• Türkçe
  • English

IPCEDU 2020 - Kongre ProgramıSalon Zoom Bağlantıları

Malabadi Salonu Dicle Salonu İç Kale Salonu Zerzevan Salonu On Gözlü Köprü Salonu Yedi Kardeş Salonu Kırklar Dağı Salonu Pegem Salonu Keçi Burcu Salonu Ben-u Sen Salonu Sur Salonu Dağ Kapı Salonu Hevsel Bahçeleri Salonu

16 Eylül 2020 Çarşamba

09:30-11:00:

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
Açılış Konseri 'Diyarbakır Eyvan Geceleri'
Açılış Konuşmaları:
Suat Düz, Pegem Akademi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Giray Topal, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Safran, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Uluslararası Sanal Sergi Açılışı
Salon: Canlı Yayın Salonu Aç

11:00-13:00:

Panel 1: “Toplumsal Vicdanın Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü”
Moderatör: Deniz Bayramoğlu
Panelistler:
Panelist 1. Prof. Dr. Acar Baltaş
Panelist 2. Prof. Dr. Sinan Canan
Panelist 3. Dr. Özgür Bolat
Salon: Canlı Yayın Salonu Aç

13:00-14:00:

Yemek Arası

14:00-15:15:

1. Oturum

15:15-15:30:

Ara Dinlenme

15:30-16:45:

2. Oturum

16:45-17:00:

Ara Dinlenme

17:00-18:15:

3. Oturum

18:15-18:30:

Ara Dinlenme

18:30-20:30:

Çalıştay: Çalıştay 1: Nicel Araştırmalara Eleştirel Bakış, Prof. Dr. Mehmet Taşpınar Salon: Canlı Yayın Salonu Aç


17 Eylül 2020 Perşembe

09:30-10:45:

4. Oturum

10:45-11:00:

Ara Dinlenme

11:00-12:15:

5. Oturum

12:15-13:30:

Yemek Arası

13:30-15:30:

Panel 2: “Eğitimde Sosyal Adalet”
Moderatör: Prof. Dr. Yaşar Kondakçı
Panelistler:
Panelist 1. Doç. Dr. Deniz Örücü
Panelist 2. Doç. Dr. Khalid Arar
Panelist 3. Doç. Dr. Kay Fuller
Salon: Canlı Yayın Salonu Aç

15:30-15:45:

Ara Dinlenme

15:45-17:00:

6. Oturum

17:00-17:15:

Ara Dinlenme

17:15-18:30:

7. Oturum

18:30-18:45:

Ara Dinlenme

18:45-20:45:

Çalıştay: Çalıştay 2: Sorularla Nitel Araştırmanın Doğasına Yolculuk, Prof. Dr. Ali Ersoy Salon: Canlı Yayın Salonu Aç


18 Eylül 2020 Cuma

09:30-10:45:

8. Oturum

10:45-11:00:

Ara Dinlenme

11:00-12:15:

9. Oturum

12:15-14:00:

Yemek Arası

14:00-16:00:

Panel 3: “Mülteci Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonu”
Moderatör: Prof. Dr. Seyfi Özgüzel
Panelistler:
Panelist 1. Prof. Dr. Arvi Sepp
Panelist 2. Prof. Dr. Jeroen Aarssen
Panelist 3. Prof. Dr. Philippe Humblé
Salon: Canlı Yayın Salonu Aç

16:00-16:15:

Ara Dinlenme

16:15-18:15:

Çalıştay: Çalıştay 3: Bir Makale Nasıl Yayımlanır? Makalelerin Reddedilme Sebepleri Nelerdir?, Doç. Dr. Serkan Dinçer Salon: Canlı Yayın Salonu Aç

18:15-18:30:

Ara Dinlenme

18:30-19:30:

Kapanış ve Değerlendirme
Moderatör: Prof. Dr. Özcan Demirel
Katılımcılar:
Katılımcı 1. Prof. Dr. Ali Osman Alakuş
Katılımcı 2. Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
Katılımcı 3. Servet Sarıkaya
Salon: Canlı Yayın Salonu Aç

1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Malabadi Salonu Aç
BİYOLOJİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Rıfat Efe
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Miraç Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
289TürkçeLisansüstü Öğrencisi Özlem BuluttekinDoç. Dr. Murat Hevedanlı
Doç. Dr. İ. Ümit Yapıcı
Lisansüstü Öğrencisi Özlem Buluttekin
Sinestezi Nedir? Biyolojik Boyutu, Otizm ile İlişkisi ve Eğitim / What Is Synesthesia? Biological Dimension, Relationship With Autism And Education
774İngilizceDr. Natavan BakhshalıyevaDr. Natavan Bakhshalıyeva
Öğretmen Konul Hacıyeva
Prof. Dr. Mehmet Doğru
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirkol
Teachers' Beliefs In The Nature Of Science
784TürkçeDr. Natavan BakhshalıyevaDr. Natavan Bakhshalıyeva
Öğretmen Konul Hacıyeva
Prof. Dr. Mehmet Doğru
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirkol
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İnanışları
965TürkçeÖğretmen Sema TakmazÖğretmen Sema Takmaz
Dr. Öğr. Üyesi Miraç Yılmaz
Ortaöğretim Öğrencilerinin Virüslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Viruses Topic Im Secondary Education In Terms Of Students’ Views1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Dicle Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yücel Gelişli
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. M. Emir Rüzgar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
67TürkçeProf. Dr. Yücel GelişliProf. Dr. Yücel Gelişli
Arş. Gör. Yeliz Abbak
Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programı Örneği / Example Of Lifelong Learning Education Program
166TürkçeÖğretmen Ali AteşÖğretmen Ali Ateş
Doç. Dr. Gülgün Bangir Alpan
Türkiye’de Yapılan Yaratıcı Problem Çözme Konulu Araştırmaların İncelenmesi / Investigation Of Researches On Creative Problem Solving Made In Turkey
729TürkçeÖğr. Gör. Dr. M. Emir RüzgarÖğr. Gör. Dr. M. Emir Rüzgar
Okul Konulu Sinema Filmlerinde Öğretmen Tasviri: Bir Alanyazın İncelemesi / The Representation Of Teachers In School Films: A Literature Review
849TürkçeÖğretmen Emrullah DenizÖğretmen Emrullah Deniz
Doç. Dr. Hilal Kazu
Algılanan Sosyal Desteğin Öğrencilerin Sosyal Medya Tutumlarına Etkisinin Yol Analizi ile İncelenmesi / The Impact Of Perceived Social Support On Students' Social Media Attitudes Through Path Analysis1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
İçkale Salonu Aç
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
154TürkçeLisansüstü Öğrencisi Cemile Ozan GeyikProf. Dr. Ali Osman Alakuş
Lisansüstü Öğrencisi Cemile Ozan Geyik
Diyarbakır İlindeki Resmi Kurum ve Kuruluşların Sanatsal Etkinlikleriyle Görsel Sanatlar Eğitimine Katkıları / The Contributions Of Official Institutions And Organizations In Diyarbakır To Visual Arts Education Through Their Artistic Activities
234TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zehra ÖzLisansüstü Öğrencisi Zehra Öz
Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Ait Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Ders Kitabının Bulunmamasına İlişkin Görüşleri / Classroom Teachers' Views On The Absence Of The Teacher Guidebook And Student Textbook For The Visual Arts Course
355TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bekir İnceÖğretmen Emre Yıldım
Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnce
İlköğretim 8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Kavramsal Sanat Uygulamalarına İlişkin Algılar (denizli İli Örneği) / Elementary School 8th Grade Conceptual Art Practices In The Visual Arts Lesson Detects (denizli Province Example)
694TürkçeÖğretmen Ergin KayaÖğretmen Ergin Kaya
Toplumsal Vicdanın ve Değerlerin Geliştirilmesi Bakımından Sanat Eğitiminin Önemi / Importance Of Art Education In Socıal Conscience And Development Of Values
902TürkçeÖğretmen Dilek Güneş EginProf. Dr. Ali Osman Alakuş
Öğretmen Dilek Güneş Egin
Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Ortaokul Görsel Sanatlar Dersinde Teknolojiden Faydalanma Düzeyleri / Levels Of Benefiting Science And Art Center Students From Technology In Secondary School Visual Arts Course
1149TürkçeDr. Öğr. Üyesi Şükran BulutDr. Öğr. Üyesi Şükran Bulut
Covid-19 Pandemi, Öğrenci Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme / Covid-19 Pandemi, Öğrenci Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme/an Overview Of Student-focused Activities In The Context Of Covid-19 Pandemic1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Zerzevan Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Ocak
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
238TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sinem YaylalıProf. Dr. İjlal Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Sinem Yaylalı
Etik Zihin Özelliklerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi / Examining Teachers' Views On Ethical Attributes Of Mind
260TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tuğçe Zehra KızılgölProf. Dr. Gürbüz Ocak
Öğr. Gör. Burak Olur
Lisansüstü Öğrencisi Tuğçe Zehra Kızılgöl
4. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin Mind Movies Tekniği Kullanılarak Geliştirilmesi / Developing The Understanding Skills Of 4thgrade Students By Using Mind Films Technique
264TürkçeProf. Dr. Gürbüz OcakProf. Dr. Gürbüz Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Umut Döndü Acar
İngilizce Konuşma Problemlerinin Görsel Materyal Destekli Diyaloglar Yoluyla Giderilmesi / Eliminating English Speech Problems Through Visual Material Assisted Dialogues
334TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tuğçe Zehra KızılgölProf. Dr. Gürbüz Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Mustafa Tepe
Lisansüstü Öğrencisi Tuğçe Zehra Kızılgöl
Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of Social Constructivist Learning Environment Scale1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
On Gözlü Köprü Salonu Aç
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Azar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Kabataş Memiş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
247TürkçeArş. Gör. Havva YamanArş. Gör. Havva Yaman
Doç. Dr. Burcu Anılan
Madde ve Isı Ünitesi Kapsamında Sorumluluk Değeri Kazandırmaya Yönelik Öğrenci Temelli Etkinlik Örnekleri / Student-based Activity Examples For Gaining Responsibility Value Within The Scope Of Matter And Heat Unit
571TürkçeProf. Dr. Ali AzarArş. Gör. Özlem Aydın Şengüleç
Doç. Dr. Eralp Bahçivan
Doç. Dr. Ömer Faruk Özdemir
Prof. Dr. Ali Azar
Argümantasyonun Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mekanik Konularındaki Başarılarına Etkisi / The Effect Of Argumentation On Academic Achievement In Teaching Mechanics To Pre-service Science Teachers
654TürkçeArş. Gör. Emine KahramanArş. Gör. Emine Kahraman
Prof. Dr. Özlem Koray
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geribildirim Sürecinde Hazırladıkları Ürün Dosyasına (portfolyo) Yönelik Görüşleri / Opinions Of Science Preservice Teachers About The Product File (portfolio) Prepared In The Feedback Process
1086TürkçeArş. Gör. Dr. Mustafa AlyarArş. Gör. Dr. Mustafa Alyar
Sanal Laboratuvar ile Fen Öğretimi: Örnek Bir Uygulama / Science Teaching With Virtual Laboratory: An Example Application
1128TürkçeArş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm DurukanArş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Prof. Dr. Ayşegül Sağlam-arslan
Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarının Prakseolojik Analiz ile İncelenmesi / Investigation Of Secondary Education Physics Course Books By Praxeological Analysis1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Halide Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
126TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir KaraboğaDr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir Karaboğa
Sosyal Medya Konulu Yüksek Lisans Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi / A Content Analysis For Master Thesis Studies On Social Media
1078TürkçeDr. Muhterem AltınDr. Muhterem Altın
Türkiye’de Eğitim ve Sosyolojik Düşünebilme Yeteneği / Education And Ability To Think Sociologically In Turkey
1093TürkçeDoç. Dr. Halide AslanDoç. Dr. Halide Aslan
Osmanlı Devleti'nde Fakir Çocuklara Yönelik Eğitim Destekleri(tanzimat Dönemi Sonrası) / Educational Supports For Poor Children In The Ottoman Empire (after Tanzimat Period)
1189TürkçeProf. Dr. İsmail DoğanProf. Dr. İsmail Doğan
Ailede Çocuklara Müdahale ve Engellemelerin Yol Açtığı Sosyo-pedagojik Sorunlar / Socio-pedagogical Problems Originated From The Intervention And Prevention Towards Children In A Family1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mukadder Boydak Özan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
132TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serdar BozanDoç. Dr. Necdet Konan
Lisansüstü Öğrencisi Serdar Bozan
Okullarda Kapsayıcı Eğitim Uygulamalarına İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri / Views Of School Principals On Inclusive Education Practices In Schools
372TürkçeÖğretmen Efraim ÖztürkProf. Dr. Mukadder Boydak Özan
Öğretmen Efraim Öztürk
Öğretmen Zülküf Nanto
Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Görüşleri / Opinions Of The Teacher Candidates On The Profession
537TürkçeÖğretmen Murat AslanÖğretmen Murat Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Etik Değerlere Uyma Düzeyinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Level Of Teachers’ Obeying The Occupational Ethical Values According To Secondary And High School Students’ Perceptions1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Figen Ereş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
283TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tamer ÇağırgaLisansüstü Öğrencisi Tamer Çağırga
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
İlkokul Öğretmenlerinin Performansını Arttırmada Okul Yöneticisinin Rolü 1 / The Role Of School Administrators In Increasing Primary School Teachers' Performance
390TürkçeDoç. Dr. Yüksel GündüzDoç. Dr. Yüksel Gündüz
Lisansüstü Öğrencisi Sinan Yüceünlü
Mesleki Teknik Liselerin Mesleki Beceri Kazandırmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri / Student’s Views Relating To Occupational Skill Traning Of Vocational And Technical High Schools
573TürkçeProf. Dr. Ayşen BakioğluProf. Dr. Ayşen Bakioğlu
Arş. Gör. Kadriye Begüm Doğruyol Aladak
Öğretmenlerin Mesleki Hayatlarındaki Belirsizlik Toleransları / Ambiguity Tolerance Of Teachers In Their Professional Lives
782TürkçeProf. Dr. Ayşe Ottekin DemirbolatProf. Dr. Ayşe Ottekin Demirbolat
Lisansüstü Öğrencisi Emine Doğan
Okul Yönetiminde Veriye Dayalı Karar Verme Sürecinin Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması / Scale Development Study On Evaluation Of Data-based Decision Making Processes Of School Administrators According To The Views Of Administrators1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Keçi Burcu Salonu Aç
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Fatih Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Özcan Ekici
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
129TürkçeDoç. Dr. Fatih YılmazDoç. Dr. Fatih Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Özcan Ekici
Vicdan Bilincinin Bireyler Arasında Güven Duygusu Oluşumundaki Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Views On The Role Of Consciousness Awareness In The Formation Of A Sense Of Confidence Among Individuals
458TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sibel YazıcıDr. Öğr. Üyesi Sibel Yazıcı
Lisansüstü Öğrencisi İlhan Kulaca
8. Sınıf Öğrencilerinin Milli Mücadeleyi Sona Erdiren Anlaşmalara Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Değerlendirilmesi / Evaluation Of Cognitive Structures Of 8th Grade Students For Agreements That End National Struggle Through Word Association Test
471TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sibel YazıcıDr. Öğr. Üyesi Sibel Yazıcı
Lisansüstü Öğrencisi İlhan Kulaca
Lisansüstü Öğrencisi Abdurrahman Ertürk
8. Sınıf Öğrencilerinin Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Barış Antlaşması’na İlişkin Bilişsel Yapılarının Değerlendirilmesi / Evaluation Of Cognitive Structures Of 8th Grade Students On Mondros Armistice Treaty And Sevres Peace Treaties
575TürkçeLisans Öğrencisi Zehra İlerLisans Öğrencisi Zehra İler
Prof. Dr. Arife Figen Ersoy
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaşlık Kazanımlarını Günlük Yaşamlarında Kullanımları / The Use Of Secondary School Students 'socıal Studıes Course Cıtızenshıp Gaıns In Daıly Lıfe
646TürkçeDr. Yakup SubaşıDr. Yakup Subaşı
İran Ortaokul 2. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Türk Tarihinin İşlenişi / Processing Of Turkish History In Iran Middle School 2nd Grade Social Studies Textbook1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Ben-u Sen Salonu Aç
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hacer Daglıoglu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İskender Gelir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
280TürkçeDr. Öğr. Üyesi Zerrin MercanDr. Öğr. Üyesi Zerrin Mercan
Prof. Dr. Adalet Kandır
5-8 Yaş Çocuklar İçin Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / The Validity And Reliability Of Spatial Visual Reasoning Test For 5-8 Years Old
348İngilizceDr. Öğr. Üyesi İskender GelirDr. Öğr. Üyesi İskender Gelir
Teachers Use Different Strategies To Engage Syrian Preschool Children In Classroom Activities In Nursery Classrooms In Siirt, Turkey
840TürkçeDr. Öğr. Üyesi Hatice DağlıDr. Öğr. Üyesi Hatice Dağlı
Prof. Dr. Hacer Elif Dağlıoğlu
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan El-ele (1-2-3) Kitaplarının Matematik İçeriği Açısından İncelenmesi / An Analysis Of El-ele (1-2-3) Books Used In Preschools In Terms Of Mathematics Contents
1046TürkçeDr. Öğr. Üyesi Servet KardeşDr. Öğr. Üyesi Servet Kardeş
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Stem Eğitimine İlişkin Görüşleri / Preschool Teachers' Views On Stem Education
1205TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaban AkgülDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şaban Akgül
Uzaktan Eğitim Kapsamında Temel Eğitim Gören Çocukların Duygusal Durumlarının ve Aile İçi İlişkilerinin İncelenmesi / Examination Of Emotional Status And Family Relations Of Children Who Are Receiving Basic Education In Distance Education1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Sur Salonu Aç
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adem Sezer
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hüseyin Anılan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
251TürkçeProf. Dr. Adem SezerProf. Dr. Adem Sezer
Öğretmen Ali Sevinç
Kırsal ve Kentsel Alanlarda Yaşayan İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Algıları / Environmental Perceptions Of Primary School 4th Grade Students Living In Rural And Urban Areas
327TürkçeDr. Fehmi DemirDr. Fehmi Demir
Sınıf Yönetimi Kavramına İlişkin Metaforlar / Metaphors Regarding The Concept Of Classroom Management
499TürkçeDoç. Dr. Hüseyin Anılan
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Gezer
Kodlama Etkinliklerine ve Analitik Düşünme Becerisine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Primary School Teachers' Views About Coding Activities And Analytical Thinking Skills
679TürkçeDr. Fehmi DemirDr. Fehmi Demir
İlkokul Birinci Sınıf Okul Zümre Öğretmenler Kurulu Kararlarının İncelenmesi / Investigation Of Primary School First Class Teachers' Meeting Decisions
1007TürkçeArş. Gör. Sema Duran BaytarArş. Gör. Sema Duran Baytar
Öğretmen Zerrin Akşak Ertaş
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumları ile Üstbilişsel Okuma Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Determining The Relation Between The Reading Attitudes And Metacognitive Reading Strategies Of Primary School Teacher Trainees1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Şerife Işık
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Asude Malkoç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
171TürkçeArş. Gör. Furkan KaşıkcıArş. Gör. Furkan Kaşıkcı
Üniversite Yaşamına Uyum ile İyi Oluş Arasında Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü / The Mediating Role Of Personality Traits Between Adjustment To University Life And Well-being
461TürkçeArş. Gör. Baki BüyüksevindikArş. Gör. Baki Büyüksevindik
Prof. Dr. Şerife Işık
Okul Psikolojik Danışmanlarında Kültürel Tevazu / Cultural Humility In School Psychological Counselors
785TürkçeDr. Öğr. Üyesi Asude MalkoçDr. Öğr. Üyesi Asude Malkoç
Öğretmenlik Mesleğine Tutum ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Umut ve Empatinin Aracı Rolü / The Mediating Role Of Hope And Empathy In The Relationship Between Attitude To Teaching Profession And Psychological Well-being
1138TürkçeDr. Mustafa Alperen KurşuncuDr. Mustafa Alperen Kurşuncu
Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer
Çekirdek Ailede Duygusal Süreçler ve Evlilik Doyumu: İlişkisel ve Öz-gelişimsel Yönelimlerin Aracı Rolü / Nuclear Family Emotional Process And Marital Satisfaction: The Mediator Roles Of Interrelational And Self-developmental Orientations
1141TürkçeArş. Gör. Dr. Faruk BozdagArş. Gör. Dr. Faruk Bozdag
Lisansüstü Öğrencisi Sabiha Bozdağ
Toplumsal Duyarlılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi / Development Of The Social Sensitivity Scale


1. Oturum Çarşamba 14:00-15:15
Hevsel Bahçeleri Salonu Aç
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. İdris Kadıoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Erkan Aydın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
169TürkçeProf. Dr. İdris KadıoğluProf. Dr. İdris Kadıoğlu
İstiklal Marşında Milli ve Manevi Değerler / National And Spiritual Values In Istiklal Anthem
521TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mustafa Said KıymazDr. Öğr. Üyesi Mustafa Said Kıymaz
Arş. Gör. İbrahim Doyumğaç
Arş. Gör. Canan Nimet Mert Duran
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Türleri Üzerine Hazırlıksız Konuşma Başarılarının Değerlendirilmesi Hakkında Bir Araştırma / A Study On Evaluation Of Unprepared Speaking Achievements Of Turkish Teacher Candidates On Text Types
666TürkçeDr. Erkan AydınDr. Erkan Aydın
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Hikâye Edici Metinlerin Kelime Sıklığı Bakımından İncelenmesi / Analysis Of The Story Texts ın The Class 5 Turkish Course Book ın Terms Of Word Frequency
720TürkçeDr. Erkan AydınDr. Erkan Aydın
Arş. Gör. Dr. Mustafa Kaya
Şimdiki Çocuklar Harika Eserinden Hareketle Aziz Nesin’in Çocuğa Yönelik Algıları / The Perceptions Of Aziz Nesin Towards The Child Based On The Work Of Simdiki Cocuklar Harika
799TürkçeLisansüstü Öğrencisi Orhan BeyazLisansüstü Öğrencisi Orhan Beyaz
Kuruluş Osman Adlı Televizyon Dizisinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi / Analysis Of Tv Series, KuruluŞ Osman, In Terms Of Cultural Transfer


2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Malabadi Salonu Aç
COĞRAFYA EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Eyüp Artvinli
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yazıcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
248TürkçeProf. Dr. Servet KarabağArş. Gör. Songül Aslan
Arş. Gör. Bilgen Orhan
Prof. Dr. Servet Karabağ
Coğrafya Öğretim Programında Küresel Sorunların Analizi / Analysıs Of Global Issues ın Geography Currıculum
1127TürkçeDr. Öğr. Üyesi Öznur YazıcıDr. Öğr. Üyesi Öznur Yazıcı
Koruma Coğrafyası Yönüyle Ortaöğretim Coğrafya Dersi Programı / Secondary Education Geography Course Program In Terms Of Conservation Geography
1178İngilizceProf. Dr. Eyüp ArtvinliProf. Dr. Eyüp Artvinli
How To Use Landscape Images In Geography Textbooks: Example Of Some Countries
1179İngilizceProf. Dr. Eyüp ArtvinliProf. Dr. Eyüp Artvinli
Evaluating Natural Disasters In Turkish Geography Textbooks2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Dicle Salonu Aç
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nesip Demirbilek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
229TürkçeDoç. Dr. Meltem Yalın UçarDoç. Dr. Meltem Yalın Uçar
Doç. Dr. Fırat Kıyas Birel
İlkokul Öğretmenlerinin Perspektifinden Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenlik Uygulaması / Teaching Profession And Teaching Practice From The Perspective Of Primary School Teachers
900TürkçeArş. Gör. Dr. Kibar GülArş. Gör. Dr. Kibar Gül
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Ateş
Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlarının Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Anlaşılması / Understanding Pre-service Teachers’ Mobile Learning Readiness Using Theory Of Planned Behavior
981İngilizceArş. Gör. Dr. Hasan Yücel ErtemArş. Gör. Dr. Hasan Yücel Ertem
Opinions Of Pedagogical Formation Students About Student Response System2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
İçkale Salonu Aç
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakan Pehlivan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
148TürkçeProf. Dr. Erol KılıçProf. Dr. Erol Kılıç
Orta Öğretim I. Kademe 6, 7, 8. Sınıflarda Görsel Sanatlar Dersinde Estetik Bilinçlenme ve Sanatta Farkındalık Bilincinin Oluşmasına Yönelik Program Önerisi / Secondary Education I. Levels 6, 7, 8th In The Classroom Program Proposal For The Formatıon Of Aesthetic Awareness And Art Awareness In Visual Art
236TürkçeArş. Gör. Lütfi AkdenizArş. Gör. Lütfi Akdeniz
Görsel Sanatlar Dersinde 8.sınıfların Banksy’nin Eserleri Etkisinde Yaptıkları Çalışmalar ile İlgili Görüşleri / Opinions Of 8th Grade Students About The Works Of Banksy Under The Effect Of Banksy In Visual Arts Course
592TürkçeProf. Dr. Hakan PehlivanProf. Dr. Hakan Pehlivan
Sanat Eserinde Esinlenme Mi Kopyalama Mı? / Inspiration Or Copy In Art Education
721TürkçePınar Özpolat AkdemirPınar Özpolat Akdemir
Doç. Dr. F. Evren Daşdağ
Performans Sanatının Önemine Dair Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Performans Sanatının Önemine Dair Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
943TürkçeDoç. Dr. Feryal Beykal OrhunDoç. Dr. Feryal Beykal Orhun
Resim-iş Eğitiminde Okuyan Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma / A Research On Measurement And Evaluation Methods Of Teacher Candidates Studying In Art Education
1100TürkçeArş. Gör. Dr. Remzi SanArş. Gör. Dr. Remzi San
Dijital Oyun Tasarımcılarının İçerik Anlatımı Sürecinde Kullandığı Sinematiklerin Eğitsel Aktarımlarının Çoklu Ortamla Öğrenmenin Bilişsel Kuramı Bağlamında İncelenmesi: Oddmar Platform Oyunu Örneği / Investigation Of The Educational Transfers Of Cinematics Used By Digital Game Designers In The Content Expression Process In The Context Of Cognitive Theory Of Multimedia Learning: Oddmar Platform Game Example2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Zerzevan Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
242TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sinem YaylalıProf. Dr. İjlal Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Sinem Yaylalı
Ortaokul Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Sorgulama Beceri Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Scale Perception Of The Secondary School Students 'scale Perception Of Science: Validity And Reliability Study
671TürkçeLisansüstü Öğrencisi Necmeddin Berk HamidiDr. Öğr. Üyesi İsmail Kinay
Lisansüstü Öğrencisi Necmeddin Berk Hamidi
Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / An Analysis Of Preservice Teachers’ Opinions About Micro Teaching Course
919TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nuran Güler KaradenizProf. Dr. Ali Osman Engin
Lisansüstü Öğrencisi Nuran Güler Karadeniz
İngilizce Ders Başarılarının Fen Lisesi Öğrencilerinin Özgüvenlerine ve Sosyalleşme Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effects Of English Course Achievements On Science High School Students' Self-confidence And Socialization Processes
932TürkçeÖğretmen Nihat YetkinDr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Öğretmen Nihat Yetkin
Öğretmen Medine Doğan
Öğretmen Emrullah Erk
İlkokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Sürecinde, Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarını Kullanmalarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluation Of Primary School Students' Use Of Information And Communication Technologies In Mathematics Learning Process In Terms Of Teacher's Views
998TürkçeÖğretmen Muhammet TuncaDr. Öğr. Üyesi Şule Çeviker Ay
Öğretmen Muhammet Tunca
Medya Okuryazarlığı Ders Kitabı Etkinliklerinin Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı Kazanımlarına ve Medya Okuryazarlığı Değerlerine Göre İncelenmesi / Investigation Of Media Literacy Textbook Activities According To Media Literacy Curriculum Objectives And Media Literacy Values2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
On Gözlü Köprü Salonu Aç
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Kabataş Memiş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
256TürkçeProf. Dr. Ali YıldızProf. Dr. Ali Yıldız
Bilimsel Çalışmaların Başlığında Yer Alan Araştırma ve İnceleme Sözcüklerinin Doğru Kullanılmasının Tartışılması / A Discussion On The Correct Use Of Research And Examination Words Included In The Titles Of Scientific Research Studies
305TürkçeDr. İbrahim BenekDr. İbrahim Benek
Doç. Dr. Funda Savaşçı Açıkalın
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritası Geliştirmesine Yönelik Fenomenolojik Bir Çalışma / A Phenomenological Study On Sixth-grade Students' Development Of Mind Maps
366TürkçeDr. İbrahim BenekDr. İbrahim Benek
Prof. Dr. Behiye Akçay
Türkiye’nin Kırsal Bir Bölgesindeki Yedinci Sınıf Öğrencilerinin 4006-tübitak Bilim Fuarları Destekleme Programı Kapsamında Yer Alan “araştırma Projeleri”ne Yönelik Bakış Açıları / Perspectives Of Seventh-grade Students In A Rural Area Of Turkey On "research Projects" Within The Scope Of 4006-tÜbİtak Science Fairs Support Program
868TürkçeDoç. Dr. Esra Kabataş MemişDoç. Dr. Esra Kabataş Memiş
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Nur Çakan Akkaş
Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Bilginin Oluşum Sürecine Yönelik Düşünceleri / Elemantary School Teachers' Thoughts On The Formation Process Of Scientific Knowledge
1115TürkçeDr. Kadriye BayramDr. Kadriye Bayram
Prof. Dr. Salih Ateş
Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Özgü Pedagojik Alan Bilgisi Tanımlamaları ile İlişkisel Çıkarımlarındaki Gelişime Yönelik Karşılaştırmalı Analiz / Comparative Analysis On Development Of Pre-service Teachers’ Socio-scientific Issues-specific Pedagogical Content Knowledge Definitions And Their Relational Inferences2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Bahar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Selman Tunay Kamer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
100TürkçeDoç. Dr. Selman Tunay KamerDoç. Dr. Selman Tunay Kamer
İbrahim Alâeddin Gövsa ve Karma Eğitimle İlgili Fikirleri / İbrahİm AlÂeddİn GÖvsa And His Opinions Of Coeducation
815TürkçeArş. Gör. Abdulkadir KurtArş. Gör. Abdulkadir Kurt
Prof. Dr. Erdoğan Köse
Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisinin Bibliyometrik Analizi / Bibliometric Analysis Of The Journal Of Vocational Education And Training
1172TürkçeProf. Dr. Hüseyin Hüsnü BaharProf. Dr. Hüseyin Hüsnü Bahar
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi / Examining The Life Satisfaction Levels Of University Students
1190TürkçeProf. Dr. Hüseyin Hüsnü BaharProf. Dr. Hüseyin Hüsnü Bahar
Ebeveyn Öğrenim Durumuna Göre Üniversite Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik Algısı ve Bu Algının Akademik Başarıyı Yordama Gücü / Academic Self-efficacy Perception Of University Students According To Parents' Education Status And Predictive Power Of This Perception On Academic Achievement2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mukadder Boydak Özan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ağalday
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
364TürkçeArş. Gör. Aslı YurttaşProf. Dr. Murat Taşdan
Arş. Gör. Aslı Yurttaş
Arş. Gör. Ziyaeddin İpek
Türkiye’de Göç ve Eğitim: Sistematik Gözden Geçirme / Migration And Education In Turkey: A Systematic Review
414TürkçeÖğretmen Ahmet KaragözoğluProf. Dr. Mukadder Özan
Öğretmen Ahmet Karagözoğlu
Öğr. Gör. Dr. Hakan Polat
Ortaöğretim Kurumlarında Rehberlik Servisine Yönlendirilen İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Çözümüne İlişkin Rehber Öğretmen Görüşleri / Unwanted Student Behaviors That Referred To The Guidance Service In Secondary Education Institutions And Guidance Teacher's Views On The Solution
509TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nizamettin ErkekLisansüstü Öğrencisi Nizamettin Erkek
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ağalday
Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetme Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının İncelenmesi / Investigation Of Teachers' Perceptions On School Principals' Conflict Management Skills
1095TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hatice YılmazDr. Öğr. Üyesi Akif Köse
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Yılmaz
Eğitim Yönetimi Alanı Akademisyenlerine Göre Okul Müdürlerince Yapılan Ders Denetimlerinin Denetim İlkelerine Uygunluğu / The Compliance Of Course Supervision Conducted By School Principals To The Supervision Principles According To Education Administration Academics2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yaşar Kondakçı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Fatma Kesik
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
181TürkçeLisansüstü Öğrencisi Osman KeleşLisansüstü Öğrencisi Osman Keleş
Doç. Dr. Uğur Akın
Eğitimde Ödül ve Ceza Kullanımı: “beni Ödülle Cezalandırma” Kitabının Öğretmen Görüşlerine Etkisi / Reward And Punishment In Education:the Effect Of ‘’don’t Punish Me With An Award’’ Book On Teacher
465TürkçeDr. Fatma KesikDr. Fatma Kesik
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Öğretmenlerin Değişime Hazır Olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Investigation Of The Levels Of Teachers' Readiness For Change According To Certain Variables
639TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yusuf KılıçLisansüstü Öğrencisi Yusuf Kılıç
Doç. Dr. Hüseyin Fazlı Ergül
Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerine İlişkin Öğretmen Algıları Nasıldır? / What Are The Teachers 'perceptions Of School Administrators' Leadership Styles?
1049TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ramazan ErtürkLisansüstü Öğrencisi Ramazan Ertürk
Öğretmen Özerkliği: Kavramsal Bir İnceleme / Teacher Autonomy: A Conceptual Analysis
1054TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ramazan ErtürkLisansüstü Öğrencisi Ramazan Ertürk
Öğretmenlerin İçsel Motivasyonları ile İşe Angaje Olma Davranışları Arasındaki İlişki / The Relationship Between Teachers' Intrinsic Motivations And Their Work Engagement Behavior2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Keçi Burcu Salonu Aç
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakkı Yazıcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Vural Tünkler
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
184TürkçeDr. Öğr. Üyesi Vural TünklerDr. Öğr. Üyesi Vural Tünkler
Sosyal Bilgiler Lisans Öğrencilerinin Öğretme Motivasyonlarının İncelenmesi / Examination Of Motivation To Teach Of Undergraduate Social Studies Students
445TürkçeProf. Dr. Hakkı YazıcıProf. Dr. Hakkı Yazıcı
Lisansüstü Öğrencisi Abdurrahman Ertürk
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Kimlik Çeşitleri Bakımından İncelenmesi / Investigation Of Social Studies Curriculum In Terms Of Identity Types
478TürkçeProf. Dr. Nusret KocaProf. Dr. Nusret Koca
Lisansüstü Öğrencisi Cemal Bilgiç
Sosyal Bilgiler Dersinde Ters Yüz Öğrenme Modeline İlişkin Öğrenci Görüşleri / Student Opinions On Flipped Learning Model In Social Studies Course
582TürkçeÖğretmen Canan KaraçağılÖğretmen Canan Karaçağıl
Hukuk ve Adalet Dersi Çerçevesinde Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Sorunlarla İlgili Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Attitudes And Opinions Of Secondary School Students About Social Problems Within The Framework Of Legal And Justice Course
660TürkçeProf. Dr. İsmail DemircioğluDoç. Dr. Ebru Demircioğlu
Arş. Gör. Ayça Sümeyra Aykut
Prof. Dr. İsmail Demircioğlu
Eğitim Alanında Göçle İlgili Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi / Evaluation Of Academic Studies On Migration In The Field Of Education2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Ben-u Sen Salonu Aç
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Serdal Seven
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bengü Türkoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
89TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kübra DemirLisansüstü Öğrencisi Kübra Demir
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Soysal
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorularının Türevlerinin Araştırılması / Exploring The Typologies Of The Questions Of Preschool Teachers
812TürkçeLisans Öğrencisi Esra Nur GençoğlanLisans Öğrencisi Esra Nur Gençoğlan
Dr. Öğr. Üyesi Bengü Türkoğlu
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Açık Hava Oyunları (etkinlikleri) Hakkındaki Görüşleri (konya İli Örneği) / Preschoolers’ Opinions About Outdoor Games (activities) (the Case Of Konya Province)
987TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sinem ÇakırDr. Öğr. Üyesi Gülhan Güven
Lisansüstü Öğrencisi Sinem Çakır
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Genç
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yayımlanmış Resimli Hikâye Kitaplarının Konularına Göre İncelenmesi / Analysis Of Published Picture Story Books For Preschool Children By Subject
1051TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yasemin FıratLisansüstü Öğrencisi Yasemin Fırat
Sosyal Medyadaki Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Sanat Etkinliklerinin Yaratıcılık Bakımından İncelenmesi / An Analysis Of Art Activities For Preschool Children In Social Media In Terms Of Creativity
1101TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sevilay ÇubukLisansüstü Öğrencisi Sevilay Çubuk
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sahillioğlu
Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Dönemi Duygusal İstismarı Farkındalık ve Bilgi Düzeyi / Awareness And Knowledge Level Of Preschool Teachers' Emotional Abuse In Early Childhood2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Sur Salonu Aç
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ömür Gürdoğan Bayır
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ferat Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
194TürkçeDoç. Dr. Ömür Gürdoğan BayırDoç. Dr. Ömür Gürdoğan Bayır
Doç. Dr. Melis Yeşilpınar Uyar
Öğretmen Adaylarının Kompozisyonlarında ve Resimlerinde Eğitim: Göstergebilimsel Bir Analiz / Education In The Essays And Paintings Of Prospective Teachers: A Semiotic Analysis
493TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve Can YıldırımLisansüstü Öğrencisi Merve Can Yıldırım
Doç. Dr. Murat Çalışoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin “ilkokul Öğrencileri İçin Oyun” Kavramına İlişkin Metaforları / Primary School Teachers’ Metaphors About The Concept Of Playing Game For Primary School Student
643TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşe ÖzçınarLisansüstü Öğrencisi Ayşe Özçınar
İlkokul 4. Sınıf Programında Yer Alan Milli Kültürümüz Konusunun Okul Dışı (outdoor) Bir Öğrenme Ortamı Olan Müzede Etkinliklerle Desteklenerek Öğretilmesi. / Teaching The Subject Of Our National Culture In Primary School 4th Grade Program By Supporting Activities In The Museum, Which Has An Outdoor Learning Environment.
714TürkçeLisansüstü Öğrencisi İbrahim CeyhanLisansüstü Öğrencisi İbrahim Ceyhan
Lisansüstü Öğrencisi Yağmur Salman
Doç. Dr. Murat Çalışoğlu
2009-2019 Yılları Arası Sınıf Öğretmenliği ve Zamanla Değişen İsmiyle Sınıf Eğitimi Bölümlerinde Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi / A Meta-analysİs On Postgraduate Theses In The Field Of Classroom Education
1204TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ferat YılmazDr. Öğr. Üyesi Ferat Yılmaz
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (2018) Kazanımlarının Karakter Güçleri Açısından İncelenmesi / The Examination Of The Learning Outcomes Of The Life Sciences Curriculum (2018) In Terms Of Character Strengths2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Alim Kaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Birsen Şahan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
113TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bahadır ÖzcanDr. Öğr. Üyesi Bahadır Özcan
Lisansüstü Öğrencisi Yusuf Ziya Kültür
Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavına İlişkin Aile, Arkadaş ve Öğretmen Başarı Beklentisi ile Sınav Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigating The Relationship Between Achievement Expectation From Family, Friends, And Teacher And Achievement Regarding University Entrance Exam
189TürkçeDoç. Dr. Adem PekerDoç. Dr. Adem Peker
Arş. Gör. Muhammed Akat
Ergenlerin Gelişimsel Rehberlik İhtiyaçlarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of The Scale For Determining The Needs Guidance Developmental Of Adolescents
535TürkçeDr. Öğr. Üyesi Birsen ŞahanDr. Öğr. Üyesi Birsen Şahan
Ebeveyn-çocuk Rolleri Değişimi Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri / Development Of Parent-child Role Reversal Scale And Psychometric Properties
672TürkçeArş. Gör. Kasım SezginArş. Gör. Kasım Sezgin
Dr. Bünyamin Han
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Manevi İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigating The Relationship Between Internet Addiction And Spirituel Well Being Levels Of High School Students
1033TürkçeArş. Gör. Saadet ZümbülArş. Gör. Saadet Zümbül
Genç Yetişkinlerde Ruminasyon Eğilimine Öğrenilmiş Pasiflik Yönünden Bakış: Koruyucu ve Otoriter Ebeveyn Tutumları ile Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Rolü Algılarının Yordayıcı Rolleri / A Look On The Rumination Tendency In Terms Of Learned Passivity In Young Adults: Predictive Roles Of The Perceived Protective And Authoritarian Parental Attitudes And Traditional Gender Role Perceptions


2. Oturum Çarşamba 15:30-16:45
Hevsel Bahçeleri Salonu Aç
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Engin Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Yıldız Yenen Avcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
60TürkçeProf. Dr. Engin YılmazProf. Dr. Engin Yılmaz
Türk Çocuk Edebiyatında Şiddet Olgusu Kapsamında Dil Kullanımı / Language Use Within The Scope Of Violence In Turkish Children's Literature
335TürkçeÖğretmen Hamdi KaramanÖğretmen Hamdi Karaman
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Yılar
2005’ten Günümüze Türkçe Öğretim Programlarında Okuma Yazma Öğretimi Alanındaki Değişimler / Changes İn Teaching Of Literacy İn Turkish Curricula From 2005 To Present
668TürkçeArş. Gör. Emir YeganehArş. Gör. Emir Yeganeh
Doç. Dr. Dilek Ceran
İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından İncelenmesi / Investigation Of Primary School Turkish Textbooks In Terms Of Intangible Cultural Heritage
1002TürkçeArş. Gör. Rukiye Işık AydınArş. Gör. Rukiye Işık Aydın
Türkçe Öğrenen Yabancıların Konuşurken Kurdukları Cümleler Üzerine Bir İnceleme / A Study On Sentences Made While Speaking By Turkish Learning Foreigners
1142TürkçeDr. Yıldız Yenen AvcıDr. Yıldız Yenen Avcı
Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Bağlaçlar / Conjunctions In Turkey Turkish Proverbs
1143TürkçeDr. Yıldız Yenen AvcıDr. Yıldız Yenen Avcı
Sınıf İçinde Olumsuz Davranış Gösteren Öğrencilerin Türkçe Dersi ve Okul Kavramına Yönelik Görüşleri / The Views Of Students Who Have Negative Behaviors In The Classroom Towards Turkish Lessons And School Concept


3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Malabadi Salonu Aç
COĞRAFYA EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Meydan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Cennet Şanlı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
912TürkçeLisansüstü Öğrencisi Dilek AkçaLisansüstü Öğrencisi Dilek Akça
Prof. Dr. Ali Meydan
Coğrafya Dersi Dijital Okuryazarlık Becerisi ve Lise Öğrencilerinin Uygulama Düzeyleri / Digital Literacy Skills And Application Levels Of High School Students In Geography
1019TürkçeDr. Öğr. Üyesi Cennet ŞanlıDr. Öğr. Üyesi Cennet Şanlı
Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / An Investıgatıon Of Geography Preservice Teachers’ Opinions Towards Scıentıfıc Research Process
1135TürkçeArş. Gör. Dr. Rukiye AdanalıArş. Gör. Dr. Rukiye Adanalı
Müze ve Kütüphanelerde Konum Tabanlı Mobil Oyunlar: Geocaching, Scavenger Hunt, Actionbound / Location-based Mobile Games In Museums And Libraries: Geocaching, Scavenger Hunt, Actionbound
1167TürkçeArş. Gör. Dr. Rukiye AdanalıArş. Gör. Dr. Rukiye Adanalı
Eğitim Araştırmalarında Enerji Kavramı: 2006-2019 Dönemi Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi / Energy Concept In Educational Researches: A Content Analysis Of The Postgraduate Theses Of 2006-20193. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Dicle Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Behçet Oral
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet Çoban
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
635TürkçeÖğretmen Hüseyin AslanÖğretmen Hüseyin Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt
İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının ve Uygulamalarının Öğrencilere Üst Düzey Düşünme Becerilerini Kazandırma Durumlarının İncelenmesi / Analysis Of Students’ Attainment Levels Of High Order Thinking Skills Through Primary School Fourth Grade Science Curriculum And Implementations
690TürkçeÖğretmen Şükriye GürbüzÖğretmen Şükriye Gürbüz
Dr. Öğr. Üyesi Halime Şenay Şen
İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi / Investigation Of English Teachers' Curriculum Fidelity
928TürkçeÖğretmen Sedat ÖnenÖğretmen Sedat Önen
Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Gelişmesi Önündeki Engeller: Bir Araştırma Derlemesi / Barriers To The Development Of Students' Creativity: A Research Review
1045TürkçeÖğretmen Nefise Ömerağa ÇelikÖğretmen Nefise Ömerağa Çelik
Doç. Dr. Serdal Işıktaş
İlköğretimde Ev Ödevi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Teachers' Views On Homework Practices In Primary Education
1123TürkçeÖğretmen Esra BülbülÖğretmen Esra Bülbül
Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Candan Hamurcu
Teknopedagoji Alanında Yapılan Çalışmalara İlişkin İçerik Analizi / Content Analysis Of Works In The Field Of Technopedagogy3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
İçkale Salonu Aç
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Serdar Tuna
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
213TürkçeProf. Dr. Meliha YılmazProf. Dr. Meliha Yılmaz
Öğr. Gör. Mehmet Ali Gökdemir
5.sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Fıkralar Kaynaklı Seramik Rölyef Çalışmaları / The Efect Of Anecdotes On Ceramic Reliefs At The 5 Grade Visual Art Classes
214TürkçeÖğr. Gör. Mehmet GökdemirÖğr. Gör. Mehmet Gökdemir
Lisansüstü Öğrencisi Sevgi Yaşa
Anasınıfı Sanat Etkinliklerinde Çocuk Şarkıları Kaynaklı Seramik Rölyef Çalışmaları / Ceramic Relief Studies Based On Children's Songs In Preschool Art Activities
227TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ahmet TuliçelikLisansüstü Öğrencisi Ahmet Tuliçelik
Lisansüstü Öğrencisi Tolgahan Şahin
Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Çocuklarına Özel Resim Dersi Aldıran Velilerin Bu Derse İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Examining The Views Of Parents Regarding Private Painting Lessons Taken By Their Children
252TürkçeÖğr. Gör. Şebnem NoyatÖğr. Gör. Şebnem Noyat
Okul Öncesi Öğrencilerin Sanat Eğitimi Dersinde Üç Boyutlu Tasarım Çalışmasında Montessori Yaklaşım Yöntemi / Preschool Students In Art Education Course In Three Dimensional Design Work Montessori Approach Method
253TürkçeÖğr. Gör. Şebnem NoyatÖğr. Gör. Şebnem Noyat
Sanat Eğitiminin Tekstil Tasarımdaki Önemi ‘‘vincent Van Gogh’un Eserlerinin, Tekstil Tasarımında Uygulama Örneği’’ / Importance Of Art Education In Textile Design ‘‘application Of Vincent Van Gogh's Works In Textile Design’’3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Zerzevan Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. İlhami Bulut
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
442TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülşah MalkamakLisansüstü Öğrencisi Gülşah Malkamak
Doç. Dr. Gülgün Bangir Alpan
İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Teneffüsle İlgili Görüşleri / Primary And Secondary School Students' Views On Break Time
794TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sefa SarıkoçLisansüstü Öğrencisi Sefa Sarıkoç
Prof. Dr. Remzi Yavaş Kıncal
Türkiye’de Eleştirel Düşünme Araştırmalarına Yönelik Sistematik Bir İnceleme / A Systematic Review Towards Critical Thinking Research In Turkey
878TürkçeLisansüstü Öğrencisi Caner SunayLisansüstü Öğrencisi Caner Sunay
Doç. Dr. Adnan Taşgın
Ortaöğretim T.c İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeli Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Secondary Education Turkish Revolution History And Kemalism Curriculum According To Teachers' Views In The Context Of Educational Criticism Model
1193TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülin YakıtLisansüstü Öğrencisi Gülin Yakıt
Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar
Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrenci ve Velilerin Birinci Ara Tatile İlişkin Görüşleri / The Parents’ And The Anatolian High School The 11th Grade Students’ Views About The First Fall Break Holiday3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
On Gözlü Köprü Salonu Aç
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Şenocak
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Kabataş Memiş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
78TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nergiz AtikProf. Dr. Erdal Şenocak
Lisansüstü Öğrencisi Nergiz Atik
Nanobilim ve Nanoteknoloji Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların Genel Eğilimleri / Trends Of Nanoscience And Nanotechnology Education Research In Turkey
93TürkçeÖğretmen Mehmet Ali PınarLisansüstü Öğrencisi Songül Büşra Şener
Lisansüstü Öğrencisi Mücahit İsmailoğlu
Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül
Öğretmen Mehmet Ali Pınar
Öğretmen Adaylarının Epilepsiye Karşı Bilgi, Tutum ve Davranışları / Pre-servİce Teachers' Knowledge, Attitude And Behaviors Against Epilepsy
241İngilizceLisansüstü Öğrencisi Havva SağlamDoç. Dr. Sevda Yerdelen-damar
Doç. Dr. Fikret Korur
Lisansüstü Öğrencisi Havva Sağlam
Interrelationships Among Science And Mathematics Achievement, Socioeconomic Status, Gender And Stem Career Interest
526TürkçeDoç. Dr. Esra Kabataş MemişDr. Muhittin Öz
Doç. Dr. Esra Kabataş Memiş
Atbö Yaklaşımına Entegre Edilen Çoklu Modsal Betimleme Kullanımının 6. Sınıf Öğrencilerin “güneş Sistemi ve Tutulmalar” Ünitesindeki Akademik Başarılarına Etkisi / Effect Of Swh Approach With Using Multi Modal Representation On 6th Grade Students Academic Achievement Of “solar System And Eclipses” Unit
704TürkçeLisansüstü Öğrencisi Güldan GünDoç. Dr. Hülya Aslan Efe
Lisansüstü Öğrencisi Güldan Gün
Stem Eğitiminin Tutuma Etkisi: Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Meta-sentezi / The Efect Of Stem Education To Attitude: Meta-synthesis Of The Masters Thesis Made In Turkey3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
133TürkçeLisansüstü Öğrencisi İmran AzboyLisansüstü Öğrencisi İmran Azboy
Lisansüstü Öğrencisi Arzu Şahin
Koda (köy Okulları Değişim Ağı) ve Öğretmen Toplulukları / Koda (village Schools Changing Network) And Teachers Communities Programmes
362TürkçeLisansüstü Öğrencisi Pınar BaydurLisansüstü Öğrencisi Pınar Baydur
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Öğretmen Görüşlerine Göre Zümre Öğretmenler Kurulu Kararlarının Gerçekleşme Durumu / The Realization Of Coterie Teachers Board Decisions According To Teachers' Views
446TürkçeDr. Öğr. Üyesi Şule Betül TosuntaşDr. Öğr. Üyesi Şule Betül Tosuntaş
Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Öz-yeterliklerinin İncelenmesi / Investigation Of Prospective Teachers' Self-efficacy Of Technopedagogical Content Knowledge
495TürkçeLisansüstü Öğrencisi Vahit Ağa YıldızLisansüstü Öğrencisi Vahit Ağa Yıldız
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Öğretmenlerin Sene Başı ve Sene Sonu Mesleki Seminerlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Teachers' Opinions On Professional Seminars At The Beginning And End Of The Year
859TürkçeDr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpaslan SulakDr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpaslan Sulak
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen, Öğretmenlik Mesleği ve Üniversite Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of University First Grade Students For Teacher, Teaching Profession And University Concepts3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Türkan Argon
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Züleyha Ertan Kantos
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
28TürkçeGülseda KirişciProf. Dr. Niyazi Can
Gülseda Kirişci
Eğitim Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Görüşleri / Educational Managers Remarks On The Glass Ceiling Syndrome
108TürkçeÖğretmen Özgür Sami AkgülÖğretmen Özgür Sami Akgül
Prof. Dr. Habib Özkan
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Öğrencilerine Yönelik Hoşgörü Algılarının İncelenmesi / Investigation Of Teachers' Perceptions Of Tolerance To Their Students According To The Opinions Of The Teachers
399TürkçeÖğretmen Özgür Sami AkgülÖğretmen Özgür Sami Akgül
Prof. Dr. Habib Özkan
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Öğrenci, Okul İdaresi ve Topluma Karşı Sorumluluk Algılarının İncelenmesi / Examining Teachers' Perceptions Of Responsibility Towards Students, School Administration And Society According To Their Opinions.
817TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mustafa KemerLisansüstü Öğrencisi Mustafa Kemer
Prof. Dr. Soner Polat
Damgalama Yaşayan Öğretmenlerin İmajları
1121TürkçeDr. Züleyha Ertan KantosDr. Züleyha Ertan Kantos
Prof. Dr. Zuhal Topcu
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen ve Yöneticilerin Hesap Verebilirlikleri / Accountability Of Teachers And Managers In Dıstance Educatıon3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Figen Ereş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
412TürkçeLisansüstü Öğrencisi Cemal Bilge KapçakDoç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya
Lisansüstü Öğrencisi Cemal Bilge Kapçak
Okul Müdürlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları / Leisure Time Habits Of School Principles
971İngilizceProf. Dr. Figen EreşProf. Dr. Figen Ereş
A Study On Immigrant Education Policies For Integration Of Immigrants
1047TürkçeÖğretmen Alper ÇelebiÖğretmen Alper Çelebi
Doç. Dr. Serdal Işıktaş
İlkokul Öğretmenlerinin Ders İşleyişinde Teknolojik Araç Kullanımına Yönelik Tutumları / Attitudes Of Primary School Teachers Towards The Use Of Technological Tools In Course Teaching
1124TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülbahar MelikProf. Dr. Figen Ereş
Lisansüstü Öğrencisi Gülbahar Melik
Lisansüstü Öğrencisi Eda Çarıkçı
Türkiye’deki Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Toplumsal Kalkınmaya Etkileri / Effects Of Syrian Refugees On Societal Development In Turkey3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Keçi Burcu Salonu Aç
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Cemil İnan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
98TürkçeLisans Öğrencisi Hediye DemirLisans Öğrencisi Hediye Demir
Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu
Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Öğretmen Adayları Gözünden İncelenmesi / Investigation Of Teaching Styles Of Mathematics Teachers By Observations Of Preservice Teachers
596TürkçeÖğretmen Ali EricekDr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın
Öğretmen Ali Ericek
Tam Sayılar Konusuna Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması / Developing An Achievement Test For Integers
1000TürkçeÖğretmen Aykan AkçaDr. Öğr. Üyesi Kamil Akbayır
Öğretmen Aykan Akça
Sınıf Öğretmenlerinin Doğal Sayıları ve Doğal Sayılarla Dört İşlem Kavramlarını Bilme Düzeyleri / Classroom Teachers' Knowledge Of Natural Numbers And Four Process Concepts With Natural Numbers
1001TürkçeÖğretmen Aykan AkçaDr. Öğr. Üyesi Kamil Akbayır
Öğretmen Aykan Akça
Sınıf Öğretmenlerinin Kesir, Kesir Sayısı ve Ondalık Sayı Kavramlarını Bilme Düzeyleri / Level Of Class Teachers' Knowledge Of Fraction, Fraction Number And Decimal Number Concepts3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Ben-u Sen Salonu Aç
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Mercan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
466TürkçeProf. Dr. Yaşare Aktaş ArnasÖğr. Gör. İmray Nur
Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas
Okul Öncesi Dönemde Ebeveyn-çocuk Bağlanması ve Arkadaşlık: Öğretmen-çocuk İlişkilerinin Düzenleyici Rolü / Parent-child Attachment And Friendship In Early Childhood: Teacher-child Relationship As Moderator
577TürkçeÖğr. Gör. İmray NurÖğr. Gör. İmray Nur
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kale
Okul Öncesi Dönem Çocukların Problem Davranışları ve Arkadaşlık İlişkilerinin Niteliği / Preschool Children's Problem Behaviors And Friendship Quality
625TürkçeProf. Dr. Gürbüz OcakProf. Dr. Gürbüz Ocak
Öğr. Gör. Burak Olur
Lisansüstü Öğrencisi Mine Eker Uz
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Preschool Teachers' Attitudes Towards The Use Of Technological Tools In Terms Of Various Variables
732TürkçeLisansüstü Öğrencisi Büşra BilirDr. Öğr. Üyesi Zerrin Mercan
Arş. Gör. Mihriban Özcan
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Bilir
Lisansüstü Öğrencisi Leman Özkurt
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yapı-inşa Süreçlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma / The Qualitative Research On The Preschoolers Construction Process3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Sur Salonu Aç
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim Diken
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Elif Akay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
775TürkçeÖğretmen Cengiz AndiçiÖğretmen Cengiz Andiçi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Özel Eğitim Meslek Okullarinda Engellilere Yönelik Verilen Eğitimin Etkililiği / Effectiveness Of Education Given For Disabled Students Studying In Special Education Vocational Schools
829TürkçeDr. Öğr. Üyesi Derya GirginDr. Öğr. Üyesi Derya Girgin
Prof. Dr. Çavuş Şahin
Özel Eğitim Dersi Alan Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examining The Attitudes Of Teacher Candidates Taking Special Education Courses Regarding Inclusive Education In Terms Of Various Variables
856TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ömer ErdimezDr. Öğr. Üyesi Ömer Erdimez
Arş. Gör. Emir Yeganeh
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Algıları / Pre-service Elemantary School Teachers' Perceptions Of Special Education
1015TürkçeLisansüstü Öğrencisi Seher ÇelikLisansüstü Öğrencisi Seher Çelik
Özel Eğitim Öğrencilerine Hayat Bilgisi Dersinde Duyu Organları Konusunun 5e Yöntemi ile Sunulmasının Etkililiği / The Effectiveness Of Teaching Sensory Organs Subject To Special Education Students With The 5e Method
1176TürkçeDr. Öğr. Üyesi Elif AkayDr. Öğr. Üyesi Elif Akay
İşitme Kayıplı Öğrencilerin Eğitiminde Materyal Kullanımının Önemi / The Importance Of Using Materials In Education Of Students With Hearing Impairment


3. Oturum Çarşamba 17:00-18:15
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Başaran Gençdoğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Suat Kılıçarslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
63TürkçeProf. Dr. Başaran GençdoğanProf. Dr. Başaran Gençdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Gülbahçe
Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutumunun Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Doyumunu Yordaması / A Good Parent Is Not Always The Parent Who Does Everything, Every Time For His/her Child: Prediction To Psychological Well-being And Life Satisfaction Of Helicopter Parent Attitude
267TürkçeProf. Dr. Selahiddin ÖğülmüşProf. Dr. Selahiddin Öğülmüş
Arş. Gör. Furkan Kaşıkcı
Yeni Bir Kültürel Farklılaşma Boyutu Olarak Hücum Kültürü ve Savunma Kültürü Ölçeğinin Geliştirilme Çalışması / Development Study Of Attacking Culture And Defending Culture Scale As A New Cultural Differentiation Dimension
555TürkçeUzman Ayşe Rojda AbbasigilUzman Ayşe Rojda Abbasigil
Prof. Dr. Banu İnanç Yazgan
Evli Bireylerde Sosyal Medya Kullanım Süresi, Kişilerarası İletişim Becerileri ve Evlilik Doyum İlişkisi / The Relatıonshıp Between Socıal Medıa Usage Perıod, Interpersonal Skılls And Marrıage Satısfactıon In Marrıed Indıvıduals
995TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yunus AkanDr. Öğr. Üyesi Yunus Akan
Ergen Öğrencilerinin Arkadaş Kıskançlığı, Özyeterlik ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation Of Friend Jealousy, Self-efficacy And Self-esteem Levels Of Adolescent Students
1043TürkçeDr. Öğr. Üyesi Suat KılıçarslanDr. Öğr. Üyesi Suat Kılıçarslan
Cinsiyet, Eğitim Düzeyi, Çocuk Sayısı ve Gelir Düzeyinin Evlilik Uyumu ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkideki Moderatör Etkisi / The Moderating Effect Of Gender, Education Level, Number Of Children And Income Level On The Relationship Between Marital Adjustment And Communication Skills


4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Malabadi Salonu Aç
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Umut Canlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
1079TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kurtca Enes DemirciLisansüstü Öğrencisi Kurtca Enes Demirci
Doç. Dr. Umut Canlı
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi (tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği) / Investigation Of Sports Attachment Levels Of Physical Education And Sports High School Students (example Of Tekirdağ Namık Kemal University)
1108TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aydın TufanLisansüstü Öğrencisi Aydın Tufan
Doç. Dr. Umut Canlı
Türk Ulusal Kadın Softbol Takımının Antropometrik Değişkenleri ve Motor Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Anthropometric Variables And Motor Efficiencies Of Turkish National Women's Softball Team
1109TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aslıhan BuksurLisansüstü Öğrencisi Aslıhan Buksur
Doç. Dr. Umut Canlı
6-9 Yaş Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Parametrelerinde Cinsiyetin Rolü / Role Of Gender In Physical Fitness Parameters Amongst The Children Between 6-9
1110TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aslıhan BuksurLisansüstü Öğrencisi Aslıhan Buksur
Doç. Dr. Umut Canlı
İlkokul Öğrencilerinde Motor Yeterlilik Unsurlarının Korelasyonları / Correlation Of Motor Skill Elements Amongst The Primary School Students
1111TürkçeLisansüstü Öğrencisi Süleyman ViranLisansüstü Öğrencisi Süleyman Viran
Doç. Dr. Umut Canlı
Doç. Dr. Aydın Karaçam
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Futbol Alan Bilgisi Düzeylerinin İncelenmesi / Analysis Of Football Field Knowledge Level Of Physical Education Teachers4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Dicle Salonu Aç
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Dinçer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
209TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet RamazanoğluDr. Öğr. Üyesi Mehmet Ramazanoğlu
Oyunlaştırılmış Kodlama Eğitimin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Gamified Coding Education On Computational Thinking Skill Levels Of Secondary School Students
441TürkçeLisansüstü Öğrencisi Candeğer AkmanDoç. Dr. Mehmet Akif Ocak
Lisansüstü Öğrencisi Candeğer Akman
Programlama Eğitiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi / The Effect Of Programming Education On Grade 5 Students' Problem - Solving Skills
651TürkçeArş. Gör. Yusuf İslam BolatArş. Gör. Yusuf İslam Bolat
Arş. Gör. Dr. Tuncay Ardıç
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi
871TürkçeDr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpaslan SulakDr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpaslan Sulak
Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel İnternet Okuryazarlığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examining The Media Literacy And Critical Internet Literacy Of Teacher Candidates In Terms Of Some Variables
1146TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yasemin YaylaLisansüstü Öğrencisi Yasemin Yayla
Doç. Dr. Sibel Somyürek
Sosyal Öğrenme Ortamlarından Gerçek Hayattaki Geometri Örneklerinin Paylaşılması / Sharing Real-life Geometry Examples Through Social Learning Environments4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
İçkale Salonu Aç
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Berivan Ekinci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
145TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yahya HiçyılmazDr. Öğr. Üyesi Yahya Hiçyılmaz
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Vicdan Kavramına Yönelik Metaforik Algıları / Visual Arts Teacher Candidates’ Metaphoric Perceptions For The Concept Of Conscience
462TürkçeDr. Öğr. Üyesi Berivan EkinciDr. Öğr. Üyesi Berivan Ekinci
Dr. Öğr. Üyesi Derya Evran
Çocuk Servislerine Çizilen Görsellerin Hasta Çocuklar Üzerindeki Etkileri / The Effects Of The Visuals Drawn On The Walls Of Pediatric Surgery Service On The Children In The Service
708TürkçeLisansüstü Öğrencisi İbrahim Halil DemirDoç. Dr. Şeyda Eraslan Taşpınar
Lisansüstü Öğrencisi İbrahim Halil Demir
Sanat Tarihinden Örneklerle Resim Sanatının Toplumsal Vicdan Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Painting On Social Conscience With Examples From Art History
890TürkçeÖğretmen Ayşenur BakırhanÖğretmen Ayşenur Bakırhan
Doç. Dr. Orhan Taşkesen
Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumları ve Alan Bilgisi Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştırma / The Attitudes Of The Class Teachers On The Course Of Visuals Understanding
891TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yasemin GülDr. Öğr. Üyesi Yasemin Gül
Kil Uygulaması Etkinliklerinin 4 Yaş Grubu Öğrencilerin Yaratıcılık ve Motivasyonlarına Etkisi / The Effect Of Clay Application Activities On Creativity And Motivations Of 4 Years Of Students4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
On Gözlü Köprü Salonu Aç
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Paşa Yalçın
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Menşure Alkış Küçükaydın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
633TürkçeLisansüstü Öğrencisi Suzan AtmacaLisansüstü Öğrencisi Suzan Atmaca
Prof. Dr. Paşa Yalçın
Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumuna Etkisi / The Effect Of The Bussed Primary School On Students' Attitude Towards Science Lesson
1089TürkçeÖğretmen Gökhan TaşkınÖğretmen Gökhan Taşkın
Prof. Dr. Gökhan Aksoy
2013 ve 2018 Fen Öğretim Programlarına İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi / Investigation Of Study Conducted In 2013 And 2018 On The Science Curriculum
1158TürkçeDoç. Dr. Menşure Alkış KüçükaydınDoç. Dr. Menşure Alkış Küçükaydın
Neden Öğretmen Olmak İstiyorum? / Why Do I Want To Be A Teacher?
1160TürkçeDoç. Dr. Menşure Alkış KüçükaydınDoç. Dr. Menşure Alkış Küçükaydın
Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları: Ereğli Bilsem Örneği / Scientist Images Of Science And Art Center Students: The Example Of Ereğli Science And Art Center4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gültekin
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Özgür Osman Demir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
315TürkçeÖğretmen Aslıhan HafızoğluÖğretmen Aslıhan Hafızoğlu
Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Argümantasyon Çalışmalarının İncelenmesi (literatür Karşılaştırması) / Investigation Of Argumentation Studies In Science Education (literature Comparison)
384TürkçeÖğretmen Cihan TezuçarÖğretmen Cihan Tezuçar
Doç. Dr. Fatma Sadık
Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkeleri Benimseme ile Etkili Öğretmen Özellik ve Davranışlarına Sahip Olma Durumlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi / An Investigation Of Teachers' Perceptions Of Adopting Professional Ethical Principles And Having Effective Teacher Characteristics And Behaviors
486TürkçeArş. Gör. Emine KahramanLisansüstü Öğrencisi Sena Erdoğan
Prof. Dr. Özlem Koray
Arş. Gör. Emine Kahraman
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Preservice Teachers' Information Literacy And Critical Thinking Disposition In Terms Of Different Variables
558TürkçeArş. Gör. Özgür Osman DemirDoç. Dr. Ramin Aliyev
Arş. Gör. Özgür Osman Demir
Arş. Gör. Mehmet Göktaş
Öğretmen Gelişiminde Eylem Araştırması: İlk Aşama İhtiyaçların Belirlenmesi / Action Research In Teacher Development: First Stage Needs Determination
822TürkçeArş. Gör. Ecmel YaşarProf. Dr. Mehmet Gültekin
Doç. Dr. Ömür Gürdoğan Bayır
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kılıç
Arş. Gör. Ecmel Yaşar
Arş. Gör. Mediha Güner Özer
Üniversite-okul İşbirliği Modeline Dayalı Mesleki Gelişim Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime ve Hizmet İçi Eğitime İlişkin Tutumlarına Etkisi / The Effects Of Professional Development Activities Based On University-school Cooperation Model To Primary School Teachers’ Attitudes On Professional Development And In-service Training4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Esef Hakan Toytok
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Züleyha Ertan Kantos
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
271TürkçeÖğretmen Işıl TabakProf. Dr. Türkan Argon
Öğretmen Işıl Tabak
İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadıkları Sorunlar ve Üstesinden Gelme Yolları / Problems That First Grade Teachers Of Primary Schools Have With Parents And The Solution Strategies
343TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatih GünLisansüstü Öğrencisi Fatih Gün
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Çoban
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiları / A Study On Transformational Leadership Characteristics Of School Administrators And Teachers' Organizational Commitment
718TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serdar HazarDr. Öğr. Üyesi Ahmet Saylık
Lisansüstü Öğrencisi Serdar Hazar
X ve Y Kuşağı Okul Müdürlerin İletişim Becerilerinin Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi / Impact Of The Communication Skills Of X And Generation Y School Principals On Teachers' Organizational Socialization Levels
954TürkçeLisansüstü Öğrencisi Murat ŞahinLisansüstü Öğrencisi Murat Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Ersin Kuşci
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ile Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Between High School Final Year Students' Academic Procrastination Behaviors And Exam Anxiety Levels
1122TürkçeDr. Züleyha Ertan KantosDr. Züleyha Ertan Kantos
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşleri / Opinions Of Prımary School Fırst Class Students About Dıstance Educatıon4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cevat Elma
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ertuğ Can
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
52TürkçeDoç. Dr. İbrahim GülDoç. Dr. İbrahim Gül
Öğretmen Hakan Süleyman Köse
Aday Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Mesleki Yetkinlikleri / Pre-service Professional Competencies Of Prospective Teachers
492TürkçeÖğretmen Arzu BalÖğretmen Arzu Bal
Prof. Dr. Cevat Elma
Mobbing'e Maruz Kalma: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Çalışma / Exposure To Mobbing: A Qualitative Study Based On The Views Of School Administrators
541TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed Sıddık BalProf. Dr. Zülfü Demirtaş
Lisansüstü Öğrencisi Muhammed Sıddık Bal
Eğitimcilerin Sendikaya Katılım Amacı, Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi / The Aim, Expectations And Expectations Of Educators To Join The Union
600TürkçeDoç. Dr. Ertuğ CanDoç. Dr. Ertuğ Can
Türk Millî Eğitim Şûra Kararları (1939-2014): Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi ve Okul Yöneticileri / Turkish National Education Council Decisions (1939-2014): Education Management, School Management And School Administrators
619TürkçeProf. Dr. İmam Bakır ArabacıProf. Dr. İmam Bakır Arabacı
Öğretmen Zülküf Nanto
Aday Öğretmenlik Süreci Uygulamalarına Yönelik Danışman Öğretmenlerin Görüşleri / Opinions Of Advisor Teachers For Candidate Teaching Process Applications4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Keçi Burcu Salonu Aç
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Cemil İnan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nadide Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
480TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve ErkarslanLisansüstü Öğrencisi Merve Erkarslan
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Öğrencilerin Kosinüs Kuralına İlişkin Kavrayışları, Argümanları ve Yaptıkları İspat Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Examination Of The Relationships Among Students’ Conceptions, Arguments And Construction Of Proof Concerning The Law Of Cosines
659TürkçeLisansüstü Öğrencisi Berna YiğitLisansüstü Öğrencisi Berna Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gök
Matematik Öğretmeni Adaylarının Simetrik Denklemler ile İlgili Bilgilerinin Didaktiğin Antropolojik Teorisi Işığında İncelenmesi / Investigation Of Pre-service Mathematics Teachers' Knowledge Related To Symmetric Equations Through Anthropological Theory Of Didactic
797TürkçeDoç. Dr. Cemil İnanDoç. Dr. Cemil İnan
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretmenlerin Yapması Gereken Davranışların İncelenmesi / Examining Behaviors Of What Teachers Should Do According To The Constructivist Learning Approach
836TürkçeDoç. Dr. Cemil İnanDoç. Dr. Cemil İnan
Öğretmen Görüşlerine Göre Yaratıcı Düşünme Engellerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Creative Thinking Disabilities According To Teachers' Opinions
975TürkçeDr. Öğr. Üyesi Nadide YılmazDr. Öğr. Üyesi Nadide Yılmaz
Doç. Dr. İ. Elif Yetkin Özdemir
Öğretmen Adaylarının İstatistiği Öğretme Bilgilerinin Öğretmenlik Uygulaması Temelli Ders Araştırması Bağlamında İncelenmesi:aritmetik Ortalama ve Açıklık Kavramları / Pre-service Teachers' Statistical Knowledge For Teaching Within The Context Of Practicum Based Lesson Study: The Concepts Of Mean And Range
977TürkçeDr. Öğr. Üyesi Nadide YılmazDr. Öğr. Üyesi Nadide Yılmaz
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Yüksek Bilişsel İstem İçeren Görevler Oluşturmaya İlişkin Bilgi ve Becerilerinin Bir Öğretmen Eğitimi Programı Bağlamında İncelenmesi / Investigation Of The Pre-service Middle School Mathematics Teachers' Knowledge And Skills Related To Development Of High Level Cognitively Demanding Tasks Within The Context Of A Teacher Education Program4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Ben-u Sen Salonu Aç
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Serdal Seven
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
396TürkçeÖğretmen Gülşah AfyonÖğretmen Gülşah Afyon
Prof. Dr. Adalet Kandır
Okul Öncesi Çocuklar İçin Kişisel Yetkinlik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / Validity Reliability Study Of The Personal Competence Scale For Preschool Children
626TürkçeProf. Dr. İjlal OcakProf. Dr. İjlal Ocak
Öğr. Gör. Burak Olur
Lisansüstü Öğrencisi Mine Eker Uz
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özyeterlilik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Preschool Teachers' Self-efficacy Beliefs In Terms Of Various Variables
642TürkçeDr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇavuşDr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş
Prof. Dr. Adalet Kandır
“48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Sanat Becerilerini Değerlendirme Aracı” Nın Geçerlik-güvenirlik Çalışması / Validity-reliability Study Of4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Sur Salonu Aç
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ruhan Karadağ Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özenç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
33TürkçeÖğretmen Erdoğan ErdalÖğretmen Erdoğan Erdal
Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazma Kurslarında Karşılaştıkları Sorunlar / Problems Encountered By Classroom Teachers In Literacy Courses
286TürkçeDoç. Dr. Ruhan Karadağ YılmazDoç. Dr. Ruhan Karadağ Yılmaz
Arş. Gör. Emir Yeganeh
Toplumsal Vicdanın Geliştirilmesi Bağlamında İlkokul Ders Kitaplarının İncelenmesi / Investigation Of Primary School Textbooks In The Context Of Development Of Social Conscience
657TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖzençDr. Öğr. Üyesi Mehmet Özenç
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar / Class Teachers' Problems In Teaching Mathematics
733TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖzençDr. Öğr. Üyesi Mehmet Özenç
Geleceğin Okulu / School Of The Future
1018TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed Safa AkdaşLisansüstü Öğrencisi Muhammed Safa Akdaş
Lisansüstü Öğrencisi Ömer Alper Türkmenoğlu
Arş. Gör. Dr. Melike Özyurt
Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Yönelik Yöntem Tekniklerin Kullanımına İlişkin Görüşleri (gaziantep İli Örneği) / Elementary School Teachers' Views Related To Usage Of Method And Techniques Improving Creative Thinking (gaziantep Sample)4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Başaran Gençdoğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
349TürkçeLisansüstü Öğrencisi Berfin DeğerLisansüstü Öğrencisi Berfin Değer
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolan
Dr. Rojin Yazar
Ergenlik Döneminde Otomatik Düşünceler ve Duygu Düzenleme ile Depresyon, Anksiyete, Stres Arasındaki İlişkiler / The Relationships Between Automatic Thoughts, Emotion Regulation And Depression, Anxiety Stress In Adolescence
419TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fazilet Yavuz BirbenLisansüstü Öğrencisi Fazilet Yavuz Birben
Prof. Dr. Halil Ekşi
Ahlaki Kayıtsızlık Kuramı Temelinde Kültürel Bir Model Önerisi / A Cultural Approach To Moral Disengagement
1064TürkçeLisansüstü Öğrencisi Emine Sümeyye YıldızLisansüstü Öğrencisi Emine Sümeyye Yıldız
Doç. Dr. Fatih Yazıcı
İlkokul Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarını ve Okul Doyumlarını Yordamada Aile İçi İlişkilerinin Rolü / The Role Of Family Relationships In Predicting Primary School Students' Life Satisfaction And School Satisfaction
1069TürkçeLisansüstü Öğrencisi Filiz BudakLisansüstü Öğrencisi Filiz Budak
Dr. Öğr. Üyesi Didem Aydoğan
Üstün Yetenekli Çocuklarda Aile Sisteminde Üçüncü Dalga Olarak Kardeş İlişki Özellikleri ve Anne-baba Tutumlarının İncelenmesi / Investigation Of Sibling Relationship Characteristics And Parental Attitudes As The Third Wave In Family System Of Gifted Children
1104TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hayrunnisa ÖzgürLisansüstü Öğrencisi Hayrunnisa Özgür
Prof. Dr. Jale Eldeleklioğlu
Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Affetme / Attachment Styles And Forgiveness In University Students


4. Oturum Perşembe 09:30-10:45
Hevsel Bahçeleri Salonu Aç
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nuri Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Mavaşoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
650İngilizceÖğretmen Kıvılcım MeriçÖğretmen Kıvılcım Meriç
Öğretmen Muhammed Ali Zoroğlu
Öğretmen Halil Eser
Öğretmen Ayfer Şule Aksan
Investigation Of Teachers' Burnout Levels In  terms Of Various Variables
808TürkçeProf. Dr. Nuri DoğanÖğretmen Funda Atalay
Prof. Dr. Nuri Doğan
İşitsel-dilsel Öğretim Yönteminin Yabancı Dil Başarısına Etkisi / The Effect Of Audio-lingual Teaching Method On Foreign Language Success
818TürkçeArş. Gör. Dr. Davut DivarcioğluArş. Gör. Dr. Davut Divarcioğlu
Dil Öğrenimi/öğretiminde Buzları Kırmak: İzlence Tasarımı Üzerine Bir Araştırma / Breaking The Ice In Language Learning / Teaching: A Study On Syllabus Design
1170TürkçeDoç. Dr. Mustafa MavaşoğluDoç. Dr. Mustafa Mavaşoğlu
Fransızca Öğrencilerinin Nesne İlgi Tümceciklerinde Dilbilgisel Zaman Seçimi / Tense Use In Object Relative Clauses With Que By Turkish Learners Of French
1195İngilizceDr. Öğr. Üyesi Osman SolmazDr. Öğr. Üyesi Osman Solmaz
Harnessing The Urban Print In English Language Classrooms: An Introduction To Linguistic Landscapes


5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Malabadi Salonu Aç
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Umut Canlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
1099TürkçeÖğretmen Hilal GürsoyÖğretmen Hilal Gürsoy
Doç. Dr. Umut Canlı
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği / Determining The Level Of University Students’ Physical Activities: Namık Kemal University Sample
1103TürkçeÖğretmen Hilal GürsoyÖğretmen Hilal Gürsoy
Doç. Dr. Umut Canlı
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki İnanç Düzeylerinin İncelenmesi / Analysing The Levels Of Physical Education Teachers’ Occupational Belief
1112TürkçeLisansüstü Öğrencisi Süleyman ViranLisansüstü Öğrencisi Süleyman Viran
Doç. Dr. Umut Canlı
8-13 Yaş Futbolcularda Denge, Sürat, Çeviklik ve Koordinasyon Unsurlarının Yaş Düzeyine Göre Değişimi / Change Of Balance, Speed, Agility And Coordination Features According To Age Level Of Football Players Aged 8 To 13 Years5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Dicle Salonu Aç
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Dinçer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
952TürkçeProf. Dr. Hasan KaralProf. Dr. Hasan Karal
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat Erümit
Arş. Gör. Muharrem Aydın
Prof. Dr. Vasif Nabiyev
Eğitsel Oyunlara Yönelik Uyarlama Tasarım Yöntemlerinin İncelenmesi / Investigation Of Adaptive Design Methods For Educational Games
1061TürkçeDr. Öğr. Üyesi Eren Ekin ErcanDr. Öğr. Üyesi Eren Ekin Ercan
Gazetecilik Öğrencilerinin Basının Kamu Vicdanı Oluşturmasındaki Rol Kavrayışları / Journalism Students' Role Comprehension Of The Press In Constructing Public Conscience
1125TürkçeDr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu AkbaşDr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş
İletişim Eğitiminde Oyunlaştırma: ‘halkla İlişkiler Kampanyaları’ Dersinin Oyunlaştırma Tasarımı Üzerinden Değerlendirilmesi / Gamification In Communication Education: Evaluation Of 'public Relations Campaigns' Course On Gamification Design
1131TürkçeDr. Sezan SezginDr. Sezan Sezgin
Kaçd Tabanlı Eylem Araşıtırması: Öğretmen Adaylarının Tekno-pedagojik Ayrılıklarının Bütüncül Yaklaşımla Desteklenmesi / Mooc Based Action Research: Bridging The Techno-pedagogical Divide Of Preservice Teachers With A Holistic Approach5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
İçkale Salonu Aç
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zülfükar Sayın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
193TürkçeDr. Öğr. Üyesi Melike Bakar FındıkcıDr. Öğr. Üyesi Melike Bakar Fındıkcı
Dr. Sevda Ceylan Dadakoğlu
Görsel Sanatlar Eğitiminde Mobil Tasarım Uygulamalarının Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Katkısı / Contribution Of Mobile Design Applications To Students' Creativity In Art Education
897TürkçeDr. Öğr. Üyesi Selma TaşkesenDr. Öğr. Üyesi Selma Taşkesen
Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Yetenek Sınavlarına ve Uygulanan Baraj Puanlarına İlişkin Görüşleri ve Motivasyonlarına Etkisi
937TürkçeDoç. Dr. Zülfükar SayınDoç. Dr. Zülfükar Sayın
Sanat ve Tasarım Uygulamalarının Eğitim-öğretim Süreçlerindeki Yeri / The Position Of Art And Design Applications In Education Process
1020TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ebru GülerDr. Öğr. Üyesi Ebru Güler
Sosyal Adalet ve Sanat Eğitimi / Social Justice And Arts Education
1107TürkçeDr. Öğr. Üyesi Tolga ErkanDr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan
İnternet Üzerinden Verilen Web Tasarım Dersi İçin Öğrenci Görüşleri: İçerik, Eğitim Modeli, Değerlendirme, Altyapı ve Katılım / Opinions Of Students For Web Design Course Given On The Internet-based Education: Content, Education Model, Evaluation, Infrastructure, And Participation
1116TürkçeÖğr. Gör. Yasemin KayabaşıDoç. Dr. Aydın Zor
Öğr. Gör. Yasemin Kayabaşı
İnteraktif/etkileşimli Tasarım Kapsamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi / An Examination Of Postgraduate Dissertations In The Field Of Interactive Design5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Zerzevan Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
112TürkçeArş. Gör. Yeliz AbbakDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Arş. Gör. Yeliz Abbak
Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Demografik Özellikleri ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Demographic Characteristics And Professional Burnout Levels Of Faculty Members In Education Faculties
115TürkçeLisansüstü Öğrencisi Esra SertLisansüstü Öğrencisi Esra Sert
Doç. Dr. Mustafa Güçlü
Doç. Dr. Mustafa Çelebi
İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğreterek Öğrenme Yöntemine İlişkin Görüşleri: Erciyes Üniversitesi Örneği / İngİlİzce ÖĞretmen Adaylarinin ÖĞreterek ÖĞrenme YÖntemİne İlİŞkİn GÖrÜŞlerİ: Ercİyes Ünİversİtesİ ÖrneĞİ
150TürkçeLisansüstü Öğrencisi Pınar OrmanLisansüstü Öğrencisi Pınar Orman
Doç. Dr. Mustafa Çelebi
Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi / The Effects Of Realistic Mathematic Education On Secondary School Students' Academic Achievement
168TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma Melek UzunluDr. Öğr. Üyesi Emre Toprak
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Melek Uzunlu
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Eğitim Programı Okuryazarlığının Sınıflamasında Yürütücü Biliş Becerilerinin Etkisi / The Effect Of The Metacognition Skills In Classification Of Curriculum Literacy5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
On Gözlü Köprü Salonu Aç
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Rıfat Efe
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
118TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ali ÇetinDr. Öğr. Üyesi Ali Çetin
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Stem Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ile İncelenmesi / Investigation Of Elementary Teaching Pre-service Teachers Cognitive Structures With Word Association Test About Stem Concept
427TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülşah Zerman KepceoğluLisansüstü Öğrencisi Gülşah Zerman Kepceoğlu
Doç. Dr. Murat Pektaş
Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitiminde Sosyobilimsel Konularda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Tematik Analizi / Thematic Analysis Of The Graduate Studies In Science Education About Socio-scientific Issues
630TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kübra KöymenLisansüstü Öğrencisi Kübra Köymen
Doç. Dr. Hülya Aslan Efe
Prof. Dr. Rıfat Efe
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Motivasyonlarına Sınav Kaygısının Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of Secondary School Students' Effect Of Test Anxiety Towards Science Learning Motivations
731TürkçeLisansüstü Öğrencisi Edanur CingözLisansüstü Öğrencisi Edanur Cingöz
Dr. Öğr. Üyesi Emine Uzun
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Oluşturma Düzeyleri ve Argümantasyona Dayalı Öğrenme Yöntemi ile İlgili Görüşleri / Preservice Science Teachers' Level Of Forming Argumentation And Their Opinions About Argumentation-based Learning Method
1105TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ebru ErtuğrulLisansüstü Öğrencisi Ebru Ertuğrul
Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu
Sosyobilimsel Konularla İlgili Zihinsel Modeller Konusunda Yapılan Çalışmaların İncelenmesi / Investigation Of Studies On Mental Models Related To Socioscientific Issues5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Savaş Karagöz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Canan Cengiz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
370TürkçeÖğr. Gör. Serdar BozanÖğr. Gör. Serdar Bozan
Teoriden Uygulamaya: Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitimi Sürecinde Sınıf Öğretmeleri / From Theory To Practice: Classroom Teachers In Education Process Of Students With Learning Difficulties
435TürkçeDoç. Dr. Savaş KaragözDoç. Dr. Savaş Karagöz
Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Niteliğini Artırmaya Yönelik Örnek Uygulama (darulmuallimin Tatbikat Mektebi Örneği) / Increasing The Quality Of Teacher Training Process: Sample Application (darulmuallimin Drill School )
1004TürkçeÖğretmen Zerrin Akşak ErtaşÖğretmen Zerrin Akşak Ertaş
Arş. Gör. Sema Duran Baytar
Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-yeterlik İnançları ile Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / Identification Of The Relationship Between Self Efficacy Perceptions Of Pre-service Teachers And Their Motivation For Teaching
1083TürkçeÖğretmen Gül Nihal KaragözÖğretmen Gül Nihal Karagöz
Dr. Öğr. Üyesi Canan Cengiz
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlük Tutma Sürecine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining Pre-service Teachers’ Views Regarding Reflective Journaling Process
1118TürkçeDr. Öğr. Üyesi Canan CengizDr. Öğr. Üyesi Canan Cengiz
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri Yapılandırmada Kullanılan Yönlendirici Sorulara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining Pre-service Teachers' Views About The Question Prompts Used In Structuring Reflective Journals5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gülsün Baskan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
754TürkçeDr. Öğr. Üyesi Emine DağlıDr. Öğr. Üyesi Emine Dağlı
İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Destek ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Relationship Between Perceived Organizational Support And Self-efficacy Perceptions Of Teachers In Primary Schools
838TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi-akyavuzDr. Öğr. Üyesi Esra Asıcı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi-akyavuz
Sosyal Duyarlılık Dersinin Yardımseverlik ve Kültürlerarası Duyarlılık Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Social Sensitivity Course On Benevolence And Intercultural Sensitivity
1038TürkçeDr. Öğr. Üyesi Nesip DemirbilekDr. Öğr. Üyesi Nesip Demirbilek
Uzaktan Öğretime İlişkin Görüşler (muş Alparslan Üniversitesi Örneği) / Opinions On Distance Education (bingöl University Example)
1060TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bünyamin AğaldayDr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ağalday
Türkiye ve İtalya Öğretmen Yetiştirme ve Atama Sistemlerinin Karşılaştırılması / Comparison Of Turkey And Italy Teacher Training And Assignment Systems5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. İ. Bakır Arabaci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
250İngilizceDoç. Dr. Abidin DağlıDoç. Dr. Abidin Dağlı
Öğretmen Zuhal Akyol
Favouritism Behaviours Of School Administrators According To Perceptions Of The Secondary School Teachers*
622TürkçeProf. Dr. İmam Bakır ArabacıProf. Dr. İmam Bakır Arabacı
Öğretmen Ceyda Akıllı
Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Kavram Olan Kalite Konusunda Eğitim İşgörenlerin Görüşleri / The Views Of Employees Training On Quality A Concept That Has Been Forgotten
826TürkçeArş. Gör. Dr. Gül KurumArş. Gör. Dr. Gül Kurum
Arş. Gör. Özge Erdemli
Arş. Gör. Tuğba Güner Demir
Algılanan İçsel Statü Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması / The Study Of Adapting Perceived Insider Status Scale To Turkish
1129TürkçeArş. Gör. Dr. İsmail KarsantıkArş. Gör. Dr. İsmail Karsantık
Akademisyenlerin İnovasyon Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Faculty Members' Views On Innovation Management
1155İngilizceArş. Gör. Dr. Burcu AltunArş. Gör. Dr. Burcu Altun
Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya
Teachers' Professional Development Experiences5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Keçi Burcu Salonu Aç
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
400TürkçeDoç. Dr. Güney HacıömeroğluDoç. Dr. Güney Hacıömeroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Elmalı-erdem
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi / Examining Middle School Students’ Self-efficacy Regarding Mathematics
404TürkçeArş. Gör. Tuğba ÖrnekArş. Gör. Tuğba Örnek
Prof. Dr. Yasin Soylu
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemine Yönelik Kurulan Problemleri Değerlendirmek İçin Puanlama Yönergesi Geliştirilmesi / Development Of Scoring Rubric To Evaluate Problems For Addition And Subtraction With Fractions
460TürkçeArş. Gör. Begüm ÖzmusulArş. Gör. Begüm Özmusul
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Han Dizman
Prof. Dr. Ali Bozkurt
İlköğretim Matematik Öğretmenleri Adaylarının Bağıntı ve Fonksiyon Konularındaki Öğrenme Güçlükleri / Learning Difficulties Of Primary School Mathematics Teachers Regarding Relation And Function
738TürkçeArş. Gör. Dr. Aysun Yeşilyurt ÇetinArş. Gör. Dr. Aysun Yeşilyurt Çetin
Arş. Gör. Dr. Zeynep Çiftci
Arş. Gör. Dr. Tuba Öz
Matematiksel İspat ve Matematiksel Akıl Yürütme Üzerine Kuramsal Bir Çalışma / A Theoretical Study On Mathematical Proof And Mathematical Reasoning
747TürkçeArş. Gör. Dr. Zeynep ÇiftciArş. Gör. Dr. Zeynep Çiftci
Arş. Gör. Dr. Tuba Öz
Arş. Gör. Dr. Aysun Yeşilyurt Çetin
Matematiksel Akıl Yürütme Stratejilerinin Keşfinde Göz İzleme Yönteminin Kullanımına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma / A Conceptual Study On The Use Of Eye Tracking Method In The Discovery Of Mathematical Reasoning Strategies5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Ben-u Sen Salonu Aç
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Sema Çelebi
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
833TürkçeArş. Gör. Şerife Nur KaraçelikArş. Gör. Şerife Nur Karaçelik
Doç. Dr. Özkan Sapsağlam
Bakım Veren Kişilerin Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimine Etkisi / The Effect Of Caregivers On Language Development In Early Childhood
969TürkçeArş. Gör. Sema ÇelebiArş. Gör. Sema Çelebi
Doç. Dr. Cemal Aküzüm
Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Etkileşimli Kitap Okumaya Yönelik Görüşleri / Parents' Opinions Of Children On Interactive Reading Books In Preschool Period
1152TürkçeDr. Öğr. Üyesi Binnur Yıldırım HacıibrahimoğluDr. Öğr. Üyesi Binnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu
Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Eğitim Haklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Of Mothers Of Children With Special Needs In Preschool About Their Children's Rights To Education
1161TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bengü TürkoğluDr. Öğr. Üyesi Bengü Türkoğlu
Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nde Yer Alan Etkinlik Kitaplarının Meb Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Kazanımlara Uygunluğunun İncelenmesi / Review Of The Eligibility Of The Activity Books In The Inclusive Early Childhood Education For Children With Disabilities Project To The Acquisitions Of The Preschool Education Program Of The Ministry Of National Education5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Sur Salonu Aç
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayfer Şahin
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
19TürkçeDr. Öğr. Üyesi Serkan AslanDr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretiminde Animasyon ve Simülasyon Kullanımına Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi / Investigation Of Elementary Teacher Candidates' Experiences On The Use Of Animation And Simulation In First Reading And Writing Teaching
109TürkçeÖğretmen Erdoğan ErdalÖğretmen Erdoğan Erdal
Okul Müdürlerinin Ders Denetimlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Assessment Of The Views Of School Teachers Regarding Course Controls Of School Principals
261TürkçeÖğretmen Evren ArıÖğretmen Evren Arı
Sınıf Öğretmenlerinin Bakışıyla Akıl ve Zekâ Oyunlarının İlkokul Öğrencilerinin Zorunlu Derslerine Etkisi / The Effect Of Mind And Intelligence Games On Primary School Students' Compulsory Lessons From The Views Of Classroom Teachers
631TürkçeÖğretmen Sinan ÖzerÖğretmen Sinan Özer
2023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları Doğrultusunda Eğitime Verilen Ara Tatilin Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Açısından İncelenmesi / Investigation Of The Intermediate Holiday Given To Education In Line With 2023 Education Vision Studies In Terms Of Primary School Teachers' Opinions
855TürkçeProf. Dr. Ayfer ŞahinProf. Dr. Ayfer Şahin
Öğretmen İbrahim Kaya
Sınıfında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi / Investigation Of The Problems In Classroom Management Faced By Teachers Who Have Syrian Students In Their Classrooms


5. Oturum Perşembe 11:00-12:15
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Feride Bacanlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nur Okutan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
352TürkçeProf. Dr. Feride BacanlıProf. Dr. Feride Bacanlı
Arş. Gör. Baki Büyüksevindik
Kariyer Kararsızlığı Yaşayan Bir Ergenle Çözüm Odaklı Kariyer Psikolojik Danışma Uygulaması / The Solution- Focused Career Psychological Counseling Practice With An Adolescent Experiencing Career Indecision
758TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nuri ErdemirLisansüstü Öğrencisi Nuri Erdemir
Lisansüstü Öğrencisi Ezgi Sumbas
Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Duygu Düzenleme Arasındaki İlişki / The Relationship Between Gender Perception And Emotion Regulation
1062TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serkan CengizLisansüstü Öğrencisi Serkan Cengiz
Doç. Dr. Adem Peker
Ergenlerde Kovid-19 Korkusu ile Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Kovid-19 Fear And Social Media Addiction In Adolescents
1081TürkçeDr. Öğr. Üyesi Nur OkutanDr. Öğr. Üyesi Nur Okutan
Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşımla Öğretmen Adaylarının Vicdan Kavrayışları / Preservice Teachers’ Understanding Of Conscience With A Social Psychological Approach
1082TürkçeDr. Öğr. Üyesi Nur OkutanDr. Öğr. Üyesi Nur Okutan
Vicdanın Değerlendirilmesinde Kullanılan Veri Toplama Yöntem ve Araçlarının Gözden Geçirilmesi / A Review Of Data Collection Methods And Instruments Using In Assessing Of Conscience


6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Malabadi Salonu Aç
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Samih Bayrakçeken
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Ahmet Çın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
503TürkçeDr. Tülay YücelDr. Tülay Yücel
Toplumsal Vicdanın Gelişmesine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Katkısı: Hak ‎kavramı Örneği / A Contribution Of Religious Culture And Moral Knowledge Course To The Development ‎of Social Conscience: The Concept Of Right
566TürkçeÖğretmen Veysel GöçerÖğretmen Veysel Göçer
Öğr. Gör. Emrah Köseoğlu
Öğretmen Mehmet Ürünibrahimoğlu
Öğretmen Sinan Bayat
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimini Temel Alan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi / Examination Of Graduate Thesis Based On Religious Culture And Ethics Education
753TürkçeDr. Ahmet ÇınDr. Ahmet Çın
Çocukluk Dönemi Vicdan Eğitiminin Toplumsal Vicdanı Geliştirmeye Etkisi / The Effect Of Childhood Conscience Education On Developing Social Conscience
983TürkçeÖğretmen Tezcan CanikDr. Hasan Uştu
Öğretmen Tezcan Canik
Lisansüstü Öğrencisi Esra Yüceer
Sınıf Öğretmenlerinin Okullarda Tecrübe Ettikleri ve İdeallerindeki Ahlak Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları / Sınıf Öğretmenlerinin Okullarda Tecrübe Ettikleri Ve İdeallerindeki Ahlak Eğitimine İlişkin Metaforik Algıları6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Dicle Salonu Aç
EĞİTİM FELSEFESİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ergün
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet Çoban
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
70TürkçeProf. Dr. Mustafa ErgünProf. Dr. Mustafa Ergün
Eleştirel Düşünme Yerine Araştıral Düşünme
409İngilizceDoç. Dr. Mustafa Zeki ÇıraklıDoç. Dr. Mustafa Zeki Çıraklı
Öğr. Gör. Dr. Nilgün Müftüoğlu
Learning Settings As Maternal Space In Sarah Fielding’s The Governess; Or, The Little Female Academy
846TürkçeAhmet ÇobanAhmet Çoban
2023 Eğitim Vizyonu ve Yenilikler / 2023 Education Vision And Innovations
1133TürkçeArş. Gör. Maide Şila TiftikçiArş. Gör. Maide Şila Tiftikçi
Analitik Eğitim Felsefesi Geleneği Kapsamında “doğaya Göre Eğitim” İfadesinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Statement Of “education According To Nature” Within The Scope Of The Tradition Of Analytical Philosophy Of Education6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
İçkale Salonu Aç
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yenilmez
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kemal Özgen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
429TürkçeÖğretmen Remzi AktayÖğretmen Remzi Aktay
Şifreleme Algoritmalarının Matematik Öğretimindeki Yeri ve Önemi / Encryption Algorithms: Their Place And Importance In Mathematics Teaching
477TürkçeÖğretmen Faruk SavaşÖğretmen Faruk Savaş
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez
Lgs Sınav Sorularının Matematiksel Düşünme Bileşenleri Açısından İncelenmesi / Examination Of Hsps Exam Questions In Terms Of Mathematical Thinking Components
728TürkçeLisansüstü Öğrencisi Müjgan AvciDoç. Dr. Kemal Özgen
Lisansüstü Öğrencisi Müjgan Avci
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
9. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusundaki Problem Kurma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of 9th Grade Students' Problem-posing Skills On Triangles In Terms Of Some Variables
1034TürkçeÖğretmen İlker GönenÖğretmen İlker Gönen
Öğretmen Nazife Arat
2015-2020 Yılları İçinde Özel Yeteneklilerin Matematik Eğitimi Üzerine Çalışmalar / Studies On Mathematics Education Of Special Talents In 2015-2020
1037TürkçeÖğretmen Nazife AratÖğretmen Nazife Arat
Öğretmen İlker Gönen
2015-2020 Yılları Arasında Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmalar / The Studies On The Use Of Technology In Mathematics Education Between 2015-20206. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Zerzevan Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
164TürkçeDoç. Dr. Mustafa ÇelebiDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Öğretmen Saliha Su
9. Sınıf Öğrencilerinin Akıl Yürütme Becerileri ile Matematik Dersi Başarısı Arasındaki İlişki / 9th Grade Students' Reasoning Skills Relationship Between Student And Mathematics Course Success
333TürkçeLisansüstü Öğrencisi Maram AbushammalaDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Lisansüstü Öğrencisi Nefise Aksoy
Lisansüstü Öğrencisi Maram Abushammala
Dijital Hikayenin İlkokul 4. Sınıf İngilizce Dersi Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi / The Effect Of Digital Story On Primary School 4th Grade Students Of The English Course Academic Success
340TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aliya YerbolatProf. Dr. Mustafa Çelebi
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Aksoy
Lisansüstü Öğrencisi Aliya Yerbolat
Türkiye- Moğolistan Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması / Comparison Of Social Studies Curriculum Turkey- Mongolia
524TürkçeÖğretmen Sine TemircanProf. Dr. Mustafa Çelebi
Öğretmen Sine Temircan
Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Dil Öğrenme İnanç ve Beklentilerinin İncelenmesi / Investigatıon Of Beliefs And Expectations About Language Learning Of Foreign Language Learners
673TürkçeArş. Gör. Dr. Tuncay ArdıçArş. Gör. Dr. Tuncay Ardıç
Arş. Gör. Yusuf İslam Bolat
Yükseköğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Deneyimleri: Diyarbakır Örneği6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
On Gözlü Köprü Salonu Aç
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gönen
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Fulya Zorlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
85TürkçeÖğretmen Mehmet Ali PınarÖğretmen Mehmet Ali Pınar
Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül
Sanal ve Geleneksel Laboratuvar Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesiyle İlgili Ders Tutum ve Motivasyonlarına Etkisinin Karşılaştırılması / Comparison Of The Effect Of Virtual And Traditional Laboratory Applications On The Attitudes And Motivations Of The 7th Grade Students About The Force And Energy
224TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hüseyin YanardağLisansüstü Öğrencisi Hüseyin Yanardağ
Prof. Dr. Selahattin Gönen
Tersyüz Sınıf Modeli ile Gerçekleştirilen Fen Öğretiminin Öğrenci Deneyimlerine Dayalı Olarak İncelenmesi / Investigation Of Science Teaching Realized With The Flipped Classroom Model Based On Student Experiences
561TürkçeLisansüstü Öğrencisi Bulut KarabulutLisansüstü Öğrencisi Bulut Karabulut
Prof. Dr. Oktay Baykara
Ortaokul 5.sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi / Examination Of The Anxiety Of The 5th Grade Students Of Secondary School Towards The Science Lesson
1174TürkçeÖğretmen Mirac Furkan BayarÖğretmen Mirac Furkan Bayar
Doç. Dr. Yasemin Taş
Tasarım Temelli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi / Effects Of Design Based Science Learning On Students’ Academic Achievement
1203TürkçeDr. Öğr. Üyesi Fulya ZorluDr. Öğr. Üyesi Fulya Zorlu
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Zorlu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Konusunda Hazırladıkları Projelerin İncelenmesi / Investigation Of The Projects Prepared By The Preservice Science Teachers On The Environment6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Şahan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz Özelçi
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
65TürkçeDr. Öğr. Üyesi Kürşad KaraDr. Öğr. Üyesi Kürşad Kara
Rehber Öğretmen Adaylarının Vicdan Algısı / Guide Teacher Candidates Perception Of Victory
81TürkçeDoç. Dr. Hasan Hüseyin ŞahanUzman Hasan Özkan
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Şahan
Etkileşimli Tahtanın Öğretimde Kullanımının Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Use Of Interactive Whiteboards
935TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gökçe Güvercin-seçkinDr. Öğr. Üyesi Gökçe Güvercin-seçkin
Genç Yetişkinlerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamındaki Deneyimlerinin Özyönetimli Öğrenme Kuramı Açısından İncelenmesi / The Analysis Of The Experiences Of Emerging Adults In The Context Of Community Service Practices Course In Terms Of Self-directed Learning Theory
1003TürkçeDr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz ÖzelçiDr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz Özelçi
Öğretim Elemanlarının Gözünden Pandemide Öğretmen Eğitimi: Bir Durum Çalışması / Teacher Training In Pandemic Through The Eyes Of Teaching Staff: A Case Study
1154TürkçeDr. Öğr. Üyesi Derya GirginDr. Öğr. Üyesi Derya Girgin
Sınıf Öğretmeni Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Examination Of 21st Century Skills Of Primary Teacher Candidates In Terms Of Various Variables6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özbaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nedim Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
35TürkçeProf. Dr. Mehmet ÖzbaşProf. Dr. Mehmet Özbaş
Sokakta Çalışmak Zorunda Bırakılan Ya Da Dilendirilen Zorunlu Eğitim Çağındaki Çocukların Ekonomik ve Sosyo-kültürel İstismarı / Economic And Socio-cultural Abuse Of Children Of Compulsory Education Age Who Are Begged Or Forced To Work In The Streets
54TürkçeÖğretmen Özcan TalıÖğretmen Özcan Talı
Doç. Dr. İbrahim Gül
Ortaokullardaki Sosyal Etkinliklerin Öğrenci Gelişimine Etkileri / Effects Of Social Activities In Secondary Schools On Student Development
68TürkçeÖğretmen Sevil CoşgungönülÖğretmen Sevil Coşgungönül
Doç. Dr. İbrahim Gül
İlkokul Öğretmenlerinin Okul Yönetiminin Demokratikleşmesine İlişkin Görüşleri / Opinions Of Primary School Teachers On Democratization Of School Management
740TürkçeÖğretmen Servet DalgıçÖğretmen Servet Dalgıç
Prof. Dr. Halil Işık
İlk ve Ortaokul Müdürlerinin Canlandırıcı Liderlik Davranışlarının Örgütsel Kültürü Yordaması / The Prediction Of Organizational Culture By Uplifting Leadership Behaviors Of Primary And Secondary School Directors
968TürkçeArş. Gör. Feyza GünDr. Öğr. Üyesi Nedim Özdemir
Arş. Gör. Feyza Gün
Okul-aile Bağlantısı Ölçeğinin (oabö) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Development Of School-parents Connection Scale (spcs): The Validity And Reliability Study6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
40TürkçeLisansüstü Öğrencisi Abdullah ÇevikLisansüstü Öğrencisi Abdullah Çevik
Prof. Dr. Niyazi Can
Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Makamsal Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Sinizm Davranışları / The Investigation Of The Relationship Between Organızational Citizenship And Organizational Cynism Behaviors Of Teachers With Multiple Power Resources Using School Administrators
244TürkçeArş. Gör. Dr. Fatih ŞahinArş. Gör. Dr. Fatih Şahin
Üniversite Öğrencilerinin Örgüt Kültürü ve Öz Yeterlik Algıları ile Onların Kendilerini Engelleme Davranışları Arasındaki İlişki / The Relationship Between University Students' Organizational Culture And Self-efficacy Perceptions, And Their Self-handicapping Behaviors
302TürkçeDr. Öğr. Üyesi Süheyla BozkurtDr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt
Öğretmenlerin Kolektif Yeterlik Algıları ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Analyzing The Relationship Between Teachers' Collective Efficacy Perceptions And Their Self-efficacy Perceptions
798TürkçeUzman Nuray GünUzman Nuray Gün
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ders Denetim Sorunları* / The Classroom Supervision Problems Of Preschool Teachers
985TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalo EfeLisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalo Efe
Doç. Dr. Seyithan Demirdağ
Öğretmenlerin Öğretimsel Liderliği ve Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretim Ortamındaki Kuşaklararası İklim Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of Teachers' Instructional Leadership And Classroom Management Skills On The Intergenerational Climate
1162TürkçeÖğr. Gör. Barış ÇavuşÖğr. Gör. Barış Çavuş
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya
Okullarda Yengeç Sepeti Olgusu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması / Crab Bucket Phenomenon At Schools: A Scale Development Study6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Keçi Burcu Salonu Aç
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
415TürkçeDoç. Dr. Güney HacıömeroğluDoç. Dr. Güney Hacıömeroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Elmalı-erdem
Ortaokul Öğrencilerinin Fetemm Kariyer İlgi Düzeylerinin İncelenmesi / Examining Middle School Students’ Stem Career And Interest
607TürkçeDr. Öğr. Üyesi Enes DemirDr. Öğr. Üyesi Enes Demir
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Obay
Öğretmen İbrahim Ergün
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıkları ile Mesleki Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. / Investigation The Relationship Between Reading Habits And Professional Activities Of Secondary School Mathematics Teachers.
761TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet AydınDr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın
Öğretmen Recep Dinç
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin İncelenmesi / Investigation Of 7th Grade Middle School Students' Mathematical Modeling Qualifications
842TürkçeDr. Öğr. Üyesi Aziz İlhanDr. Öğr. Üyesi Aziz İlhan
Dr. Serdal Poçan
Öğretmen Muharrem Gemcioğlu
Matematik Dersine Yönelik Bağlılık ve Kaygı: Ortaokul Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma / Engagement And Anxiety To Mathematics Course: A Study On Secondary School Students
1059TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gülşah Özdemir BakiDr. Öğr. Üyesi Gülşah Özdemir Baki
Bir Ortaokul Matematik Öğretmenin Fark Etme Becerisinin Ders Videoları Kullanılarak İncelenmesi / Investigation Of A Middle School Mathematics Teacher's Noticing Skill Using Videos6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Ben-u Sen Salonu Aç
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
92TürkçeDr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÇatakDr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çatak
Fıkralarla Değerler Eğitimi / Values Education With Jokes
103TürkçeDr. Öğr. Üyesi Serkan AslanDr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adayları Ne Düşünmektedirler? / Out-of-school Learning Environments: What Do Social Studies Teacher Candidates Think?
160TürkçeDr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÇatakDr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çatak
Dr. Öğr. Üyesi İlyas Karadeniz
Dr. Öğr. Üyesi Sungur Gürel
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Bavlı
Yeni Bir Teknik Önerisi: Noktalama Öğretim Tekniği / A New Technical Proposal: Punctuation Teaching Technique
579TürkçeÖğr. Gör. Talha TurhanÖğr. Gör. Talha Turhan
Geç Dönem Osmanlı’dan Erken Dönem Cumhuriyet’e Kalemiye Sınıfının Sosyo-kültürel Kimliği / The Socio-cultural Identity Of The Scribal Class From The Late Ottoman To The Early Republican Era
725TürkçeProf. Dr. Selahattin KaymakcıProf. Dr. Selahattin Kaymakcı
Kapsayıcı Eğitim Açısından Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi / Examination Of Life Studies And Social Studies Curriculum In Terms Of Inclusive Education6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Sur Salonu Aç
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Sökmen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
23TürkçeÖğretmen Ebru Tuncer GünaydınÖğretmen Ebru Tuncer Günaydın
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık ve Sosyal Destek Düzeyleri / The Aggression And Social Support Of 5th Grade Students
504TürkçeLisansüstü Öğrencisi Vahit Ağa YıldızLisansüstü Öğrencisi Vahit Ağa Yıldız
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
İlkokul Öğrenci Velilerinin Eğitim ve Okullara İlişkin Beklentileri / Expectations Of Elementary School Students' Parents About Education And School
638TürkçeLisansüstü Öğrencisi Narin BozanLisansüstü Öğrencisi Narin Bozan
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirkol
Çocukların Fonolojik Farkındalığını Desteklemeye Yönelik Öğretmen Uygulamaları / Teachers Practices To Expand Children’s Phonological Awareness
644TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yavuz SökmenDr. Öğr. Üyesi Yavuz Sökmen
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sarikaya
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Öyküleme Oluşturma ve Kullanımına İlişkin Görüşleri / Primary School Teacher Candidates' Opinions About Creating And Using Digital Storytelling In Social Studies Teaching
831TürkçeLisansüstü Öğrencisi Murat ŞahinDoç. Dr. Muhammet Baştuğ
Lisansüstü Öğrencisi Murat Şahin
Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi / The Development Of Reading Skılls Of A Student With Reading Difficulty6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Serap Nazlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Özcan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
258TürkçeLisans Öğrencisi Feyza ParıltanDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Arş. Gör. Ahmet Metin
Lisans Öğrencisi Feyza Parıltan
Lisans Öğrencisi Ahmet Can Bolat
Üniversite Öğrencilerinin Maddeyi Kötüye Kullanma ve İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / Investigation Of Undergraduate Students' Substance Abuse And Internet Addiction Levels According To Some Variables
262TürkçeLisans Öğrencisi Feyza ParıltanDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Arş. Gör. Ahmet Metin
Lisans Öğrencisi Ahmet Bolat
Lisans Öğrencisi Feyza Parıltan
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki / The Relationships Between High School Students’ Internet Addiction And Perceived Social Support
324TürkçeProf. Dr. Serap NazlıProf. Dr. Serap Nazlı
Öğretmen Derya Halisdemir
Doç. Dr. Deniz Gülleroğlu
Çocuk ve Yetişkin Boşanmaya Uyum Ölçeklerinin Geliştirilmesi / Development Of Child And Adult Divorce Adaptation Scales
548TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bahadır ÖzcanDoç. Dr. Hakkı Kontaş
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Özcan
Pısa 2018 Sonuçlarına Göre Okuma Becerilerinin Matematik Okuryazarlığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Türkiye Örneklemi / Predictive Effect Of Reading Literacy On Mathematical Literacy In Pisa 2018: Turkey Sampling
853TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gizem ŞahinDoç. Dr. İsa Yücel İşgör
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Hilal Karakaya
Lisansüstü Öğrencisi Turgay Bingöl
Lisansüstü Öğrencisi Yücel Altay
Mutluluktan Korkulur Mu?: Beş Faktör Kişilik Boyutlarına Göre Mutluluk Korkusunun İncelenmesi / Is Happiness Something To Be Afraid Of?: An Examination Of Fear Of Happiness According To Five Factor Personalitytraits


6. Oturum Perşembe 15:45-17:00
Hevsel Bahçeleri Salonu Aç
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ömer Yılar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayten Arslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
36TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif Zengin AksuLisansüstü Öğrencisi Elif Zengin Aksu
Doç. Dr. Ömer Yılar
Ders Kitaplarında Değer Değişimine İlişkin Bir Araştırma / A Research About The Chance Of Values In School Books
342TürkçeEbru KırDr. Öğr. Üyesi Elif Kır Cullen
Ebru Kır
7'den 77'ye Vicdan / Conscience From 7 To 77
523TürkçeDoç. Dr. Ömer YılarDoç. Dr. Ömer Yılar
Öğretmenlerin Beden Dilini Kullanmalarının Eğitimdeki Etkileri / Teachers 'situation Of Body Language Situation Effect On Education
649TürkçeArş. Gör. Dr. Hanifi ŞekerciArş. Gör. Dr. Hanifi Şekerci
İlkokul Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining Conflict Resolution Skills Of Primary School Students According To Various Variables
1080TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayten ArslanDr. Öğr. Üyesi Ayten Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Kartal
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden “bilimci” / "scientist" Through The Eyes Of Classroom Teacher Candidates


7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Malabadi Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
15TürkçeDoç. Dr. Murat TuncerDoç. Dr. Murat Tuncer
Öğr. Gör. Mehmet Temur
İngiliz Dili ve Eğitimi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejilerinin Araştırılması / Investigations Of Language Learning Strategies Of Students Studying In English Language Education And English Language And Literature Programs
858TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yusuf SözerDr. Öğr. Üyesi Yusuf Sözer
Lise Öğretmenlerinin Kalıp Yargılarına Dayalı Klişe Söylemlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Stereotypes Of High School Teachers Based On Students' Views
910TürkçeArş. Gör. Dr. Ufuk UluçınarArş. Gör. Dr. Ufuk Uluçınar
Prof. Dr. Erkan Dinç
Özgün Performans Görevleriyle İşlenen Özel Eğitim Dersi Hakkında Öğrenci Görüşleri / Students’ Viewpoints On Authentic Performance Tasks In Special Education Course
1139TürkçeDr. Öğr. Üyesi Özlem KarakışDr. Öğr. Üyesi Özlem Karakış
Öğretmen Adaylarının Kaygı ve Akademik Öz-yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Prospective Teachers' Anxiety And Academic Self-efficacy Levels
1169TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sultan Selen KulaDr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula
Yaratıcı Düşünme Becerileri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği / An Investigation Of Graduate Dissertations About Creative Thinking Skills The Caseof Turkey7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Dicle Salonu Aç
EĞİTİM FELSEFESİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünder
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Raşit Çelik
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
551TürkçeDoç. Dr. Raşit ÇelikDoç. Dr. Raşit Çelik
Adil Bir Toplumda Eğitim / Education In A Just Society
599TürkçeDoç. Dr. Zafer YılmazDoç. Dr. Zafer Yılmaz
Martin Buber’in Egzistansiyalist Eğitim Anlayışı ve Günümüze Yansımaları
612TürkçeDoç. Dr. Raşit ÇelikDoç. Dr. Raşit Çelik
Eğitim ve Ticaret İlişkisinde Toplumsal Adalet(sizlik) / Social (in)justice In The Relationship Between Education And Commerce
726TürkçeProf. Dr. Hasan ÜnderProf. Dr. Hasan Ünder
Etkili Bir Toplumsal Vicdan Eğitiminin Felsefi ve Siyasal Temelleri / The Philosophical And Political Foundations Of An Effective Social Conscience Education
1188TürkçeÖğretmen Seda ÖzÖğretmen Seda Öz
2023 Eğitim Vizyonu'nda 21. Yüzyıl Becerilerinin Yansımaları / Reflections Of 21st Century Skills In Education Vision 20237. Oturum Perşembe 17:15-18:30
İçkale Salonu Aç
ÇEVRE EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Samih Bayrakçeken
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Duygu Bilen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
172TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ebru ŞahinLisansüstü Öğrencisi Ebru Şahin
Doç. Dr. Betül Demirdöğen
Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarındaki Eğilimler: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi / Trends In Chemistry Education Research In Turkey: Content Analysis Of Graduate Theses
387TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kübra ÇelikkayaLisansüstü Öğrencisi Kübra Çelikkaya
Prof. Dr. Samih Bayrakçeken
Prof. Dr. Nurtaç Canpolat
2018 Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının Yeni Marzano Taksonomisi ile Değerlendirilmesi / The Examination Of The Outcomes Of 2018 High School Chemistry Curriculum With New Marzano Taxonomy
663TürkçeArş. Gör. Dr. Duygu BilenArş. Gör. Dr. Duygu Bilen
Lise Öğrencilerinin Asit- Baz Konusu ile İlgili Başarılarının İncelenmesi / Investigation Of High School Students’ Achievement On Acid-base
848TürkçeDr. Öğr. Üyesi Esra SaraçDr. Öğr. Üyesi Esra Saraç
Öğr. Gör. Mehmet Selim Yıldırım
Hayat Bilgisi ve İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Çevre Kimliği Faktörleri Açısından İncelenmesi / Analysis Of Life Sciences And Elementary Science Textbooks In Terms Of Environmental Identity Factors7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Zerzevan Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kasım Kıroğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
432TürkçeArş. Gör. Muhammed AkıncıArş. Gör. Muhammed Akıncı
Prof. Dr. Erdoğan Köse
Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Programlara İlişkin Bir Meta-değerlendirme Çalışması / A Meta-evaluation Study On Teacher Training Programs In Turkey
479TürkçeArş. Gör. Dr. Vildan Donmuş KayaArş. Gör. Dr. Vildan Donmuş Kaya
Eğitim Bilimlerinde Akıllı Telefonsuz Kalma Korkusuna (nomofobi) İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye Örneği / The Examination Of Research About Nomophobia In Educational Sciences: The Case Of Turkey.
490TürkçeDoç. Dr. Feysel TaşçıerDoç. Dr. Feysel Taşçıer
Dünya Sorunları Karşısında Eğitimin Önemi / The Importance Of Education Against World Problems
827TürkçeDoç. Dr. Hilal KazuDoç. Dr. Hilal Kazu
Öğretmen Emrullah Deniz
Öğrencilerin Sosyal Medya Tutumları, Okul İklimi Algıları ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Examination Of The Relationships Between Students' Social Media Attitudes, School Climate Perceptions And Levels Of Alienation
991TürkçeDr. Ahmet KesiciDr. Ahmet Kesici
Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Sosyal Ağları Kullanma Sıklığına Göre İncelenmesi / Analysis Of University Students’ Critical Thinking Dispositions In Terms Of Frequency In Their Social Networks Usage7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
On Gözlü Köprü Salonu Aç
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Meral Öner Sunkur
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
233TürkçeÖğretmen Tuba GülerÖğretmen Tuba Güler
Doç. Dr. Haki Peşman
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fetemm Alanlarındaki Ders Başarına Bazı Değişkenlerin Etkisi / Investigation Of Some Factors Explaining The Attitudes Of Seventh Grade Secondary School Students Against Stem Areas
303TürkçeArş. Gör. Murat Berat UçarArş. Gör. Meliha Atasoy
Arş. Gör. Murat Berat Uçar
Öğretmen Adaylarının Okudukları Metin ve Görselleri Anlayabilme Durumlarının İncelenmesi / Investigation Of Teacher Candidates’ Understandings In Reading Of Texts And Visuals
368TürkçeLisansüstü Öğrencisi Evren Osman YalçınLisansüstü Öğrencisi Evren Osman Yalçın
Prof. Dr. Paşa Yalçın
Prof. Dr. Sema Altun Yalçın
Dezavantajlı Öğrencilerinin “sosyal Destek Algıları ile Fen Bilimleri ve Matematik Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Analyzing Of The Correlation Between Perceptions Of Social Support And Academic Achievement In Science And Mathematics Of Disadvantaged Students
748TürkçeDr. Öğr. Üyesi Meral Öner SunkurDr. Öğr. Üyesi Meral Öner Sunkur
Arş. Gör. Dr. Elçin Ayaz
2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bilim Okuryazarlığı Açısından Analizi / Analysis Of Learning Outcomes In 2018 Science Curriculum In Terms Of Science Literacy
1036TürkçeÖğretmen Özlem EltemÖğretmen Özlem Eltem
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Berber
Madde ve Özellikleri Konusuna Yönelik Eğitsel Oyun Tasarımı / Educational Game Design For Substance And Properties
1175TürkçeÖğretmen Mirac Furkan BayarÖğretmen Mirac Furkan Bayar
Doç. Dr. Yasemin Taş
Tasarım Temelli Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi / Effects Of Design Based Science Learning On Students’ Scientific Process Skills7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Nartgün
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Hatice İnal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
199TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞataDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin Yeşilçınar
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Performansının Değerlendirilmesinde Akran Değerlendirmenin Rolü / The Role Of Peer Assessment In Assessing Pre-service Teachers’ Teaching Performance
547TürkçeDr. Öğr. Üyesi İlhan KoyuncuDr. Öğr. Üyesi İlhan Koyuncu
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Fırat
Okuma Başarısını Yordayan Değişkenlerin Pısa Verileri Işığında İncelenmesi / Investigation Of Variables Predicting Reading Literacy In The Light Of Pisa Data
569TürkçeDr. Öğr. Üyesi İlhan KoyuncuDr. Öğr. Üyesi İlhan Koyuncu
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Fırat
Okumanın Becerisinin Fen ve Matematik Başarısını Nasıl Yordadığının Pısa Verilerine Dayalı İncelenmesi / Examining How Reading Literacy Predict Science And Mathematics Performance Based On Pisa Data
580TürkçeLisansüstü Öğrencisi İzzettin AydoğanLisansüstü Öğrencisi İzzettin Aydoğan
Vicdani Değer Yargılarının Bireylerin Eğitim Düzeylerine Göre Sıralanarak Ölçeklenmesi / Scaling Conscientious Value Judgements By Ordering According To Education Level Of Individuals
1098İngilizceDr. Hatice İnalDr. Hatice İnal
Dr. Serap Büyükkıdık
Academic Performance Of State And Private Universities: A Panel Data Analysis
1198TürkçeArş. Gör. Dr. Burcin CoşkunArş. Gör. Dr. Burcin Coşkun
Öğretmen Niteliklerinin Tımss 2015 Fen ve Matematik Başarısına Etkisi / Effects Of The Teacher Qualifications On Timss 2015 Mathematics And Science Achievement7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özbaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
249İngilizceDoç. Dr. Abidin DağlıDoç. Dr. Abidin Dağlı
Öğretmen Zuhal Akyol
Examination Of Secondary School Teachers’ Perceptions On Organizational Commitment According To Some Variables / Examination Of Secondary School Teachers’ Perceptions On Organizational Commitment According To Some Variables*
326TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma BilyayLisansüstü Öğrencisi Şeyma Bilyay
Prof. Dr. Mehmet Özbaş
Görevlendirme Usulüyle Görev Yapan Yöneticilerin Hesap Verebilirlik ve Okul Etkililiğine İlişkin Görüşleri / Views Of School Managers Working With The Assignment Procedure On Accountability And School Effectiveness
491TürkçeÖğretmen Meral GünbayÖğretmen Meral Günbay
Prof. Dr. Cevat Elma
Ev Ziyaretleri: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme / Home Visits: An Evaluation Based On Teachers’ Opinions
759TürkçeÖğretmen Niyazi Ozan AkdenizliÖğretmen Niyazi Ozan Akdenizli
Öğretmen İsmail Yıldız
Öğretmen Ayhan Karaca
Öğretmen Vildan Öcal
Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Organizational Silence Levels Of Teachers In Terms Of Various Variables
1048TürkçeÖğretmen Recep AbakanÖğretmen Recep Abakan
Doç. Dr. Serdal Işıktaş
İlkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Primary School Teachers' Opinions On The Use Of Distance Education7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ertuğ Can
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
365TürkçeArş. Gör. Ziyaeddin İpekProf. Dr. Murat Taşdan
Arş. Gör. Ziyaeddin İpek
Arş. Gör. Aslı Yurttaş
Okul Müdürlerinin Mentorluğu: Sistematik Bir Derleme / School Principle Mentorship: A Systematic Review
436TürkçeÖğretmen Erdal KesginÖğretmen Erdal Kesgin
Öğretmen Edagül Bumin
Öğretmen Niyazi Ozan Akdenizli
Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Academic Procrastination Levels Of Secondary School Students In Terms Of Various Variables
516TürkçeDoç. Dr. Ertuğ CanDoç. Dr. Ertuğ Can
Öğrenci Görüşlerine Göre Yükseköğretimde Kalite Göstergeleri (kırklareli Üniversitesi Örneği) / According To Student Opinions Quality Indicators In Higher Education (kirklareli University Case)
1091TürkçeÖğretmen Ayben DeliceÖğretmen Ayben Delice
Dr. Öğr. Üyesi Akif Köse
Yöneticilerin Paternalist Liderlik Özellikleri ile Okul Etkililiği Arasındaki İlişki* / The Relationship Between The Administrators' Paternalistic Leadership Characteristics And The Effectiveness Of Schools
1147TürkçeÖğretmen Haci TuranÖğretmen Haci Turan
Doç. Dr. Serdal Işıktaş
Okul Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Etkinliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Ini / Investigation Of School Administrators 'teacher Opinions About Educational Administration Activity Haci Turan Serdal Işıktaş7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Keçi Burcu Salonu Aç
MÜZE EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ayşe Okvuran
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
75TürkçeÖğretmen Derya YıldırımÖğretmen Derya Yıldırım
Zerzevan Kalesi ile Kültürel Mirasımı Öğreniyorum / I Learn My Cultural Heritage Through Zerzevan Castle
243TürkçeÖğr. Gör. Büşra FayetörbayÖğr. Gör. Büşra Fayetörbay
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Yağız
Yaratıcı Drama ile Müzede Öğrenme Deneyimi / Learning Experience In The Museum By Creative Drama
482TürkçeProf. Dr. Ayşe Çakır İlhanProf. Dr. Ayşe Çakır İlhan
Prof. Dr. Müge Artar
Öğretmenlerin Müze Eğitimi Algısı / Teachers' Perception Of Museum Education
522TürkçeLisansüstü Öğrencisi Seval TopcuProf. Dr. Ali Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Seval Topcu
Göbekli Tepe’den Yeni Bir Paradigmaya / From Göbekli Tepe To A New Paradigm
528TürkçeÖğretmen Vasfiye ÖzakÖğretmen Vasfiye Özak
Müze Eğitimi ve Ziyaretleriyle Kültürel Miras Bilinci / Cultural Heritage Awareness Through Museum Education And Visits7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Ben-u Sen Salonu Aç
ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMADAN İYİ ÖRNEKLER
Oturum Başkanı Doç. Dr. Muhammet Baştuğ
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ersoy
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
21TürkçeÖğretmen Buse İbaÖğretmen Buse İba
Eğitimde İyi Örnekler / Good Examples In Education
180TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aslı VuralLisansüstü Öğrencisi Aslı Vural
Doç. Dr. Arzu Önel
6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Oyunları Dersi ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / Examining The Opinions Of 6th And 7th Grade Students About İntelligence Games Lesson
801TürkçeÖğretmen Selda BuğrulÖğretmen Selda Buğrul
Yazar Merkezli Çalışmayla Okuma Alışkanlıklarını Güçlendirme / Strengthening Reading Habits With Author-centered Work
913TürkçeÖğretmen Ersin KılıçıbüyükÖğretmen Ersin Kılıçıbüyük
Tokat İli Örneği: İlköğretim 1.kademe Öğrencilerinin Meslekleri Doğal Ortamında Tanımasına Yönelik Gezi ve Gözlem Araştırması / Example Of Tokat Province: A Trip And Observation Survey For Primary School 1st Level Students' Defining Professions In Their Natural Environment
978TürkçeÖğretmen Ömer AdıgüzelÖğretmen Ömer Adıgüzel
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ersoy
Dijital Dönüşüm Sürecinde E-anahtar Destekli Okul Yönetim Sistemi / E-key Supported School Management System In The Digital Transformation Process
1106TürkçeDr. Ayten Doğan-keskinDr. Ayten Doğan-keskin
Çocuklarda Sosyal Farkındalık Becerilerinin Gelişiminde Çocuk Meclislerinin Rolü / The Role Of Child Councils In The Development Of Social Awareness Skills In Children7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Sur Salonu Aç
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim Diken
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Keleş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
322TürkçeLisansüstü Öğrencisi Emin YaşarProf. Dr. Behçet Oral
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kinay
Lisansüstü Öğrencisi Emin Yaşar
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Genel Öz-yeterlik İnançları / General Self-efficacy Beliefs Of Teachers Working In Science And Art Centers
515TürkçeÖğretmen Behçet GülenayLisans Öğrencisi Hikmet Üneşi
Öğretmen Behçet Gülenay
Üstün Yetenekli Suriyeli Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma (batman Örneği) / A Research On Problems Of Syrian Students Which They Faces (sample Of Batman)
549TürkçeÖğretmen Oğuz AkkayaArş. Gör. Dr. Fatma Nur Aktaş
Öğretmen Oğuz Akkaya
Öğretmen Ezgi Akbaş
Görme Engelli Bireyler İçin Geometri Öğretiminde Origami Uygulamalarının Değerlendirilmesi / Evaluation Of Origami Applications In Teaching Geometry For Individuals With Visual Disability
916TürkçeArş. Gör. Emine Seçil KaramukluProf. Dr. Hakan Sarı
Arş. Gör. Emine Seçil Karamuklu
Destek Eğitim Odalarında Ders Veren Öğretmenlerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Kullanılan Materyal ve Teknolojik Aletlerin Teminine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Investıgatıon Of The Opınıons Of Supplıed Resources For Teachers In The Support Educatıon Rooms
1028TürkçeDr. Öğr. Üyesi Oğuz KeleşDr. Öğr. Üyesi Oğuz Keleş
Arş. Gör. Elif Zeynep Özbey
Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Covid 19 Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Analyzing The Views Of Families With Children With Special Needs About The Process Of Covid-19


7. Oturum Perşembe 17:15-18:30
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Songül Tümkaya
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
97TürkçeUzman Fikret KoncaUzman Fikret Konca
Uzman Mutlu Cantaş
Öğretmen Özgür Tanrıverdi
Öğretmen Işıl Yavuzol
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin “öz Disiplin” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi / 8th Grade Students' Cognitive Structures Regarding Self-discipline
101TürkçeProf. Dr. Songül TümkayaProf. Dr. Songül Tümkaya
Psikolojik Danışmanların Aile Katılımı Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi / Investigating The Views Of Psychological Counsellors On The Family Participation Process
519TürkçeÖğretmen Besra GündüzÖğretmen Besra Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay
Zorba ve Mağdur Olan Ortaokul Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi / Examining The Resilience Of Secondary School Children Peer Bully And Victims
835TürkçeUzman Canan GüvenUzman Canan Güven
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Mesleki ve Teknik Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Examination Of Cyberbullying Levels Of Vocational And Technical High School Students According To Certain Variables
1026TürkçeUzman Ramazan DemirUzman Ramazan Demir
Uzman Cihat Çelik
Lisansüstü Öğrencisi Sümeyye Özer
Arş. Gör. Büşra Ünverdi
Lisans Öğrencisi Azime İpek
Lisans Öğrencisi Fatma Erdinç
Yeter Kaçmaz
Uzman Mehmet Şirin Akça
Lisansüstü Öğrencisi Zülfiye Topkaya
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Kuştepe
Lisansüstü Öğrencisi Medine Demir
Lisansüstü Öğrencisi Ebru Talibe Görünmek
Arş. Gör. Fatma Kürker
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tanhan
Online Seslifoto (osf) Yöntemiyle Covıd-19 Sürecinde Öğrencilerin Biyopsikososyal Manevi ve Ekonomik Meseleleri ve Genel İyi Oluş Düzeyini Anlamak / Understanding College Students’ Biopsychosocial Spiritual And Economic Issues And Wellbeing During Covid-19 Through Online Photovoice


8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Malabadi Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gürcü Koç Erdamar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Sevilay Aydemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
14TürkçeDoç. Dr. Murat TuncerÖğr. Gör. Mehmet Temur
Doç. Dr. Murat Tuncer
Konuşma Halkası Öğrenme Tekniğinin Yabancı Dil Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi / The Effect Of Speech Learning Circus Technique’s On Academic Achievement In Teaching Foreign Languages
198TürkçeLisansüstü Öğrencisi Berna YolcuLisansüstü Öğrencisi Berna Yolcu
Doç. Dr. Mustafa Çelebi
Yaratıcı Dramanın Kavram Öğretimi Üzerine Etkisi / The Effect Of Creative Drama On Concept Teaching
344TürkçeDr. Sevilay AydemirDr. Sevilay Aydemir
Dr. Eda Öz
Prof. Dr. Gürcü Erdamar
Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Araştırmalarına Yönelik Tematik İçerik Analizi / A Thematic Review Of Gender Education Research
790TürkçeLisansüstü Öğrencisi Alimu AbidanLisansüstü Öğrencisi Alimu Abidan
Çin ve Türk İlköğretim Sistemlerinin Karşılaştırılması / Comparison Of China And Turkey Primary Education Systems
992TürkçeArş. Gör. Dr. Serap Nur DumanProf. Dr. Gürcü Erdamar
Arş. Gör. Dr. Serap Nur Duman
Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Akademik ve İdari Sürecin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Academic And Administrative Process In The Educational Sciences Institutes Of Universities8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Dicle Salonu Aç
YAŞAM BOYU ÖĞRENME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Firdevs Güneş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şengül Kocaman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
16TürkçeDoç. Dr. Şengül KocamanDoç. Dr. Şengül Kocaman
Tiyatroyla Vicdana Dokunmak / Reaching Conscience Through The Theater
688TürkçeÖğr. Gör. Emrah KöseoğluÖğr. Gör. Emrah Köseoğlu
Öğretmen Veysel Göçer
Öğretmen Mehmet Ürünibrahimoğlu
Kültürel Etkileşimden Eğitimsel İlerlemeye: Bir Anlatı Araştırması / From Cultural Interaction To Educational Progress: A Narrative Research
1006İngilizceÖğr. Gör. Dr. Ecevit BeklerÖğr. Gör. Dr. Ecevit Bekler
Designing Societies Through Education: Utopia By Thomas More And A Brave New World By Aldous Huxley
1102TürkçeProf. Dr. Firdevs GüneşProf. Dr. Firdevs Güneş
Gizli Okumaz Yazmazlığın Yükselişi / The Rise Of Secret Illiteracy
1171TürkçeÖğr. Gör. Melike Burcu YılmazÖğr. Gör. Melike Burcu Yılmaz
Yetişkin Eğitiminde Katılım Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma / Yetişkin Eğitiminde Katılım Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma8. Oturum Cuma 09:30-10:45
İçkale Salonu Aç
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Necla Turanlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Kemal Özgen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
165TürkçeÖğretmen Serhat DağhanÖğretmen Serdar Erkuş
Öğretmen Serhat Dağhan
İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Eba İçeriklerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi / The Analysis Of The Impact Of The Use Of Educational Information Network Content In Primary School 4th Grade Mathematics Course On Academic Achievements And Attitudes Of The Students
707TürkçeÖğretmen Serhat DağhanÖğretmen Serdar Erkuş
Öğretmen Serhat Dağhan
Öğretmen Şeyma Büyüksakallı
İlkokul 3. Sınıfta Okuma Saati Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi / Analysis Of The Impact Of Reading Hour Application On Mathematical Achievements And Attitudes Of The Elementary School 3rd Grade Students
796TürkçeDoç. Dr. Kemal ÖzgenDoç. Dr. Kemal Özgen
Öğretmen Burcu Aparı
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Geogebra Yazılımıyla Desteklenen Problem Kurma Temelli Öğrenme Ortamının Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurma Öz Yeterliklerine Etkisi / The Effect Of Problem Posing Based Learning Environment Supported By Geogebra Software On Middle School Students’ Problem Posing Self Efficacy
1022TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selay YebremÖğretmen Bahattin İnam
Arş. Gör. Meltem Coşkun
Lisansüstü Öğrencisi Selay Yebrem
Prof. Dr. Necla Turanlı
2013 ve 2018 Matematik Dersi (9 ve 10. Sınıf) Öğretim Programlarının Karşılaştırılması / A Comparison Of Curricula Of 2013 And 2018 Math Course (9th And 10th Grades)
1072TürkçeLisansüstü Öğrencisi Özge ÖrdekArş. Gör. Meltem Coşkun
Lisansüstü Öğrencisi Özge Ördek
Prof. Dr. Necla Turanlı
Geometrik Ölçme: Matematik Eğitimi Öğrencilerinin Alan Bilgileri, Tutumları ve Öz Değerlendirmeleri / Geometrical Measurement: The Content Knowledge, Attitudes And Self-assessment Of Mathematics Education Students’8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Zerzevan Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsa Korkmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Memet Karakus
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
34TürkçeDr. Halil İbrahim ÖztürkDr. Halil İbrahim Öztürk
Doç. Dr. Birsel Aybek
Disiplinlerarası Yaklaşım Temelli Geliştirilen Öğretim Programı Tasarımının Fen Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi / Examining The Effect Of Interdisciplinary Approach Based Developed Curriculum Design On Critical Thinking Skills In Science Education
94TürkçeDr. Öğr. Üyesi Burcu GürkanDr. Öğr. Üyesi Burcu Gürkan
Ortaöğretim Öğrencilerinin Demokratik Vatandaşlık Tutumları ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Analysis Of Secondary Students’ Attitudes To Democratic Citizenship And Critical Thinking Dispositions In Terms Of Certain Variables
620TürkçeDoç. Dr. Memet KarakuşDoç. Dr. Memet Karakuş
Öğretmen Aslı Özgök
Disiplinlerarası Bağlamda Mühendislik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi / Investigation Of Postgraduate Theses In Engineering In The Interdisciplinary Context
1168TürkçeDr. Öğr. Üyesi Cansev KarakuşDr. Öğr. Üyesi Cansev Karakuş
Hayat Bilgisi Programında (2018) Yer Alan Yaşam Becerilerine Yönelik Kazanımların İncelenmesi / Hayat Bİlgİsİ Programinda (2018) Yer Alan YaŞam Becerİlerİne YÖnelİk Kazanimlarin İncelenmesİ8. Oturum Cuma 09:30-10:45
On Gözlü Köprü Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Behçet Oral
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet Çoban
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
44TürkçeLisansüstü Öğrencisi Murat KorucukProf. Dr. Ali Osman Engin
Lisansüstü Öğrencisi Murat Korucuk
Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examination Of Students' 21st Century Skills In Terms Of Various Variables
144TürkçeDr. Öğr. Üyesi Serdar ErkanDr. Öğr. Üyesi Serdar Erkan
Doç. Dr. Ahmet Çoban
Tarih Lisans Programı ile Tarih Öğretmenliği Lisans Programının Karşılaştırılması / Comparison Of The Historical Undergraduate Program And The History Teaching Undergraduate Program
862TürkçeLisansüstü Öğrencisi Murat ŞahinProf. Dr. İrfan Başkurt
Lisansüstü Öğrencisi Murat Şahin
İsrail ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması / Comparison Of Israel And Turkey Education System
1041TürkçeÖğretmen Ömer ErgenekonProf. Dr. Behçet Oral
Öğretmen Ömer Ergenekon
2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ile İlgili Yapılan Bazı Araştırmaların Değerlendirilmesi / Evaluation Of Some Research Related To 2013 Preschool Education Programme8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Arık
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
128TürkçeDr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akın ArıkanDr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akın Arıkan
Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Questions Prepared By Teacher Candidates
186TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞataDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Öğrenci Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi Sürecinde Ortaya Çıkan Puanlayıcı Hataları / Rater Errors Arising During The Assessment Of Student Essays
270TürkçeDr. Öğr. Üyesi Duygu KoçakDr. Öğr. Üyesi Duygu Koçak
Prof. Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu
Üniversite Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma ve Sıralama Yargıları Yöntemleri ile Ölçeklenmesi / Scaling Of University Preference Reasons By Pair Wise Comparison And Rank-order Judgments Method
411TürkçeLisansüstü Öğrencisi Emin YasarLisansüstü Öğrencisi Emin Yasar
Dr. Öğr. Üyesi Recep Bindak
Üniversite Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of University Attitude Scale
706TürkçeDr. Öğr. Üyesi Recep Serkan ArıkDr. Öğr. Üyesi Recep Serkan Arık
Caner Karaoğlan
Eğitim Alanında Yapılan Liderlik Ölçekleri ile İlgili Makalelerin Meta Değerlendirmesi / Meta Evaluation Of Articles Related To Leadership Scales In The Field Of Education8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Necdet Konan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Birsen Şahan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
138TürkçeDr. Sedat AlevDr. Sedat Alev
Örgütsel Adalet, Mesleki Motivasyon ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma / The Relationship Between Organizational Justice, Professional Motivation And Organizational Identification: A Research On Teachers
339TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatih GünLisansüstü Öğrencisi Fatih Gün
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Çoban
Dr. Öğr. Üyesi Nedim Özdemir
Lisansüstü Öğrencisi Meltem Koptagel Çeltek
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Merve Çeltek
Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Relationship Between The Perceived Organizational Support And Organizational Commitment.
608TürkçeDoç. Dr. Selda Polat HüsrevşahiDoç. Dr. Selda Polat Hüsrevşahi
Dr. Öğr. Üyesi Birsen Şahan
Okul Yöneticilerinin Örgütsel Yalnızlığı / The Loneliness Of School Principals
768TürkçeDoç. Dr. Necdet KonanDoç. Dr. Necdet Konan
Öğr. Gör. Sabri Anık
Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin İşe Angaje Olma Düzeyleri / The Levels Of Engagement To The Job Of Teachers And Leadership Styles Of School Administrators
893TürkçeSenem ÇetinSenem Çetin
Doç. Dr. Hüseyin Fazlı Ergül
Farklılıklar Yönetimine İlişkin Yönetici Görüşleri ile Yöneticilerin Empatik Eğilimlerinin Karşılaştırılması / Comparison Of Managerial Views On Diversity Management With Empathic Tendencies Of Managers8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Şenay Nartgün
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Vicdan Altınok
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
24TürkçeDoç. Dr. Vicdan AltınokDoç. Dr. Vicdan Altınok
Eğitim Süreci İçindeki Öğrencilerin Etik Değerlere Yatkınlık Düzeyi / İn To Education Process Students' Predisposition To Ethical Values
153TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ümit DilekçiDr. Öğr. Üyesi Ümit Dilekçi
Prof. Dr. Şenay Sezgin Nartgün
Prof. Dr. Zekeriya Nartgün
Okullarda Veriye Dayalı Yönetim / Data-based Management In Schools
216TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hüseyin BilgiçLisansüstü Öğrencisi Hüseyin Bilgiç
Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci
Ücretli Öğretmen Sorunları: Nitel Bir Çalışma ( Mardin Örneği ) / The Issues Of Substitute Teachers: A Qualitative Study (the Case Of Mardin)
272TürkçeÖğretmen Işıl TabakProf. Dr. Şenay Nartgün
Öğretmen Işıl Tabak
Okul Müdürlerinin Öğretmene Güveni ile Öğretmenlerin Yapısal Güçlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teachers’ Views On School Principals' Trust İn Teachers Along With Their Structural Strengthening Of Teachers
974İngilizceArş. Gör. Dr. Hasan Yücel ErtemArş. Gör. Dr. Hasan Yücel Ertem
Examination Of Pısa 2018 Reading Literacy İn Terms Of Socio-cultural Dynamics: A Multi-level Analysis / Examination Of Pisa 2018 In Terms Of Socio-cultural Dynamics: A Multi-level Analysis
1202TürkçeDoç. Dr. Esef Hakan ToytokDoç. Dr. Esef Hakan Toytok
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Doğan
Okul Müdürlerinin Güç Merkezi Oluşturma Oyunları Davranışlarına İlişkin Görüşleri / Okul Müdürlerinin Güç Merkezi Oluşturma Oyunları Davranışlarına İlişkin Görüşleri8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Keçi Burcu Salonu Aç
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emrullah Erdem
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Aziz İlhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
382TürkçeDoç. Dr. Emrullah ErdemDoç. Dr. Emrullah Erdem
“kesir, Ondalık Gösterim, Yüzde” Konuları Hangi Sırayla Öğretilmeli? / In Which Order Should The Subjects “fraction, Decimal, Percentage” Be Taught?
505TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mustafa GökLisansüstü Öğrencisi Melisa Arık
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gök
Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği / Validity And Reliability Of The Constructivist Learning Environment Scale For Preservice Teachers
776TürkçeArş. Gör. Begüm ÖzmusulProf. Dr. Ali Bozkurt
Arş. Gör. Begüm Özmusul
Suriyeli Öğrencilere Eğitim Veren Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar / Problems Faced By Mathematics Teachers Providing Education To Syrian Students
844TürkçeÖğr. Gör. Muhammet Faysal AkınÖğr. Gör. Muhammet Faysal Akın
Dr. Öğr. Üyesi Aziz İlhan
Bağlam Problemlerine İlişkin Çözümler ve Kavram Yanılgılarının Değerlendirmesi: Matematik Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma / Analysis Of Contextual Problem Solutions And Misconceptions: A Study On Pre-service Mathematics Teachers8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Ben-u Sen Salonu Aç
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
72TürkçeÖğretmen Tuğba AksoyÖğretmen Tuğba Aksoy
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teachers' Views On The Use Of Technology In The Education Of Preschool Children
82TürkçeArş. Gör. Hilal YılmazProf. Dr. Rengin Zembat
Arş. Gör. Hilal Yılmaz
Arş. Gör. Büşra Çelik
Arş. Gör. Şeyma Değirmenci
Alfa Kuşağına Bakış: Öğretmen ve Anne-baba Görüşleri Üzerinden Okul Öncesi Süreçte Güncel Sorunlar / Alpha Generation: Current Problems In Preschool Process Through The Views Of Teachers And Parents
278TürkçeÖğretmen Ruket EmenÖğretmen Ruket Emen
Toprak Çöpü Yutar Mı? / Does The Soil Swallow Litter?
363TürkçeDr. Öğr. Üyesi P.tugba SekerDr. Öğr. Üyesi P.tugba Seker
Prof. Dr. Fatma Alisinanoglu
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Görüşleri ve Uygulama Örnekleri / Preschool Teachers' Opinions About Early Literacy Activities And Application Examples
623TürkçeÖğr. Gör. Mehtap EfeProf. Dr. Zeynep Fulya Temel
Öğr. Gör. Mehtap Efe
Klax Pedagojisi / Klax Pedagogy8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Sur Salonu Aç
SINIF EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. İlhami Bulut
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızıltaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
813TürkçeProf. Dr. Yücel KabapınarProf. Dr. Yücel Kabapınar
Arş. Gör. Barış Kalender
Lisansüstü Öğrencisi Kevser Urfalıoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden 2005 ve 2018 Yılı Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Dönüşüme Bakmak: ‘uzlaşma Mı, Geriye Dönüş Mü?’ / Comparison Of 2005 And 2018 Life Science Textbooks From The Perspective Of Classroom Teachers
899TürkçeÖğretmen Bilal KetenalpÖğretmen Bilal Ketenalp
Prof. Dr. İlhami Bulut
İlkokul 1-4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Parçalarının Değerler İletimi Açısından İncelenmesi / The Analysis Of Reading Texts İncluded İn The 1-4 Th Grader Books İn Terms Of Values Transfers
1005TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yusuf KızıltaşDr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızıltaş
İkinci Dil Edinimindeki İlkokul Öğrencileri: Stephen Krashen’in Monitör Hipotezi Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme / Primary School Students In Second Language Acquisition: A Theoretical Assessment In The Context Of Stephen Krashen’s Monitor Hypothesis
1008TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yusuf KızıltaşDr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızıltaş
Türkiye’de Yaşayan İki Dilli Öğrenciler Bağlamında İkinci Dil Edinimi ile İlgili Temel Yaklaşımların Değerlendirilmesi / Bilingual Students Living With The Context Of Second Language Acquisition Evaluation Of Basic Approach In Turkey
1136TürkçeDr. Öğr. Üyesi Zuhal Çeliktürk SezginDr. Öğr. Üyesi Zuhal Çeliktürk Sezgin
Ebeveynlerin Covıd-19 Pandemi Sürecinde Yaşadığı Eğitimsel Deneyimlerinin İncelenmesi / Investigating The Educational Experiences Of Parents During The Covid-19 Pandemic


8. Oturum Cuma 09:30-10:45
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Songül Tümkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Ufuk Barmanpek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
102TürkçeProf. Dr. Songül TümkayaProf. Dr. Songül Tümkaya
Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Eğilim, Tutum ve Sosyo-demografik Özelliklerinin Özgeciliği Yordama Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation Of Empathic Tendency, Attitude And Socio-demographic Characteristics Of Primary School Teachers' Predictive Levels Of Altruism
380TürkçeLisans Öğrencisi Hilal EşelDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Toprak
Lisans Öğrencisi Hilal Eşel
Lisans Öğrencisi Müşerref Küçükşahin
Lisans Öğrencisi Kübra Ören
Sosyal Medya Bağımlılığının Açıklayıcısı Olarak Beğenilme Arzusu ve Sosyal Onay İhtiyacı’nın İncelenmesi; Erciyes Üniversitesi Örneği. / Investigation Of Desire For Being Liked And The Need For Social Approval As An Explanatory Of Social Media Addiction.
489TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yahya AktuLisansüstü Öğrencisi Yahya Aktu
Prof. Dr. Mücahit Dilekmen
Ebeveynlerin Fiziksel İstismardan Kaçınma Davranışlarının İncelenmesi / Investigation Of Parents’ Avoidance Behavior Of Physical Abuse
788İngilizceÖğr. Gör. Dr. Ufuk BarmanpekÖğr. Gör. Dr. Ufuk Barmanpek
The Moderation Effect Of Values On The Relationship Between Dark Triad Personality Traits And Riasec Vocational Interests
837İngilizceÖğr. Gör. Dr. Ufuk BarmanpekÖğr. Gör. Dr. Ufuk Barmanpek
The Role Of Servant Leadership On Employee Motivation In The Healthcare Organisations In Turkey


9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Malabadi Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fazilet Karakuş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
201TürkçeLisansüstü Öğrencisi Esra BülbülDoç. Dr. Mustafa Çelebi
Lisansüstü Öğrencisi Esra Bülbül
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 7. Sınıf ‘denklemler’ Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi / Analysing The Effect Of Cooperative Learning Method On Student Achievement In The Teaching Of 7th Grade 'equations' Unit
529TürkçeDoç. Dr. Fazilet KarakuşLisansüstü Öğrencisi İlknur Kesici
Doç. Dr. Fazilet Karakuş
Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Okuma Yazma Dersi Öğretim Programının İncelenmesi / Examination Of Literacy Course Curriculum Prepared For Students With Moderate To Severe Mental Disability And Autism Spectrum Disorder
570TürkçeÖğretmen Fatime KırsÖğretmen Fatime Kırs
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kinay
Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme / An Analysis On The Reading Habits Of The Teachers And The Candidate Teachers
778TürkçeLisansüstü Öğrencisi Cebrail BaranDr. Öğr. Üyesi Taha Yazar
Lisansüstü Öğrencisi Cebrail Baran
Ortaokuldaki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Supporting And Training Courses At Secondary School According To Opinions Of Teachers
1097TürkçeProf. Dr. Mustafa ÇelebiProf. Dr. Mustafa Çelebi
Öğretmen Sine Temircan
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Fen Bilgisi Dersi Örneği / Learning Approaches Of Secondary School Students Science Course Example9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Dicle Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Şenay Nartgün
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevim Öztürk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
175TürkçeLisansüstü Öğrencisi Murat ÇakınDr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz
Lisansüstü Öğrencisi Murat Çakın
Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Bir Yordayıcısı Olarak Okul İklimi / School Climate As A Predictor Of Teachers’ Organizational Citizenship Behavior
312İngilizceDr. Öğr. Üyesi Abdulvehap BozDr. Öğr. Üyesi Abdulvehap Boz
The Impact Of Enabling School Structure On School Academic Optimism: Mediating Role Of Altruistic Behaviours
1030TürkçeDr. Öğr. Üyesi Nesip Nesip DemirbilekDr. Öğr. Üyesi Nesip Nesip Demirbilek
Akademisyen Kavramına İlişkin Metaforik Algılar / Metaphoric Perceptions Regarding The Concept Of Academician
1056TürkçeÖğr. Gör. Dr. İsmail ErolÖğr. Gör. Dr. İsmail Erol
Türkiye'deki Siyasi Partilerin Parti Programlarındaki Yükseköğretim Politikalarının İncelenmesi / Investigation Of The Higher Education Policy Of The Party Program Of Political Parties In Turkey
1208TürkçeDoç. Dr. Sevim ÖztürkDoç. Dr. Sevim Öztürk
Öğretmen Hayrettin Öztürk
Okulların Stratejik Planlarının Swot Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluation Of Schools' Strategic Plans In The Context Of Swot Analysis
1209TürkçeDoç. Dr. Sevim ÖztürkDoç. Dr. Sevim Öztürk
Öğretmen Mehmet Yasin Demirel
Geçmişten Günümüze Yapılan Yasal Düzenlemeler Bağlamında Okul Yöneticiliğinin İncelenmesi / Examination Of School Management In The Context Of Legal Regulations From Past To Present9. Oturum Cuma 11:00-12:15
İçkale Salonu Aç
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yenilmez
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Emrullah Erdem
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
381TürkçeDoç. Dr. Emrullah ErdemDoç. Dr. Emrullah Erdem
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Fırat
Bebeklerde Sayı Hissi Üzerine Bir İnceleme / A Study On Number Sense In Infants
581TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nihal DemirLisansüstü Öğrencisi Nihal Demir
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gök
Ters Orantı Kavramının Anlamlandırılmasına Yönelik Bir Ders Tasarımının Matematik Öğretmeni Adayları Tarafından Deneyimlenmesi / Experiencing A Course Design Which Aims To Make Sense Of The Concept Of Inverse Proportion By Mathematic Preservİce Teachers
681TürkçeDr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖçalDr. Öğr. Üyesi Tuğba Öçal
Doç. Dr. Tuğrul Kar
Doç. Dr. Mehmet Fatih Öçal
Okul Öncesi Öğrencilerinin Eşitlik Algıları / Preschool Students’ Perceptions About Equality
701TürkçeDr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖçalDr. Öğr. Üyesi Tuğba Öçal
Dr. Öğr. Üyesi Medera Halmatov
Doç. Dr. Gürsel Güler
Okul Öncesi Öğrencilerinin Sonsuzluk Algıları / Preschool Students’ Perceptions About Infinity
990TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nihal DemirLisansüstü Öğrencisi Nihal Demir
Dr. Öğr. Üyesi Elif Ertem Akbaş
6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğretiminde Şarkılar ile Desteklenmiş Sınıf İçi Uygulamalara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi / Examining The Opinions Of 6th Grade Students Towards Classroom Practices Supported By Songs In Mathematics Teaching9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Zerzevan Salonu Aç
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Taşpınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Oğuz Gürbüztürk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
211TürkçeDr. Öğr. Üyesi Nesrin Hark SöylemezDr. Öğr. Üyesi Nesrin Hark Söylemez
Prof. Dr. Behçet Oral
Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Algılarının İncelenmesi / An Investigation Of Student Teachers' Perceptions Of Multicultural Education
652TürkçeDoç. Dr. Oğuz GürbüztürkDoç. Dr. Oğuz Gürbüztürk
Doç. Dr. Sevda Koç Akran
Lisansüstü Öğrencisi Mustafa Topuz
Öğretmenlerin “yetişkin Eğitimi” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları / Metaphoric Perceptions Of Teachers On The
749TürkçeDoç. Dr. Sevda Koç AkranDoç. Dr. Sevda Koç Akran
Lisansüstü Öğrencisi Fatma Can
Üniversite Öğrencilerinin ‘e- Birey’ Kavramına İlişkin Metaforik Algıları / Metaphoric Perceptions Of University Students On The Concept Of "e-individual"
1013İngilizceDr. Öğr. Üyesi Suat KayaDr. Öğr. Üyesi Suat Kaya
From Needs Analysis To A Sample Vocational English Language Curriculum For Students Of Cabin Services Program
1096TürkçeDr. Öğr. Üyesi İlkay Aşkın TekkolDr. Öğr. Üyesi İlkay Aşkın Tekkol
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Eğitimde Program Geliştirme Dersine İlişkin Görüşleri / Guidance And Psychological Counseling Students’ Opinions About Curriculum Development Course In Education
1120TürkçeLisans Öğrencisi Usame SevgiLisans Öğrencisi Usame Sevgi
Diş Hekimliği Eğitim Programında Uygulanan Rubber-dam Uygulaması Eğitimi Etkinliğinin Araştırılması / Investigation Of Rubber-dam Application Training Effectiveness Applied In Dental Education Program9. Oturum Cuma 11:00-12:15
On Gözlü Köprü Salonu Aç
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Rıfat Efe
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Münevver Subaşı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
228TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın GürlerDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın Gürler
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Araçları / Tools Of Assessment Used By Science Teachers
279TürkçeProf. Dr. Murat AydınProf. Dr. Murat Aydın
Lise Öğrencilerinin Fiziğe İlişkin Öz Yeterlilik İnanç Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / Investigation Of High School Students' Physics Self-efficacy Belief Levels According To Some Variables
430TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gamze BüyükkurtDr. Öğr. Üyesi Betül Tekerek
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Büyükkurt
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Matematiği İlişkilendirebilme Düzeylerinin İncelenmesi / Examining The Level Of Fifth Grade Students' Ability To Integrate Science And Mathematics
665TürkçeLisansüstü Öğrencisi Güldan GünDoç. Dr. Hülya Aslan Efe
Lisansüstü Öğrencisi Güldan Gün
Stem Eğitiminin Fen Bilimleri Başarısına ve Beceri Gelişimine Etkisi: Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Meta-sentezi / The Efects Of Stem To The Science Education Achievement And Skills Development: Meta-synthesis Of The Masters Thesis Made In Turkey
1094TürkçeDr. Öğr. Üyesi Münevver SubaşıDr. Öğr. Üyesi Münevver Subaşı
Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi / Determining Knowledge Level Of University Students Towards Environment9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Yedi Kardeş Burcu Salonu Aç
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı Prof. Dr. Duygu Anıl
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sevda Çetin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
299TürkçeUzman Cemil YaşarUzman Cemil Yaşar
Dr. Bayram Bozkurt
Uzman Metin Dündar
5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik ve Türkçe Derslerindeki Ortak Sınav Puanlarının İrdelenmesi / Examining The Common Exam Scores Of 5th Grade Students In Mathematics And Turkish Lessons
554TürkçeArş. Gör. Fuat ElkoncaDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Arş. Gör. Fuat Elkonca
Doğrulayıcı Faktör Analizinde Kodeğişken(lerin) Model Veri Uyumu Üzerindeki Etkisi / Effect Of Covariate Variable (s) On Model Data Fit In Confirmatory Factor Analysis
661TürkçeDr. Öğr. Üyesi İlhan KoyuncuArş. Gör. Dr. A. Faruk Kılıç
Arş. Gör. Dr. İbrahim Uysal
Dr. Öğr. Üyesi İlhan Koyuncu
Kategorik Verilerle Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri Üzerine Bir Benzetim Çalışması / A Simulation Study For Fit Indexes On Confirmatory Factor Analysis Fit With Categorical Data
760TürkçeProf. Dr. Duygu AnılProf. Dr. Duygu Anıl
Lisansüstü Öğrencisi Demet Alkan
Ylsy Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunların Sıralama Yargıları ile Ölçeklenmesi ve Çözüm Önerileri / Scaling The Problems Faced By Ylsy Students With Ranking Judgments And Suggesting Solutions
1066TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sevda ÇetinDr. Öğr. Üyesi Sevda Çetin
Öğretmen Orhan Yalçın
Geniş Ölçekli Sınavların Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Görme Engelli Bireyler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Measurement And Evaluation Processes Of Large Scale Exams In Terms Of Visually Impaired Individuals9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Kırklar Dağı Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yaşar Kondakçı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Necati Çobanoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
131TürkçeDr. Hüsnü ErgünDr. Hüsnü Ergün
Kayırmacılık: Torpil Haberine Verilen Tepkilerin Çözümlemesi / Favouritism: Analysis Of Reactions To Favouritsm Message
282TürkçeDr. Necati ÇobanoğluDr. Necati Çobanoğlu
İlkokullarda Paylaşılan Liderlik ve Örgütsel Güven Üzerine Bir Çalışma / A Study On Shared Leadership And Organizational Trust In Primary Schools
512TürkçeDr. Hatice DoğanDr. Hatice Doğan
Prof. Dr. Türkay Nuri Tok
Öğretmenlerin Sosyal Kaytarma Davranışı ile Örgütsel İmaj Algıları Arasındaki İlişki / The Relationship Betweeen Teachers’ Social Loafing And Their Perceptions Of Organizational Image
1063TürkçeDr. Necati ÇobanoğluDr. Necati Çobanoğlu
İlkokul Öğretmenlerine Göre Örgütsel Güven – Yenilikçilik İlişkisi / Organizational Trust - Innovation Relationship According To Primary School Teachers
1196TürkçeDr. Barış YıldızDr. Barış Yıldız
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Projelerinin Değerler Kapsamında İncelenmesi / İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Projelerinin Değerler Kapsamında İncelenmesi9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Pegem Salonu Aç
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sabri Çelik
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yener Akman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
20TürkçeÖğretmen Mehmet Ali YarımÖğretmen Mehmet Ali Yarım
Prof. Dr. Sabri Çelik
Örgütsel Anomi. Eğitim Kurumları Üzerinde Nitel Bir Araştırma / Organızatıonal Anomy . A Qualıtatıve Research On Educatıonal Instıtutıons
281TürkçeLisansüstü Öğrencisi Abdullah ÇevikDoç. Dr. Necdet Konan
Lisansüstü Öğrencisi Abdullah Çevik
Okul Müdürlerinin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Düzeyleri / Recognition Level Of School Administrators Human Resources In The School
457TürkçeÖğretmen Ersin KuşciProf. Dr. Sabri Çelik
Öğretmen Ersin Kuşci
Milli Eğitim Şuralarında Aile Katılımı / Family Involvement In National Education Councils
463TürkçeDr. Fatma KesikDr. Fatma Kesik
Öğretmen İlker Yücel
Öğretmen Varol Pektaş
Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Investigation Of Individual Innovativeness Characteristics Of Teachers Working In Science And Art Centers According To Certain Variables
1055TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yener AkmanDr. Öğr. Üyesi Yener Akman
Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Sermaye, Akademik Öz Yeterlik ve Yaşam Doyumu Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / The Examination Of The Relationship Between University Students’ Perceptions Of Cultural Capital, Academic Self-efficacy And Satisfaction With Life9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Keçi Burcu Salonu Aç
MÜZİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cemal Yurga
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
143TürkçeDr. Öğr. Üyesi Didem DöğerDr. Öğr. Üyesi Didem Döğer
Öğr. Gör. Ahmet Gündüz
İkinci Lisans Öğrenimini Müzik Alanında Sürdüren Öğrencilerin Tercih Nedenleri ve Beklentileri / Choice Reasons And Expectations Of The Students Continuing Their Second Undergraduate Education In The Music Program
223TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tuğçe KoçalLisansüstü Öğrencisi Tuğçe Koçal
Lisansüstü Öğrencisi Canan İrç
Doç. Dr. Zühal Dinç Altun
Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dinlerken Çizdikleri Resimlerin Duygu Durumları Açısından İncelenmesi / An Investigation Of The Pictures Drawn By Middle School Students While Listening To Music In Terms Of Emotional Status
398TürkçeÖğr. Gör. Perçin Demirkol YalçınÖğr. Gör. Perçin Demirkol Yalçın
Öğr. Gör. Şerif Gayretli
Türkiye’de Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme / A Comparative Assessment Of Music Teacher Undergraduate Programs Implemented In Turkey
401TürkçeÖğr. Gör. Şerif GayretliÖğr. Gör. Şerif Gayretli
Öğr. Gör. Perçin Demirkol Yalçın
Gitar Öğretiminde Öz Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Çalgı Performansına Etkisi / The Effect Of Self-evaluatıon Practıces On Performance Of Students In Guıtar Teachıng
850TürkçeArş. Gör. Hüseyin YılmazArş. Gör. Hüseyin Yılmaz
Doç. Dr. Onur Zahal
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Müzik Bölümü Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Examining Of Problem Solving Skill Levels Of Music Department Teacher Candidates Who Received Pedagogical Formation Education9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Ben-u Sen Salonu Aç
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yücel Kabapınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Kenan Baş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
162TürkçeDr. Öğr. Üyesi Kenan BaşDr. Öğr. Üyesi Kenan Baş
Somut Olmayan Kültürel Mirasa Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Tutumlarının İncelenmesi / Examination Of Attitudes Of Secondary School Students Towards Intangible Cultural Heritage
197TürkçeÖğretmen Esra ÖzcanProf. Dr. Mehmet Gültekin
Öğretmen Esra Özcan
Sosyobilimsel Konu Temelli Öğrenme Yaklaşımı Bağlamında İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Küreselleşme Olgusuna Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi / An Investigation Of The Views Of Primary School 4th Grade Students On The Globalization Phenomenon In The Social Studies Course In Implementation Of Socio-scientific Issues Based Instruction
787TürkçeDr. Öğr. Üyesi Işıner SeverDr. Öğr. Üyesi Işıner Sever
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretimi Konusunda 2010-2019 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi: Betimsel İçerik Analizi / Investigation Of Phd Theses Made Between The Years Of 2010-2019 On Social Studies Education In Turkey: A Descriptive Content Analysis9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Sur Salonu Aç
ÖZEL EĞİTİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim Diken
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Fırat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
379TürkçeDr. Öğr. Üyesi Tahsin FıratDr. Öğr. Üyesi Tahsin Fırat
Doç. Dr. Ahmet Bildiren
Görme Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Eğitim Serüveni / Educational Adventure Of A Visually Impaired University Student
610TürkçeDr. Öğr. Üyesi Tahsin FıratDr. Öğr. Üyesi Tahsin Fırat
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okul Öncesi Dönemde Gelişim Özellikleri / The Characteristics Of Students With Learning Disabilities In Preschool Period According To The Opinions Of The Teachers
851TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gülşah Batdal KaradumanDr. Öğr. Üyesi Gülşah Batdal Karaduman
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation Of Awareness Of Primary School Teacher Candidates About Mathematics Learning Disabilitity


9. Oturum Cuma 11:00-12:15
Dağ Kapı Salonu Aç
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zeynep Deniz Yöndem
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Hamide Merve Doğançay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
392İngilizceDr. Öğr. Üyesi Sabri DoğanDr. Öğr. Üyesi Sabri Doğan
Göçmenlerle Etkili ve Verimli Çalışma: Okul Psikolojik Danışmanlar İçin Yeni Stratejiler / Effectively Working With Immigrants: Developing New Strategies For School Counselors
711TürkçeProf. Dr. Zeynep Deniz YöndemProf. Dr. Zeynep Deniz Yöndem
Öğretmen Öznur Balaban
Arş. Gör. Hamide Merve Doğançay
Ergenlerde Duygu Düzenlemenin Aile İşlevselliği ve Aile Desteği ile İlişkisi
763TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sümeyye ErdemirLisansüstü Öğrencisi Sümeyye Erdemir
Prof. Dr. Mustafa Kutlu
Super’ın Kuramına Dayalı Mesleki Grup Rehberliği Programının 8. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ve Kariyer Karar Verme Güçlükleri Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Vocational Group Guidance Program Based On Super's Theory On 8th Grade Students' Professional Maturity And Career Decision Making Difficulty Levels
764TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sümeyye ErdemirLisansüstü Öğrencisi Sümeyye Erdemir
Prof. Dr. Mustafa Kutlu
Gerçeklik Kuramına Dayalı Sorumluluk Tutumu Artırma Grup Rehberliği Programının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerine Etkisi / The Effect Of The Reason-based Responsibility Attitude Group Guidance Program On The Responsibility Levels Of Primary School 4th Grade Students