45
On Gözlü Köprü Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Behçet Oral
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ahmet Çoban
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
44TurkishLisansüstü Öğrencisi Murat KorucukProf. Dr. Ali Osman Engin
Lisansüstü Öğrencisi Murat Korucuk
Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / Examination Of Students' 21st Century Skills In Terms Of Various Variables
144TurkishDr. Öğr. Üyesi Serdar ErkanDr. Öğr. Üyesi Serdar Erkan
Doç. Dr. Ahmet Çoban
Tarih Lisans Programı Ile Tarih Öğretmenliği Lisans Programının Karşılaştırılması / Comparison Of The Historical Undergraduate Program And The History Teaching Undergraduate Program
862TurkishLisansüstü Öğrencisi Murat ŞahinProf. Dr. Irfan Başkurt
Lisansüstü Öğrencisi Murat Şahin
Israil Ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması / Comparison Of Israel And Turkey Education System
1041TurkishÖğretmen Ömer ErgenekonProf. Dr. Behçet Oral
Öğretmen Ömer Ergenekon
2013 Okul Öncesi Eğitim Programı Ile Ilgili Yapılan Bazı Araştırmaların Değerlendirilmesi / Evaluation Of Some Research Related To 2013 Preschool Education Programme8th Session Friday 09:30-10:45
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Ömay Çokluk Bökeoğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Serkan Arik
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
128TurkishDr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akın ArıkanDr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akın Arıkan
Öğretmen Adaylarinin Soru Sorma Becerilerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Questions Prepared By Teacher Candidates
186TurkishDr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞataDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Öğrenci Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi Sürecinde Ortaya Çıkan Puanlayıcı Hataları / Rater Errors Arising During The Assessment Of Student Essays
270TurkishDr. Öğr. Üyesi Duygu KoçakDr. Öğr. Üyesi Duygu Koçak
Prof. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu
Üniversite Tercih Nedenlerinin Ikili Karşılaştırma Ve Sıralama Yargıları Yöntemleri Ile Ölçeklenmesi / Scaling Of University Preference Reasons By Pair Wise Comparison And Rank-order Judgments Method
411TurkishLisansüstü Öğrencisi Emin YasarLisansüstü Öğrencisi Emin Yasar
Dr. Öğr. Üyesi Recep Bindak
Üniversite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of University Attitude Scale
706TurkishDr. Öğr. Üyesi Recep Serkan ArıkDr. Öğr. Üyesi Recep Serkan Arık
Caner Karaoğlan
Eğitim Alanında Yapılan Liderlik Ölçekleri Ile Ilgili Makalelerin Meta Değerlendirmesi / Meta Evaluation Of Articles Related To Leadership Scales In The Field Of Education8th Session Friday 09:30-10:45
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Assoc. Prof. Necdet Konan
Vice-Chair: Assist. Prof. Birsen Şahan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
138TurkishDr. Sedat AlevDr. Sedat Alev
Örgütsel Adalet, Mesleki Motivasyon Ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki Ilişki: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma / The Relationship Between Organizational Justice, Professional Motivation And Organizational Identification: A Research On Teachers
339TurkishLisansüstü Öğrencisi Fatih GünLisansüstü Öğrencisi Fatih Gün
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Çoban
Dr. Öğr. Üyesi Nedim Özdemir
Lisansüstü Öğrencisi Meltem Koptagel Çeltek
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Merve Çeltek
Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek Ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi / The Relationship Between The Perceived Organizational Support And Organizational Commitment.
608TurkishDoç. Dr. Selda Polat HüsrevşahiDoç. Dr. Selda Polat Hüsrevşahi
Dr. Öğr. Üyesi Birsen Şahan
Okul Yöneticilerinin Örgütsel Yalnızlığı / The Loneliness Of School Principals
768TurkishDoç. Dr. Necdet KonanDoç. Dr. Necdet Konan
Öğr. Gör. Sabri Anik
Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Ile Öğretmenlerin Işe Angaje Olma Düzeyleri / The Levels Of Engagement To The Job Of Teachers And Leadership Styles Of School Administrators
893TurkishSenem ÇetinSenem Çetin
Doç. Dr. Hüseyin Fazlı Ergül
Farklılıklar Yönetimine Ilişkin Yönetici Görüşleri Ile Yöneticilerin Empatik Eğilimlerinin Karşılaştırılması / Comparison Of Managerial Views On Diversity Management With Empathic Tendencies Of Managers8th Session Friday 09:30-10:45
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Şenay Nartgün
Vice-Chair: Assoc. Prof. Vicdan Altınok
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
24TurkishDoç. Dr. Vicdan AltınokDoç. Dr. Vicdan Altınok
Eğitim Süreci Içindeki Öğrencilerin Etik Değerlere Yatkınlık Düzeyi / İn To Education Process Students' Predisposition To Ethical Values
153TurkishDr. Öğr. Üyesi Ümit DilekçiDr. Öğr. Üyesi Ümit Dilekçi
Prof. Dr. Şenay Sezgin Nartgün
Prof. Dr. Zekeriya Nartgün
Okullarda Veriye Dayalı Yönetim / Data-based Management In Schools
216TurkishLisansüstü Öğrencisi Hüseyin BilgiçLisansüstü Öğrencisi Hüseyin Bilgiç
Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci
Ücretli Öğretmen Sorunları: Nitel Bir Çalışma ( Mardin Örneği ) / The Issues Of Substitute Teachers: A Qualitative Study (the Case Of Mardin)
272TurkishÖğretmen Işıl TabakProf. Dr. Şenay Nartgün
Öğretmen Işıl Tabak
Okul Müdürlerinin Öğretmene Güveni Ile Öğretmenlerin Yapısal Güçlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Views On School Principals' Trust İn Teachers Along With Their Structural Strengthening Of Teachers
974EnglishArş. Gör. Dr. Hasan Yücel ErtemArş. Gör. Dr. Hasan Yücel Ertem
Examination of Pisa 2018 Reading Literacy in Terms of Socio-cultural Dynamics: A Multi-level Analysis / Examination Of Pisa 2018 In Terms Of Socio-cultural Dynamics: A Multi-level Analysis
1202TurkishDoç. Dr. Esef Hakan ToytokDoç. Dr. Esef Hakan Toytok
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Doğan
Okul Müdürlerinin Güç Merkezi Oluşturma Oyunları Davranışlarına Ilişkin Görüşleri / Okul Müdürlerinin Güç Merkezi Oluşturma Oyunları Davranışlarına İlişkin Görüşleri8th Session Friday 09:30-10:45
Keçi Burcu Salonu Aç
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Assoc. Prof. Emrullah Erdem
Vice-Chair: Assist. Prof. Aziz Ilhan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
382TurkishDoç. Dr. Emrullah ErdemDoç. Dr. Emrullah Erdem
“kesir, Ondalık Gösterim, Yüzde” Konuları Hangi Sırayla Öğretilmeli? / In Which Order Should The Subjects “fraction, Decimal, Percentage” Be Taught?
505TurkishDr. Öğr. Üyesi Mustafa GökLisansüstü Öğrencisi Melisa Arık
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gök
Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği / Validity And Reliability Of The Constructivist Learning Environment Scale For Preservice Teachers
776TurkishArş. Gör. Begüm ÖzmusulProf. Dr. Ali Bozkurt
Arş. Gör. Begüm Özmusul
Suriyeli Öğrencilere Eğitim Veren Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar / Problems Faced By Mathematics Teachers Providing Education To Syrian Students
844TurkishÖğr. Gör. Muhammet Faysal AkinÖğr. Gör. Muhammet Faysal Akin
Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ilhan
Bağlam Problemlerine Ilişkin Çözümler Ve Kavram Yanılgılarının Değerlendirmesi: Matematik Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma / Analysis Of Contextual Problem Solutions And Misconceptions: A Study On Pre-service Mathematics Teachers8th Session Friday 09:30-10:45
Ben-u Sen Salonu Aç
PRE-SCHOOL EDUCATION
Chair Professor Fatma Alisinanoğlu
Vice-Chair: Assist. Prof. Zeynep Seda Çavuş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
72TurkishÖğretmen Tuğba AksoyÖğretmen Tuğba Aksoy
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Ilişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers' Views On The Use Of Technology In The Education Of Preschool Children
82TurkishArş. Gör. Hilal YilmazProf. Dr. Rengin Zembat
Arş. Gör. Hilal Yilmaz
Arş. Gör. Büşra Çelik
Arş. Gör. Şeyma Değirmenci
Alfa Kuşağına Bakış: Öğretmen Ve Anne-baba Görüşleri Üzerinden Okul Öncesi Süreçte Güncel Sorunlar / Alpha Generation: Current Problems In Preschool Process Through The Views Of Teachers And Parents
278TurkishÖğretmen Ruket EmenÖğretmen Ruket Emen
Toprak Çöpü Yutar Mı? / Does The Soil Swallow Litter?
363TurkishDr. Öğr. Üyesi P.tugba SekerDr. Öğr. Üyesi P.tugba Seker
Prof. Dr. Fatma Alisinanoglu
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Görüşleri Ve Uygulama Örnekleri / Preschool Teachers' Opinions About Early Literacy Activities And Application Examples
623TurkishÖğr. Gör. Mehtap EfeProf. Dr. Zeynep Fulya Temel
Öğr. Gör. Mehtap Efe
Klax Pedagojisi / Klax Pedagogy8th Session Friday 09:30-10:45
Sur Salonu Aç
PRIMARY SCHOOL EDUCATION (CLASS EDUCATION)
Chair Professor Ilhami Bulut
Vice-Chair: Assist. Prof. Yusuf Kiziltaş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
813TurkishProf. Dr. Yücel KabapınarProf. Dr. Yücel Kabapınar
Arş. Gör. Barış Kalender
Lisansüstü Öğrencisi Kevser Urfalıoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden 2005 Ve 2018 Yılı Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Dönüşüme Bakmak: ‘uzlaşma Mı, Geriye Dönüş Mü?’ / Comparison Of 2005 And 2018 Life Science Textbooks From The Perspective Of Classroom Teachers
899TurkishÖğretmen Bilal KetenalpÖğretmen Bilal Ketenalp
Prof. Dr. Ilhami Bulut
Ilkokul 1-4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Parçalarının Değerler Iletimi Açısından Incelenmesi / The Analysis Of Reading Texts İncluded İn The 1-4 Th Grader Books İn Terms Of Values Transfers
1005TurkishDr. Öğr. Üyesi Yusuf KiziltaşDr. Öğr. Üyesi Yusuf Kiziltaş
Ikinci Dil Edinimindeki Ilkokul Öğrencileri: Stephen Krashen’in Monitör Hipotezi Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme / Primary School Students In Second Language Acquisition: A Theoretical Assessment In The Context Of Stephen Krashen’s Monitor Hypothesis
1008TurkishDr. Öğr. Üyesi Yusuf KiziltaşDr. Öğr. Üyesi Yusuf Kiziltaş
Türkiye’de Yaşayan Iki Dilli Öğrenciler Bağlamında Ikinci Dil Edinimi Ile Ilgili Temel Yaklaşımların Değerlendirilmesi / Bilingual Students Living With The Context Of Second Language Acquisition Evaluation Of Basic Approach In Turkey
1136TurkishDr. Öğr. Üyesi Zuhal Çeliktürk SezginDr. Öğr. Üyesi Zuhal Çeliktürk Sezgin
Ebeveynlerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşadiği Eğitimsel Deneyimlerinin Incelenmesi / Investigating The Educational Experiences Of Parents During The Covid-19 Pandemic


8th Session Friday 09:30-10:45
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Songül Tümkaya
Vice-Chair: Öğr. Gör. Dr. Ufuk Barmanpek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
102TurkishProf. Dr. Songül TümkayaProf. Dr. Songül Tümkaya
Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Eğilim, Tutum Ve Sosyo-demografik Özelliklerinin Özgeciliği Yordama Düzeylerinin Incelenmesi / Investigation Of Empathic Tendency, Attitude And Socio-demographic Characteristics Of Primary School Teachers' Predictive Levels Of Altruism
380TurkishLisans Öğrencisi Hilal EşelDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Toprak
Lisans Öğrencisi Hilal Eşel
Lisans Öğrencisi Müşerref Küçükşahin
Lisans Öğrencisi Kübra Ören
Sosyal Medya Bağımlılığının Açıklayıcısı Olarak Beğenilme Arzusu Ve Sosyal Onay Ihtiyacı’nın Incelenmesi; Erciyes Üniversitesi Örneği. / Investigation Of Desire For Being Liked And The Need For Social Approval As An Explanatory Of Social Media Addiction.
489TurkishLisansüstü Öğrencisi Yahya AktuLisansüstü Öğrencisi Yahya Aktu
Prof. Dr. Mücahit Dilekmen
Ebeveynlerin Fiziksel Istismardan Kaçınma Davranışlarının Incelenmesi / Investigation Of Parents’ Avoidance Behavior Of Physical Abuse
788EnglishÖğr. Gör. Dr. Ufuk BarmanpekÖğr. Gör. Dr. Ufuk Barmanpek
The Moderation Effect Of Values On The Relationship Between Dark Triad Personality Traits And Riasec Vocational Interests
837EnglishÖğr. Gör. Dr. Ufuk BarmanpekÖğr. Gör. Dr. Ufuk Barmanpek
The Role Of Servant Leadership On Employee Motivation In The Healthcare Organisations In Turkey


9th Session Friday 11:00-12:15
Malabadi Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Mustafa Çelebi
Vice-Chair: Assoc. Prof. Fazilet Karakuş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
201TurkishLisansüstü Öğrencisi Esra BülbülDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Lisansüstü Öğrencisi Esra Bülbül
Işbirlikli Öğrenme Yönteminin 7. Sınıf ‘denklemler’ Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Incelenmesi / Analysing The Effect Of Cooperative Learning Method On Student Achievement In The Teaching Of 7th Grade 'equations' Unit
529TurkishDoç. Dr. Fazilet KarakuşLisansüstü Öğrencisi Ilknur Kesici
Doç. Dr. Fazilet Karakuş
Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Hazirlanan Okuma Yazma Dersi Öğretim Programinin Incelenmesi / Examination Of Literacy Course Curriculum Prepared For Students With Moderate To Severe Mental Disability And Autism Spectrum Disorder
570TurkishÖğretmen Fatime KırsÖğretmen Fatime Kırs
Dr. Öğr. Üyesi Ismail Kinay
Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Inceleme / An Analysis On The Reading Habits Of The Teachers And The Candidate Teachers
778TurkishLisansüstü Öğrencisi Cebrail BaranDr. Öğr. Üyesi Taha Yazar
Lisansüstü Öğrencisi Cebrail Baran
Ortaokuldaki Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Supporting And Training Courses At Secondary School According To Opinions Of Teachers
1097TurkishProf. Dr. Mustafa ÇelebiProf. Dr. Mustafa Çelebi
Öğretmen Sine Temircan
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Fen Bilgisi Dersi Örneği / Learning Approaches Of Secondary School Students Science Course Example9th Session Friday 11:00-12:15
Dicle Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Şenay Nartgün
Vice-Chair: Assoc. Prof. Sevim Öztürk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
175TurkishLisansüstü Öğrencisi Murat ÇakınDr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz
Lisansüstü Öğrencisi Murat Çakın
Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Bir Yordayıcısı Olarak Okul Iklimi / School Climate As A Predictor Of Teachers’ Organizational Citizenship Behavior
312EnglishDr. Öğr. Üyesi Abdulvehap BozDr. Öğr. Üyesi Abdulvehap Boz
The Impact Of Enabling School Structure On School Academic Optimism: Mediating Role Of Altruistic Behaviours
1030TurkishDr. Öğr. Üyesi Nesip Nesip DemirbilekDr. Öğr. Üyesi Nesip Nesip Demirbilek
Akademisyen Kavramına Ilişkin Metaforik Algılar / Metaphoric Perceptions Regarding The Concept Of Academician
1056TurkishÖğr. Gör. Dr. Ismail ErolÖğr. Gör. Dr. Ismail Erol
Türkiye'deki Siyasi Partilerin Parti Programlarındaki Yükseköğretim Politikalarının Incelenmesi / Investigation Of The Higher Education Policy Of The Party Program Of Political Parties In Turkey
1208TurkishDoç. Dr. Sevim ÖztürkDoç. Dr. Sevim Öztürk
Öğretmen Hayrettin Öztürk
Okulların Stratejik Planlarının Swot Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluation Of Schools' Strategic Plans In The Context Of Swot Analysis
1209TurkishDoç. Dr. Sevim ÖztürkDoç. Dr. Sevim Öztürk
Öğretmen Mehmet Yasin Demirel
Geçmişten Günümüze Yapılan Yasal Düzenlemeler Bağlamında Okul Yöneticiliğinin Incelenmesi / Examination Of School Management In The Context Of Legal Regulations From Past To Present9th Session Friday 11:00-12:15
İçkale Salonu Aç
MATHEMATICS EDUCATION
Chair Professor Kürşat Yenilmez
Vice-Chair: Assoc. Prof. Emrullah Erdem
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
381TurkishDoç. Dr. Emrullah ErdemDoç. Dr. Emrullah Erdem
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Firat
Bebeklerde Sayı Hissi Üzerine Bir Inceleme / A Study On Number Sense In Infants
581TurkishLisansüstü Öğrencisi Nihal DemirLisansüstü Öğrencisi Nihal Demir
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gök
Ters Oranti Kavraminin Anlamlandirilmasina Yönelik Bir Ders Tasariminin Matematik Öğretmeni Adaylari Tarafindan Deneyimlenmesi / Experiencing A Course Design Which Aims To Make Sense Of The Concept Of Inverse Proportion By Mathematic Preservİce Teachers
681TurkishDr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖçalDr. Öğr. Üyesi Tuğba Öçal
Doç. Dr. Tuğrul Kar
Doç. Dr. Mehmet Fatih Öçal
Okul Öncesi Öğrencilerinin Eşitlik Algıları / Preschool Students’ Perceptions About Equality
701TurkishDr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖçalDr. Öğr. Üyesi Tuğba Öçal
Dr. Öğr. Üyesi Medera Halmatov
Doç. Dr. Gürsel Güler
Okul Öncesi Öğrencilerinin Sonsuzluk Algıları / Preschool Students’ Perceptions About Infinity
990TurkishLisansüstü Öğrencisi Nihal DemirLisansüstü Öğrencisi Nihal Demir
Dr. Öğr. Üyesi Elif Ertem Akbaş
6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğretiminde Şarkılar Ile Desteklenmiş Sınıf Içi Uygulamalara Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi / Examining The Opinions Of 6th Grade Students Towards Classroom Practices Supported By Songs In Mathematics Teaching9th Session Friday 11:00-12:15
Zerzevan Salonu Aç
CURRICULUM AND INSTRUCTION
Chair Professor Mehmet Taşpınar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Oğuz Gürbüztürk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
211TurkishDr. Öğr. Üyesi Nesrin Hark SöylemezDr. Öğr. Üyesi Nesrin Hark Söylemez
Prof. Dr. Behçet Oral
Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Ilişkin Algılarının Incelenmesi / An Investigation Of Student Teachers' Perceptions Of Multicultural Education
652TurkishDoç. Dr. Oğuz GürbüztürkDoç. Dr. Oğuz Gürbüztürk
Doç. Dr. Sevda Koç Akran
Lisansüstü Öğrencisi Mustafa Topuz
Öğretmenlerin “yetişkin Eğitimi” Kavramina Ilişkin Metaforik Algilari / Metaphoric Perceptions Of Teachers On The
749TurkishDoç. Dr. Sevda Koç AkranDoç. Dr. Sevda Koç Akran
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Can
Üniversite Öğrencilerinin ‘e- Birey’ Kavramina Ilişkin Metaforik Algilari / Metaphoric Perceptions Of University Students On The Concept Of "e-individual"
1013EnglishDr. Öğr. Üyesi Suat KayaDr. Öğr. Üyesi Suat Kaya
From Needs Analysis To A Sample Vocational English Language Curriculum For Students Of Cabin Services Program
1096TurkishDr. Öğr. Üyesi Ilkay Aşkin TekkolDr. Öğr. Üyesi Ilkay Aşkin Tekkol
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Eğitimde Program Geliştirme Dersine Ilişkin Görüşleri / Guidance And Psychological Counseling Students’ Opinions About Curriculum Development Course In Education
1120TurkishLisans Öğrencisi Usame SevgiLisans Öğrencisi Usame Sevgi
Diş Hekimliği Eğitim Programında Uygulanan Rubber-dam Uygulaması Eğitimi Etkinliğinin Araştırılması / Investigation Of Rubber-dam Application Training Effectiveness Applied In Dental Education Program9th Session Friday 11:00-12:15
On Gözlü Köprü Salonu Aç
SCIENCE EDUCATION
Chair Professor Rıfat Efe
Vice-Chair: Dr. Münevver Subaşı
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
228TurkishDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın GürlerDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın Gürler
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Araçları / Tools Of Assessment Used By Science Teachers
279TurkishProf. Dr. Murat AydinProf. Dr. Murat Aydin
Lise Öğrencilerinin Fiziğe Ilişkin Öz Yeterlilik Inanç Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi / Investigation Of High School Students' Physics Self-efficacy Belief Levels According To Some Variables
430TurkishLisansüstü Öğrencisi Gamze BüyükkurtDr. Öğr. Üyesi Betül Tekerek
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Büyükkurt
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Ve Matematiği Ilişkilendirebilme Düzeylerinin Incelenmesi / Examining The Level Of Fifth Grade Students' Ability To Integrate Science And Mathematics
665TurkishLisansüstü Öğrencisi Güldan GünDoç. Dr. Hülya Aslan Efe
Lisansüstü Öğrencisi Güldan Gün
Stem Eğitiminin Fen Bilimleri Başarısına Ve Beceri Gelişimine Etkisi: Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Meta-sentezi / The Efects Of Stem To The Science Education Achievement And Skills Development: Meta-synthesis Of The Masters Thesis Made In Turkey
1094TurkishDr. Öğr. Üyesi Münevver SubaşıDr. Öğr. Üyesi Münevver Subaşı
Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi / Determining Knowledge Level Of University Students Towards Environment9th Session Friday 11:00-12:15
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
ASSESSMENT AND EVALUATION
Chair Professor Duygu Anıl
Vice-Chair: Assist. Prof. Sevda Çetin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
299TurkishUzman Cemil YaşarUzman Cemil Yaşar
Dr. Bayram Bozkurt
Uzman Metin Dündar
5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ve Türkçe Derslerindeki Ortak Sınav Puanlarının Irdelenmesi / Examining The Common Exam Scores Of 5th Grade Students In Mathematics And Turkish Lessons
554TurkishArş. Gör. Fuat ElkoncaDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Arş. Gör. Fuat Elkonca
Doğrulayıcı Faktör Analizinde Kodeğişken(lerin) Model Veri Uyumu Üzerindeki Etkisi / Effect Of Covariate Variable (s) On Model Data Fit In Confirmatory Factor Analysis
661TurkishDr. Öğr. Üyesi Ilhan KoyuncuArş. Gör. Dr. A. Faruk Kılıç
Arş. Gör. Dr. Ibrahim Uysal
Dr. Öğr. Üyesi Ilhan Koyuncu
Kategorik Verilerle Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum Indeksleri Üzerine Bir Benzetim Çalışması / A Simulation Study For Fit Indexes On Confirmatory Factor Analysis Fit With Categorical Data
760TurkishProf. Dr. Duygu AnilProf. Dr. Duygu Anil
Lisansüstü Öğrencisi Demet Alkan
Ylsy Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunların Sıralama Yargıları Ile Ölçeklenmesi Ve Çözüm Önerileri / Scaling The Problems Faced By Ylsy Students With Ranking Judgments And Suggesting Solutions
1066TurkishDr. Öğr. Üyesi Sevda ÇetinDr. Öğr. Üyesi Sevda Çetin
Öğretmen Orhan Yalçın
Geniş Ölçekli Sınavların Ölçme Ve Değerlendirme Süreçlerinin Görme Engelli Bireyler Açısından Incelenmesi / Investigation Of Measurement And Evaluation Processes Of Large Scale Exams In Terms Of Visually Impaired Individuals9th Session Friday 11:00-12:15
Kırklar Dağı Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Yaşar Kondakçı
Vice-Chair: Dr. Necati Çobanoğlu
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
131TurkishDr. Hüsnü ErgünDr. Hüsnü Ergün
Kayırmacılık: Torpil Haberine Verilen Tepkilerin Çözümlemesi / Favouritism: Analysis Of Reactions To Favouritsm Message
282TurkishDr. Necati ÇobanoğluDr. Necati Çobanoğlu
Ilkokullarda Paylaşılan Liderlik Ve Örgütsel Güven Üzerine Bir Çalışma / A Study On Shared Leadership And Organizational Trust In Primary Schools
512TurkishDr. Hatice DoğanDr. Hatice Doğan
Prof. Dr. Türkay Nuri Tok
Öğretmenlerin Sosyal Kaytarma Davranişi Ile Örgütsel Imaj Algilari Arasindaki Ilişki / The Relationship Betweeen Teachers’ Social Loafing And Their Perceptions Of Organizational Image
1063TurkishDr. Necati ÇobanoğluDr. Necati Çobanoğlu
Ilkokul Öğretmenlerine Göre Örgütsel Güven – Yenilikçilik Ilişkisi / Organizational Trust - Innovation Relationship According To Primary School Teachers
1196TurkishDr. Barış YildizDr. Barış Yildiz
Istanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitimde Iyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Projelerinin Değerler Kapsamında Incelenmesi / İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Projelerinin Değerler Kapsamında İncelenmesi9th Session Friday 11:00-12:15
Pegem Salonu Aç
EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND INSPECTION
Chair Professor Sabri Çelik
Vice-Chair: Assist. Prof. Yener Akman
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
20TurkishÖğretmen Mehmet Ali YarimÖğretmen Mehmet Ali Yarim
Prof. Dr. Sabri Çelik
Örgütsel Anomi. Eğitim Kurumları Üzerinde Nitel Bir Araştırma / Organızatıonal Anomy . A Qualıtatıve Research On Educatıonal Instıtutıons
281TurkishLisansüstü Öğrencisi Abdullah ÇevikDoç. Dr. Necdet Konan
Lisansüstü Öğrencisi Abdullah Çevik
Okul Müdürlerinin Okuldaki Insan Kaynağını Tanıma Düzeyleri / Recognition Level Of School Administrators Human Resources In The School
457TurkishÖğretmen Ersin KuşciProf. Dr. Sabri Çelik
Öğretmen Ersin Kuşci
Milli Eğitim Şuralarında Aile Katılımı / Family Involvement In National Education Councils
463TurkishDr. Fatma KesikDr. Fatma Kesik
Öğretmen Ilker Yücel
Öğretmen Varol Pektaş
Bilim Ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi / An Investigation Of Individual Innovativeness Characteristics Of Teachers Working In Science And Art Centers According To Certain Variables
1055TurkishDr. Öğr. Üyesi Yener AkmanDr. Öğr. Üyesi Yener Akman
Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Sermaye, Akademik Öz Yeterlik Ve Yaşam Doyumu Algıları Arasındaki Ilişkilerin Incelenmesi / The Examination Of The Relationship Between University Students’ Perceptions Of Cultural Capital, Academic Self-efficacy And Satisfaction With Life9th Session Friday 11:00-12:15
Keçi Burcu Salonu Aç
MUSIC EDUCATION
Chair Professor Cemal Yurga
Vice-Chair: Assoc. Prof. Zühal Dinç Altun
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
143TurkishDr. Öğr. Üyesi Didem DöğerDr. Öğr. Üyesi Didem Döğer
Öğr. Gör. Ahmet Gündüz
Ikinci Lisans Öğrenimini Müzik Alanında Sürdüren Öğrencilerin Tercih Nedenleri Ve Beklentileri / Choice Reasons And Expectations Of The Students Continuing Their Second Undergraduate Education In The Music Program
223TurkishLisansüstü Öğrencisi Tuğçe KoçalLisansüstü Öğrencisi Tuğçe Koçal
Lisansüstü Öğrencisi Canan Irç
Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dinlerken Çizdikleri Resimlerin Duygu Durumları Açısından Incelenmesi / An Investigation Of The Pictures Drawn By Middle School Students While Listening To Music In Terms Of Emotional Status
398TurkishÖğr. Gör. Perçin Demirkol YalçınÖğr. Gör. Perçin Demirkol Yalçın
Öğr. Gör. Şerif Gayretli
Türkiye’de Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme / A Comparative Assessment Of Music Teacher Undergraduate Programs Implemented In Turkey
401TurkishÖğr. Gör. Şerif GayretliÖğr. Gör. Şerif Gayretli
Öğr. Gör. Perçin Demirkol Yalçın
Gitar Öğretiminde Öz Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Çalgı Performansına Etkisi / The Effect Of Self-evaluatıon Practıces On Performance Of Students In Guıtar Teachıng
850TurkishArş. Gör. Hüseyin YılmazArş. Gör. Hüseyin Yılmaz
Doç. Dr. Onur Zahal
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Müzik Bölümü Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Incelenmesi / Examining Of Problem Solving Skill Levels Of Music Department Teacher Candidates Who Received Pedagogical Formation Education9th Session Friday 11:00-12:15
Ben-u Sen Salonu Aç
SOCIAL STUDIES EDUCATION
Chair Professor Yücel Kabapınar
Vice-Chair: Assist. Prof. Kenan Baş
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
162TurkishDr. Öğr. Üyesi Kenan BaşDr. Öğr. Üyesi Kenan Baş
Somut Olmayan Kültürel Mirasa Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Tutumlarının Incelenmesi / Examination Of Attitudes Of Secondary School Students Towards Intangible Cultural Heritage
197TurkishÖğretmen Esra ÖzcanProf. Dr. Mehmet Gültekin
Öğretmen Esra Özcan
Sosyobilimsel Konu Temelli Öğrenme Yaklaşımı Bağlamında Ilkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Küreselleşme Olgusuna Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi / An Investigation Of The Views Of Primary School 4th Grade Students On The Globalization Phenomenon In The Social Studies Course In Implementation Of Socio-scientific Issues Based Instruction
787TurkishDr. Öğr. Üyesi Işıner SeverDr. Öğr. Üyesi Işıner Sever
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretimi Konusunda 2010-2019 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin Incelenmesi: Betimsel Içerik Analizi / Investigation Of Phd Theses Made Between The Years Of 2010-2019 On Social Studies Education In Turkey: A Descriptive Content Analysis9th Session Friday 11:00-12:15
Sur Salonu Aç
SPECIAL EDUCATION
Chair Professor Ibrahim Diken
Vice-Chair: Assist. Prof. Tahsin Firat
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
379TurkishDr. Öğr. Üyesi Tahsin FiratDr. Öğr. Üyesi Tahsin Firat
Doç. Dr. Ahmet Bildiren
Görme Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Eğitim Serüveni / Educational Adventure Of A Visually Impaired University Student
610TurkishDr. Öğr. Üyesi Tahsin FiratDr. Öğr. Üyesi Tahsin Firat
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okul Öncesi Dönemde Gelişim Özellikleri / The Characteristics Of Students With Learning Disabilities In Preschool Period According To The Opinions Of The Teachers
851TurkishDr. Öğr. Üyesi Gülşah Batdal KaradumanDr. Öğr. Üyesi Gülşah Batdal Karaduman
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Incelenmesi / Investigation Of Awareness Of Primary School Teacher Candidates About Mathematics Learning Disabilitity


9th Session Friday 11:00-12:15
Dağ Kapı Salonu Aç
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
Chair Professor Zeynep Deniz Yöndem
Vice-Chair: Research Assistant Hamide Merve Doğançay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract Title / Bildiri Başlığı
392EnglishDr. Öğr. Üyesi Sabri DoğanDr. Öğr. Üyesi Sabri Doğan
Göçmenlerle Etkili Ve Verimli Çalışma: Okul Psikolojik Danışmanlar Için Yeni Stratejiler / Effectively Working With Immigrants: Developing New Strategies For School Counselors
711TurkishProf. Dr. Zeynep Deniz YöndemProf. Dr. Zeynep Deniz Yöndem
Öğretmen Öznur Balaban
Arş. Gör. Hamide Merve Doğançay
Ergenlerde Duygu Düzenlemenin Aile Işlevselliği Ve Aile Desteği Ile Ilişkisi
763TurkishLisansüstü Öğrencisi Sümeyye ErdemirLisansüstü Öğrencisi Sümeyye Erdemir
Prof. Dr. Mustafa Kutlu
Super’ın Kuramına Dayalı Mesleki Grup Rehberliği Programının 8. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Ve Kariyer Karar Verme Güçlükleri Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Vocational Group Guidance Program Based On Super's Theory On 8th Grade Students' Professional Maturity And Career Decision Making Difficulty Levels
764TurkishLisansüstü Öğrencisi Sümeyye ErdemirLisansüstü Öğrencisi Sümeyye Erdemir
Prof. Dr. Mustafa Kutlu
Gerçeklik Kuramına Dayalı Sorumluluk Tutumu Artırma Grup Rehberliği Programının Ilkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerine Etkisi / The Effect Of The Reason-based Responsibility Attitude Group Guidance Program On The Responsibility Levels Of Primary School 4th Grade Students